Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Bulletin Jezuité přibližuje etapy jezuitské formace

Čtvrtek, 27.6.2024
Praha. Nevyznáte se v procesu, jak se mladý muž stane „kovaným“ jezuitou? Pak neváhejte a čtěte druhé letošní číslo bulletinu Jezuité, které se právě distribuuje.


Kromě úmyslů Celosvětové sítě modlitby s papežem na třetí čtvrtletí je do bulletinu vložen dotazník na obsah tohoto periodika. Jeho vyplněním pomůžete redakci, aby lépe odpovídala na vaše potřeby a zájmy.

Již v úvodním slově dává P. Petr Havlíček SJ základní přehled o etapách formace jezuity. To vás podnítí, abyste s chutí četli dále.

Na březen připadla dvě významná výročí P. Karla Rahnera SJ (1904–1984), který je jedním z nejznámějších teologů dvacátého století. Článek Karl Rahner stále inspiruje nabízí impulzy k jeho četbě a osobní vzpomínku.

Socius novicmistra P. Pavel Bačo SJ dává nahlédnout, jak funguje mezinárodní noviciát v Birminghamu, kde jsou nyní i dva čeští novicové. Fotografie jsou na zadní straně obálky.

Do další fáze formace se přesouvá scholastik Pavel Banďouch SJ, který začne studovat teologii v Paříži. V odpovědích na otázky dává zcela konkrétní vhled, které kroky formace má za sebou a které ho čekají.

Otec Václav Novotný SJ již má zkušenosti se studiem teologie, a to mimo Evropu na americké Boston College.

Slovenský jezuita P. Peter Dubovský je biblickým odborníkem, prezidentem Papežského biblického institutu v Římě. Rozhovor s ním se týká jeho povolání do řádu, ale i jeho odbornosti.

Po padesáti letech existence dostalo Centre Sèvres v Paříži jako jezuitský ústav vyššího vzdělání nový název Facultés Loyola Paris, který lépe odkazuje na počátky Tovaryšstva. Nabízíme seznámení s touto institucí, kde studují i čeští jezuité.

Osobní vzpomínku na biskupské gymnázium v Bohosudově, které vedli jezuité, zaslal Karel Voplakal.

Jako obvykle jsou v závěru bulletinu upoutávky na knihy související s Tovaryšstvem a krátké zprávy z domova i Evropy.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2024 Jezuita z pod Petrova
26.4.2024 Hudba je dar a povolání
18.4.2024 Mají jezuité rádi hudbu?
8.4.2024 Téma nového bulletinu Jezuité potěší milovníky hudby
19.12.2023 Nový bulletin Jezuité se věnuje studentské pastoraciNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil