Články / Aktuality Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Společenství při pražském kostele sv. Ignáce v síti

Neděle, 27.3.2011
Praha. Byly zveřejněny nové domovské stránky kostela sv. Ignáce v Praze. Návštěvníkům nabízejí lepší orientaci v aktivitách, informace o bohoslužbách a kontakty na členy týmu, který při tomto chrámu působí, jezuity i jejich spolupracovníky. Nechybí ani nejnovější svatoignácký zpravodaj, nebo kalendář akcí.


Webové stránky budou dále doplňovány a podle potřeb rozšiřovány, ale už nyní mohou být cenným nástrojem při propagaci činnosti při tomto pražském kostele. Kalendář akcí nově zprostředkovává jak pravidelné týdenní akce, tak i půlroční program. V sekci Aktivity je možné najít více informací třeba o katechezích, jednotlivých společenstvích, sborech, organizaci CHASIG, poradnách, biblických setkáních nebo sobotních duchovních obnovách. Kromě aktuálního Zpravodaje sv. Ignáce je možné využít i archiv starších čísel.

V sekci O nás si může návštěvník přečíst pár slov o společenství při kostele sv. Ignáce, jezuitech, kteří zde působí, ale také jejich spolupracovnících, od jáhna Zdeňka Dubského a pastorační asistentky Terezy Novotné, přes katechety, varhaníky až po oba kostelníky. K větší interaktivně mezi týmem a návštěvníky kostela by měla přispět Kniha návštěv. Nechybí ani kontakty opatřené nově i mapou.


Nové stránky lze navštívit na adrese: ignackostel.webnode.cz

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.7.2020 Nový úhel pohledu na dobu pandemie
25.9.2016 Evropští jezuité mají novou webovou stránku
19.1.2012 Nový web Exercicie.cz spuštěn
16.12.2011 Adventní duchovní obnova s internetem
15.8.2011 Zemřel průkopník informatiky Roberto BusaIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil