Články / Články Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Neděle, 19.5.2024
Vyhlášený 5. května 2024

Pavel Ambros

Modleme se, ať na Blízkém východě nastane mír, aby se posílil vzájemný dialog a přinesl dobré plody.

Na neklidném Blízkém východě jsou více než dva tisíce let těžké válečné konflikty. To však neznamená, že současné boje můžeme přejít mlčky. Papež František stále volá po míru. Jeho prosby o novou modlitbu přicházejí ve dnech, kdy probíhají rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, za účasti zprostředkovatelů z Egypta a Kataru, o zastavení násilí v Gaze. Někteří popírají jakýkoli zjevný pokrok; arabské zdroje hovoří spíše o „nejlepším“ návrhu dohody, který je již na stole a jehož schválení by mohlo být na spadnutí. Papež František se obrací k věřícím s prosbou o modlitby, aby nezanikla tato příležitost k dialogu, který, jak řekl při mnoha jiných příležitostech, je v současné situaci ve světě „nutností“. Válka je krutá, bezbranné oběti volají po míru.

„Opravdový mír mezi národy může mít pevný základ nikoli ve stejném vyzbrojení, ale jedině ve vzájemné důvěře. (…) Základní podmínkou míru jsou takové vztahy mezi státy na celém světě, co nejlépe uspořádané podle požadavků spravedlnosti a rovnosti; rovnosti, která stojí na vzájemné důvěře, na upřímnosti při uzavírání dohod a na věrnosti přijatým závazkům.“ (Jan XXIII.) Kdo prohlubuje nedůvěru štvavou propagandou, nenávistnou vzdělávací politikou již ve školách a dezinformační válkou, prodlužuje utrpení mnoha nevinných lidí. Bohužel „je skoro neuvěřitelné, že jsou lidé schopní na sebe vzít odpovědnost za záhubu a nesmírné ničení, které by válka způsobila; přece nelze vyloučit, že válečný požár může vzplanout mimoděk a neočekávaně.“ (Jan XXIII) Proto je třeba se modlit za představitele národů a jejich obrácení.

Papež neopomněl požádat o modlitby také za Ukrajinu, kterou opět označil za zmučenou. Ruské útoky neustávají. „Prosím, modleme se i nadále za zmučenou Ukrajinu... Tolik trpí!“

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
30.5.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
30.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen
30.4.2024 Odčinit, co odčinit nelze?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil