Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nové uspořádání Papežské gregoriánské univerzity

Čtvrtek, 23.5.2024
Řím. Na slavnost Seslání Ducha Svatého 19. května byl ukončen proces zahájený dopisem papeže Františka v prosinci 2019. Svatý otec požádal Tovaryšstvo Ježíšovo, aby přehodnotilo organizaci tří akademických institucí v Římě, které jsou mu svěřeny: Papežské gregoriánské univerzity, Papežského biblického institutu a Papežského orientálního ústavu. Cílem bylo umožnit biblickému institutu a orientálnímu ústavu efektivněji rozvíjet své specifické poslání.


Od uvedeného data jsou oba ústavy tak úzce propojeny s Papežskou gregoriánskou univerzitou, že společně tvoří jeden právní subjekt a jsou členy jedné akademické jednotky. Aby byly zaručeny žádoucí účinky tohoto spojení, bylo nutné, aby gregoriánská univerzita změnila své vlastní stanovy a provozní strukturu. Nové stanovy byly předloženy Dikasteriu pro kulturu a vzdělávání a jím schváleny.

Jednotná univerzitní struktura bude plnit původní akademické poslání tří papežských institucí. Originalita každé z nich bude zachována, garantována a podporována novým subjektem. Konkrétní dopady strukturálních změn se v jednotlivých sektorech univerzity projeví od začátku příštího akademického roku.

Podpora otce generála

V dopise vyšším představeným ze 17. května vyjádřil otec generál vděčnost za oznámení o dokončení procesu vytvoření jediné univerzity spojením orientálního ústavu, biblického institutu a gregoriánské univerzity. Vysvětluje: „Tento proces sjednocení nyní vstoupil do nové fáze: implementace. V nadcházejících letech bude zapotřebí trvalého úsilí, abychom dosáhli toho, co od nás Svatý otec žádá: ještě lépe fungující provádění tří papežských misí.“

Pokračuje: „Dnes žijeme ve velmi náročném historickém kontextu. Zde v Římě nepochybně dochází k rostoucí internacionalizaci našich institucí a domů. Mezitím církev a Tovaryšstvo Ježíšovo čelí rozsáhlým změnám, o kterých jsem se zmiňoval v loňském dokumentu De Statu Societatis Iesu. V této souvislosti by bylo nezodpovědné zůstat v pohodlném status quo ohledně našich římských děl. Přizpůsobení našich struktur (restrukturalizace), podpora naší akademické kvality, řešení současných didaktických a pedagogických výzev, pečlivé začleňování současného teologického a ekleziologického vývoje do naší výuky – to vše je naprosto nezbytné pro formování nových generací pro službu univerzální církvi kdekoli na světě. Všechny tyto body jsou v naší agendě v Římě a budou tam i v nadcházejících letech.“

Poté, co otec Sosa nastínil potřeby, pokud jde o profesory a studenty pro restrukturalizovanou římskou univerzitu, zakončil své poselství v duchu díkůvzdání a modlitby. „O svátku Letnic slavíme vylití Ducha Svatého na mladou církev, aby všechny její rozmanité kultury a jazyky byly pochopeny a oceněny a křesťané mohli odvážně jít do světa hlásat evangelium. V tento svátek prosím Pána, aby nám požehnal a inspiroval nás v mezinárodních a univerzálních posláních, která nám svěřil Svatý otec, a ve všech posláních, která nám Pán svěřuje ve všech koutech světa.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2024 Sto padesáté výročí Univerzity svatého Josefa v Bejrútu
3.6.2024 Jezuitský týden v Bruselu
21.5.2024 Nemusíte věřit v mariánská zjevení. Ale já ano
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na Maltě
18.3.2024 Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil