Články / Aktuality Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Josef Koláček předčítal v Brně své texty

Úterý, 7.6.2011
Brno. Do farnosti Lesná zavítal v polovině května redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu P. Josef Koláček SJ. Prohlédl si sídliště z let 1960 a v Duchovním centru Brno-Lesná sloužil večerní mši svatou, při které koncelebroval také místní farář P. Pavel Hověz. Po bohoslužbě přečetl svou stať Bílý mučedník, imaginární interwiev o životě, utrpení a o peripetiích kolem pohřbu jezuitského kněze a P. Antonína Zgarbíka. Setkání měl také s brněnskými studenty.


Slovo Bílý mučedník se vztahuje k těm, kdo umřeli následkem strádání a krutostí ve vězení (ex aerumnis carceris). P. Antonín Zgarík byl vězněn v Mírově a Valdicích, kde také zemřel 22. ledna 1965 ve věznici ve Valdicích ve věku 52 let. Ve vězení předtím onemocněl zápalem plic, v důsledku odepření nezbytné lékařské péče trpěl doživotními následky. Byl mu sice na rok přerušen trest, následky onemocnění už byly neléčitelné. Po návratu do vězení mu opět byly odpírány léky. Zemřel v důsledku astmatického záchvatu a neposkytnutí lékařské péče.

Imaginární interwiev vzniklo pro italské vysílání Vatikánského rozhlasu. Jde o pravidelný pořad, který nabízí fiktivní rozhovory s nejrůznějšími církevními osobnostmi. Pořad odráží téma generálních audiencí papeže Benedikta XVI., který je věnován učitelům církve a důležitým světcům.

Josef Koláček ve fiktivním rozhovoru mohl částečně použít i své zkušenosti. V dubnu 1950 byl zatčen spolu s ostatními jezuity a deportován do internačních klášterů v Bohosudově a Oseku. Potom byl u PTP. V letech 1954 až 1968 pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii. Mnohokrát byl vyšetřován v různých procesech s jezuity. V roce 1968 odešel do rakouského Insbrucku, kde dokončil svá teologická studia. V roce 1970 odešel do Itálie a začal pracovat jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. V letech 1971-2001 byl jejím vedoucím. Nyní zde působí jako redaktor.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2022 Kněžské svěcení a primice Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ
27.4.2022 Děčínští jezuité hostí uprchlíky z Ukrajiny
17.2.2022 Na slovíčko s P. Jiřím Kovářem SJ
27.9.2021 Jáhenské svěcení Václava Novotného SJ a poslední sliby P. Petra Vacíka SJ
13.9.2021 Bazilika na Svatém Hostýně slavilaIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil