Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec generál navštívil Maltu a Rumunsko

Pondělí, 27.5.2024
Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ strávil několik dní od 9. května na Maltě a v Rumunsku, kde vizitoval jezuitská díla. Obě země patří do evropské středomořské provincie.


Malta

Na Maltě prožil otec Sosa dny od 9. do 12. května. Je to „obnovená pozornost k územím naší reality, zrozená v roce 2017“, zdůraznil provinciál P. Roberto Del Riccio SJ, „vzácná příležitost poznat z první ruky potřeby a řešení současných obtíží, podpořit cestu, která probíhá, a budoucí kroky, které je třeba podniknout.“

„Na této cestě se všichni pohybujeme vpřed s odhodláním pro poslání, přičemž máme na paměti Univerzální apoštolské preference, kterými je vedeno Tovaryšstvo na globální úrovni,“ dodává za probíhající návštěvy delegát pro formaci P. Michael Bugeja. „Přítomnost P. Sosy je vodítkem a inspirací v klíčové době úvah a rozlišování nad naší společnou budoucností. Účel návštěvy je mnohostranný, především posílit užší vazby se zdejšími jezuity, se sítí ignaciánských spolupracovníků, přátel a s místní církevní komunitou. Je to jedinečná příležitost, jak hlouběji porozumět výzvám a příležitostem, kterým Tovaryšstvo čelí na území naší provincie, když navštíví různá apoštolská díla a společenství.“

Otec Arturo Sosa SJ zavítal 9. května do Institutu Paulo Freire v Zejtunu, poté následovalo setkání s maltskými jezuity v Loyola House v Naxxaru. 10. května navštívil St Aloysius College. 11. května se setkal s arcibiskupem, zastavil se v sídle Jezuitské služby pro uprchlíky a navštívil duchovní správu univerzity a rezidenci. 12. května odcestoval do jezuitského exercičního domu na Gozo.

Rumunsko

„Zažít, že jsme aktivní součástí světového Tovaryšstva. Podporovat touhu po užší spolupráci s laiky na kulturní, sociální a duchovní úrovni. Pomáhat jim prožívat důležitost jejich poslání v církvi a zvláštní pozornost ze strany Tovaryšstva. Podporovat úzké vztahy s akademickým a církevním světem, a to i prostřednictvím konkrétních návrhů.“ Tak zněla některá očekávání jezuitů z komunity v rumunské Kluži. „Chceme zdůraznit apoštolskou hodnotu komunitního života,“ vysvětluje představený P. Henryk Urban, „a důležitost žít své poslání se zaujetím. Návštěva také byla důležitou příležitostí zaměřit se na některé náznaky, jak apoštolsky čelit současné změně časů.

Z Bukurešti, kde se nachází druhá komunita, rezonuje důležitost přítomnosti v sociální a vzdělávací oblasti, kde se poskytuje pomoc obětem ozbrojeného konfliktu. „Může být užitečné dívat se na situaci z této perspektivy v době, kdy se na úrovni vedení Tovaryšstva v této části světa přijímají strategická rozhodnutí.“

„Otec Sosa přijel 9. května do Rumunska a byl v Kluži, aby se setkal s rektorem univerzity Babes-Bolyai, děkanem řeckokatolické teologické fakulty, rektorem semináře v Kluži a některými profesory,“ objasňuje P. Marius Talos, který má na starosti komunitu. Univerzita, která je dnes považovaná za nejlepší v zemi, byla původně založena jezuitským řádem v roce 1581 a loni udělila P. Sosovi čestný doktorát. Večer se P. Sosa setkal se členy skupin s ignaciánskou spiritualitou v centru Manresa a také s přáteli a spolupracovníky jezuitů. Poté odcestoval do Oradey, kde se setkal s římskokatolickými a řeckokatolickými biskupy rumunské církve. Odpoledne odcestoval do Bukurešti, aby navštívil rumunskou Jezuitskou službu uprchlíkům a setkal se s jezuitskou komunitou.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Malta. Romania.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.6.2024 Mladí lidé podněcují péči o společný domov
22.4.2024 Otec generál Arturo Sosa SJ v Chicagu
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil