Články / Aktuality Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Na desátou pouť na Velehrad přišlo sedm set poutníků

Pátek, 27.8.2010
Velehrad. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě se v sobotu 21. srpna dopoledne stala cílem jubilejní desáté pěší pouti. Ta měla letos jako téma Desatero přikázání.


Poutníci se na mariánské poutní místo vydali z různých míst Moravy, někteří již v neděli 16. srpna. Pořadatelem pěší pouti bylo Společenství cyrilometodějských poutníků a cílem bylo poděkovat za poselství evangelia a poprosit o obnovení víry v českém národě. Před bazilikou poutníky přivítal jezuita Petr Přádka, duchovní správce farnosti.

"Někteří jste možná přišli pěšky na Velehrad už podesáté, jiní poprvé či popáté. Pěší pouť byla pro vás prosbou za vaši spásu, ale i poděkováním za přírodu, kterou vás k Velehradu provázel Pán Bůh," uvedl ve svém uvítacím projevu Přádka.

Poutníci si pak společně zazpívali, aby pak na nádvoří před budovou barokní prelatury obnovili zasvěcení českého národa Bohu. Pod mozaiku Matky křesťanské jednoty poté symbolicky položili polní květiny, které natrhali při cestě na Velehrad. Jubilejní pěší pouť pak vyvrcholila slavnostní bohoslužbou, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Velehrad prochází proměnou

Bazilika sv. Cyrila a Metoděje a nejbližší okolí zatím prochází radikální proměnou. Prakticky všechny historické objekty v centru obce prodělají rozsáhlou přestavbu. Prostory někdejší konírny a sýpky by po těchto úpravách měly začít sloužit jako muzeum, kavárna a galerie.

Historický statek, který před deseti lety dostal novou střechu i fasádu, konečně dostane využití. Po dlouhých úvahách a složitých jednáních o dotacích tyto objekty z 16. a 18. století poslouží především ke kulturnímu rozvoji obce. V přízemí koníren by mělo vyrůst Muzeum Bible a přednáškový sál, v horních patrech pak studovny historických pramenů cyrilometodějských tradic. Ve spodní části bývalé sýpky by v přízemí mělo vzniknout knihkupectví, malá galerie a informační centrum.

Podle některých návrhů najdou ve vyšších podlažích místo i detašovaná pracoviště partnerů projektu: olomouckého Centra Aletti a jezuitského řádu. Obnova historického statku nejspíš potrvá do konce května příštího roku.

Na konci července, po slavnostní bohoslužbě ke cti svatého Ignáce z Loyoly měli návštěvníci baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě příležitost si užít poslední červencový večer při třetím ročníku varhanního koncertu. Šlo o poslední koncert před téměř dvouletou opravou varhan, ale také před restaurátorskými pracemi v hlavní lodi baziliky. Velkolepý nástroj v mariánském chrámu proto nyní nadlouho utichne.

Varhany, které mají 5.521 píšťal, tři manuály a zvonkohru, si po bezmála půl století zaslouží rozsáhlou rekonstrukci. Při ní by se díky nové technologii měl rozšířit počet kombinací z dnešních čtyř na tisíc. Po obnově by se tedy bazilika mohla pyšnit nástrojem koncertního typu, srovnatelným s těmi nejlepšími v Evropě.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.8.2021 Užitek putování po Ignaciánské poutní trase
7.7.2021 Sté výročí zasvěcení Polska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
12.3.2021 Digitální pouť novou středoevropskou provincií
19.2.2021 Exercicie na Via Transilvanica
24.9.2020 Setkání tří kultur na mariánském poutním místěIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil