Články / Aktuality Dnes je 23. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papež: Ricci přinesl do Číny západní vědu a evangelium

Pátek, 4.6.2010
Vatikán. Na osm tisíc poutníků z italské Maceraty se v sobotu 29. května v aule Pavla VI. zúčastnilo zvláštní audience papeže Benedikta XVI. Ta se konala při příležitosti 400. výročí od úmrtí jezuitského misionáře a maceratského rodáka Mattea Ricciho, který zemřel 11. května 1610 v Pekingu a patří spolu s Markem Polem mezi jediné cizince, kteří jsou připomínáni v Pekingském Muzeu čínských dějin.


Papež ve své promluvě nijak nezastíral svůj obdiv k této postavě. Připomněl mimořádné privilegium, kterého se Riccimu dostalo, že byl pohřben přímo v Číně. To svědčí o tom, jaké úctě se těšil v hlavním městě této dnes nejlidnatější země světa i na samotném císařském dvoře. „Dodnes je možné v Pekingu uctít jeho hrob, který byl restaurován představiteli místní vlády. Mnohé iniciativy přijaté v Evropě a v Číně na počest otce Ricciho ukazují na živý zájem, kterému se nadále těší jeho dílo v církvi i v nejrůznějších kulturních prostředích,“ uvedl Svatý otec.

Dále pak ve svém projevu zdůraznil, že dějiny katolických misií jsou plné velkých postav pro svou horlivost a odvahu nést Krista do nových a vzdálených zemí, ale Ricci je „výjimečný případ šťastné syntézy evangelní zvěsti a dialogu s kulturou národu, kterému je nesena“. Proto je podle papeže příkladem rovnováhy mezi věroučnou jasností a rozvážnou pastorační činností. Benedikt XVI. pak připomněl, že jako jeho velmi dobrá znalost jazyka, tak i to, že přijal životní styl a zvyky vzdělaných čínských kruhů, vedlo nakonec k tomu, že Ricciho přijali Číňané s úctou a vážností nejenom jako cizince, ale i jako „učitele velkého Západu“.

„Dílo tohoto velkého misionáře obsahuje dvě oblasti, které se od sebe nesmějí oddělovat: čínská inkulturace evangelní zvěsti a prezentace západní kultury a vědy v Číně. Vědecké aspekty často vyvolaly větší odezvu , ale netřeba zapomínat na perspektivu, s níž otec Ricci navázal vztah k čínskému světu a čínské kultuře,“ prohlásil ve svém projevu papež.

Podle slov Petrova nástupce se však Ricci nevydal do Číny proto, aby tam přinesl západní vědu a kulturu, nýbrž proto, aby tam přinesl evangelium, aby tamějším lidem dal poznat Boha. On sám to ve své knize Pravý význam Pána Nebes vyjádřil slovy: „Více než 20 let jsem se každé ráno a večer se slzami modlil k Nebi. Vím, že Pán Nebes má slitování s živými bytostmi a že jim odpouští… Pravda o Pánu Nebes je v srdcích lidí. Avšak lidské bytosti ji nechápou bezprostředně a nejsou ani nakloněni zamýšlet se takovou otázkou.“

Benedikt XVI. k tomu podotknul, že právě při šíření evangelia Ricci nachází mezi lidmi poptávku po širší konfrontaci, takže se setkání motivované vírou stává také dialogem mezi kulturami. „Nezištný dialog svobodný od postranních ekonomických či politických cílů a prožívaný v přátelství tak činí z díla P. Ricciho jeden z nejvznešenějších a nejšťastnějších aspektů vztahu mezi Čínou a Západem.“

V této souvislosti papež vzpomněl i na Ricciho čínsky napsané a zcela jistě nejznámější dílo, které autor nazval výmluvně „Traktát o přátelství“. Ricci zde vytváří přirozenou syntézu vědy, rozumu a víry, když v předmluvě ke třetímu vydání světového atlasu říká: „Kdo zná nebe a zemi, může zakoušet, že Ten, který vládne nad nebem a zemí, je absolutně dobrý, absolutně velký a absolutně jediný. Ignoranti odmítají Nebe, a věda, která nedosahuje až k Císaři Nebes jako k první příčině, není vůbec žádnou vědou.“

Papež pak ovšem také varoval před tím, aby obdiv k Riccimu neopomněl roli a vliv jeho čínských přátel. Zmínil i to, že rozhodnutí, která tento italský misionář přijal, nevyplývala z abstraktní strategie inkulturace víry, ale z celku událostí, setkání a zkušeností, které učinil, takže to, co mohl uskutečnit, bylo možné i díky setkání s Číňany, setkání, která měla mnoho podob, ale která se prohloubila ve vztazích s několika přáteli a učedníky, zejména čtyřmi slavnými konvertity, tzv. „sloupy rodící se čínské církve“.

Benedikt XVI. pak několika slovy dotknul nejznámějších z nich. Xu Guangqi ze Šanghaje, literát, matematik a astronom, přesvědčil Ricciho, aby přeložil do čínštiny hlavní Euklidovo dílo Základy. Li Zhao zase s Riccim spolupracoval na vydání nejmodernějších edicí světového atlasu, který umožnil Číňanům učinit si nový pravdivější obraz o světě.

V závěru své promluvy pak papež zmínil, že připomínka těchto mužů oddaných evangeliu a církvi a jejich hluboké lásky k čínskému lidu jsou podnětem a povzbuzením k intenzivnímu životu křesťanské víry v dialogu s různými kulturami, a v jistotě, že v Kristu se uskutečňuje pravý humanismus, otevřený k Bohu, bohatý na morální a duchovní hodnoty a schopný odpovědět na nejhlubší touhy lidské duše.

„Také já, stejně jako P. Ricci, vyjadřuji dnes svou hlubokou úctu k ušlechtilému čínskému lidu a jeho tisícileté kultuře v přesvědčení, že jeho nové setkání s křesťanstvím přinese hojné plody dobra a stejně jako kdysi usnadní pokojné soužití mezi národy,“ zakončil svou promluvu u příležitosti 400. výročí úmrtí Mattea Ricciho Benedikt XVI.


Zdroj: Ravat

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.7.2011 Životopis filosofa Konfucia z pera jezuity
30.6.2010 Ricci možná blahořečen i se svým spolupracovníkem
1.3.2010 Putovní výstava o průkopníku inkukturace probíhá v Číně
26.1.2010 Matteo Ricci by mohl být 400 let po své smrti blahořečen
20.1.2010 Ve Spojených státech vystavena mapa Mattea Ricciho


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Koncert ke cti P. Martina Středy


Jak máme přemýšlet o zpovědi?


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť přátel SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil