Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Odčinit, co odčinit nelze?

Úterý, 30.4.2024
Trvalá aktuálnost smíru, jak o něj žádal Ježíš prostřednictvím svaté Markéty Marie Alacoque

Pavel Ambros

Řím. Mezinárodní teologické kolokvium Celosvětové sítě modlitby s papežem se koná v Římě 1. až 5. května.


V Jubilejním roce Nejsvětějšího Srdce (27. prosince 2023 až 27. června 2025) si připomínáme 350. výročí zjevení Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque. V Římě se proto v těchto dnech koná setkání teologů celého světa na kolokviu s názvem Odčinit neodčinitelné? (Réparer l’irréparable)

Je Ježíšova výzva ke smíru spíše minulostí, nadčasová nebo i dnes živá? Cílem konference je dát nový prostor Ježíšově výzvě ke smíru cestou, kterou Ježíš naznačil v Paray-le-Monial svaté Markétě. Navíc se chce konference důkladně zamyslet nad tím, co to dnes znamená, že úctu k Božskému Srdci prostřednictvím svatého Claudia de la Colombièra SJ svěřil Tovaryšstvu Ježíšovu jako jeho trvale platné milé pověření. Na tomto vysoce odborném fóru se povede rozprava, jak v dnešní době lépe a srozumitelněji osvětlit obě roviny tohoto odkazu, a zároveň rozněcovat nefalšovanou spiritualitu Srdce v nyní probíhající změně epochy.

Několik slov k objasnění: Dne 27. prosince 1673 se svaté Markétě zjevil Ježíš a odhalil jí „zázraky své lásky a nevysvětlitelná tajemství svého Nejsvětějšího Srdce, která vždy skrýval, dokud jí je poprvé neotevřel“. Následovala další zjevení, která utvářela život světice. Konečně ji Kristus ustanovil milovanou učednic Nejsvětějšího Srdce po vzoru milovaného učedníka z Janova evangelia. Ježíš jí tím svěřil i její celoživotní misijní poslání. Ježíšovou hlavní prosbou bylo ustanovení svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, který se v roce 1856 stal všeobecnou slavností katolické církve. Události v Paray-le-Monial měly celosvětový a trvalý dopad. Bez nadsázky lze říci, že se zde zrodila úcta k Nejsvětějšímu Srdci, která je přítomna po celém světě.

V centru Paray-le-Monial, kde jezuité v současnosti silněji obnovují svoji přítomnost, je výzva k odčinění a smíru znovu nastolována. Nelze ji skrýt, aniž bychom amputovali podstatnou část poselství jezuitům – a nejen jim – tak drahé a nadto duchovně výživné. Konference hledá způsob, jak se k této Kristově žádosti postavit dnes. Chce rovněž navrhnout její „staronové podoby“.

Můžeme si je krátce připomenout slovy otce Jozefa Bartkovjaka SJ ze slovenské provincie:

„Ježíšova výzva k církvi prostřednictvím svaté Markéty Marie Alacoque se především promítla do ustanovení slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V pátek v týdnu následujícím po slavnosti Nejsvětějšího Těla a Krve Páně tak zvláštním způsobem oslavujeme Boží lásku k lidstvu, jeho vůli spasit celý svět a jeho nekonečné milosrdenství.

Svatá Markéta Marie také vložila svou duchovní zkušenost ze zjevení do podoby zápisků, z nichž bylo formulováno dvanáct zaslíbení Božského Srdce těm, kdo ho uctívají a modlí se k němu za spásu hříšníků. Pán Ježíš dává ctitelům svého Nejsvětějšího Srdce následující zaslíbení:

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.
2. Jejich rodinám přinesu pokoj.
3. Utěším je v jejich trápeních.
4. Stanu se jejich bezpečným útočištěm v životě, a zvláště v hodině smrti.
5. Vyleji hojnost požehnání na všechny jejich podniky.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství.
7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
10. Kněžím dám dar obracet i ta nejzatvrzelejší srdce.
11. Jména těch, kteří budou šířit tuto úctu, budou zapsána do mého Srdce a nikdy z něj nebudou vymazána.
12. Všem, kteří budou přistupovat ke svatému přijímání o prvních pátcích nepřetržitě devět měsíců po sobě, slibuji milost pokání při umírání – nezemřou v hanbě ani bez svátostí. Mé Srdce bude jejich bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.


Zdroj: Mesto Ježišovho Srdca jubiluje.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
30.5.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
19.5.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
30.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květenNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil