Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Řím po stopách svatého Ignáce z Loyoly

Středa, 3.7.2024
Londýn / Řím. John Brannan se zapojuje do aktivit, které v rámci Jezuitské služby mladým (Young Adult Ministries, YAM) organizují londýnští jezuité. Vypráví o své nedávné zkušenosti.


Měl jsem to štěstí, že jsem byl součástí skupiny mladých dospělých, kterým se věnují jezuité a kteří cestovali do Říma na pouť po stopách svatého Ignáce z Loyoly.

Nebylo to poprvé, co jsem byl v Římě, ale tentokrát to bylo jiné. Vydal jsem se na cestu se skupinou mladých dospělých z jezuitské YAM, která sídlí v londýnském Farm Street Church. Při této příležitosti jsme se všichni vydali na pouť po stopách svatého Ignáce z Loyoly, abychom objevili více ze života zakladatele jezuitů, dozvěděli se více o práci jezuitů a celé církve v Římě, sblížili se při seznamování s místy a přiblížili se Bohu v krásném a slavnostním prostředí mnoha kostelů, které jsme navštívili.

Byla to také příležitost, alespoň pro mě, abych na chvíli vyšel z uspěchanosti londýnského života a strávil čas v Boží přítomnosti a prohloubil svůj vztah s ním.

Bylo vhodné, abychom naši pouť zahájili papežskou audiencí. Svatý otec přednesl katechezi o Duchu Svatém, která se zamýšlela nad působením Ducha Svatého v Božím zjevení, konkrétně v Písmu svatém. Když jsme na konci audience zpívali Otče náš, bylo úžasné být obklopen tolika lidmi z různých zemí, které všechny spojuje jedna víra a kteří hlásají Boží chválu.

Další den jsme měli skvělou návštěvu v Jezuitské službě uprchlíkům v Římě. Bylo úžasné vidět soucit personálu s uprchlíky, kterým sloužili, a zaujetí, se kterým se snažili naplnit jejich fyzické, duchovní a vzdělávací potřeby. Brzy nastal čas odjet a navštívit místnosti, kde žil, pracoval a zemřel svatý Ignác. Bylo zajímavé dozvědět se více o jeho práci při zakládání Tovaryšstva a vidět, kde byly napsány jeho konstituce.

Slavení mše svaté v místnosti, kde zemřel, bylo dojemné a byla to příležitost zamyslet se nad tím, co to znamená žít život ve službě Bohu, jak to dělal svatý Ignác. Odpoledne jsme si vychutnali prohlídku kostela svatého Ignáce s průvodcem z Živých kamenů. Náš průvodce oživil obrazy a prohloubil naše chápání svatého Ignáce, když nám přiblížil, jak ho Bůh používal od jeho začátků jako vojáka až po jeho obrácení poté, co byl těžce zraněn v bitvě u Pamplony, což pak vedlo k životu modlitby a služby, k založení Tovaryšstva Ježíšova.

Od prohlídky a mše v katakombách, kde bylo pohřbeno kolem půl milionu křesťanů, včetně mučedníků a papežů, až po naši návštěvu Vatikánských muzeí bylo mnoho dalších zajímavostí. Fresky Sixtinské kaple vás skutečně ponoří do biblických příběhů, které zobrazují, a umožní vám je nově uchopit. Zvláštním okamžikem bylo shromáždění k examenu. Mohli jsme se zastavit a zamyslet se nad časem, který jsme spolu strávili, a učit se a slyšet jeden od druhého, jak rozpoznávat Boží přítomnost s námi.

Předposlední den jsme navštívili uznávanou English College, kde jsme poznali její historii a pečlivou práci na jejím uchování v archivu a slyšeli o její současné roli semináře. Byl to den návštěv archivů, protože jsme se také vydali do jezuitského archivu v Římě, abychom se dozvěděli o jejich správě a uchovávání dokumentů vedení Tovaryšstva Ježíšova a o práci na podpoře výzkumu historie Tovaryšstva. Dokumenty z archivů, které nám byly ukázány, obsahovaly dokonce fotografie kostela Farm Street Church!

Týden utekl tak rychle, ale bylo tam tolik okamžiků, kterých si musíme vážit. Děkuji otci Kensymu a otci Jimovi za veškerou organizaci a plánování všeho, co tento týden proběhlo, a za to, že nás vedli fyzicky i duchovně během pobytu v Římě. Nakonec děkuji všem svým mladým kolegům za to, že to byl tak výjimečný týden.


Zdroj/Foto: Jesuits in Britain, mladí dospělí navštěvují křesťanské katakomby sv. Kalixta v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.7.2024 Pětidenní ignaciánské exercicie
16.7.2024 Kurz duchovního doprovázení 2024-2025
15.2.2024 Delegáti pro spiritualitu se setkali v Salamance
18.1.2024 Ignác – hledač Boha
28.12.2023 Víkendové duchovní cvičení „Examen“Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil