Články / Aktuality Dnes je 12. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužívání

Úterý, 7.2.2012
Řím. Na Gregoriánské univerzitě se od 6. do 9. února konalo sympozium s mezinárodní účastí, zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání mladistvých v katolické církvi. Bylo určeno především pro biskupy a řádové představené a nesl název „Na cestě k uzdravení a obnově“.


Debat se během čtyř dní zúčastnili zástupci sto deseti biskupských konferencí celého světa, představení třiceti kongregací a desítka kardinálů a prefektů papežských kongregací. Svůj příspěvek předneslo více než čtyřicet přednášejících, teologů, odborníků na kanonické právo, pastoračních pracovníků či psychologů. K delegátům promluvila také jedna z obětí, Irka Mary Collinsová.

Konání mezinárodního sympozia navázalo na vydání oběžníku Kongregace pro nauku víry v květnu minulého roku, který vyzýval všechny biskupské konference, aby do dvanácti měsíců zformulovaly nové směrnice pro případy sexuálního zneužívání nezletilých ze strany diecézního i řeholního kléru. Sympozium zahájil prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Levada.

Charles Scicluna, který je při Kongregaci pro nauku víry pověřený disciplinárními otázkami, vyjádřil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas přesvědčení, jak důležitá formace těch, kdo působí v přímé pastoraci, duchovních i laických osob: „Prevence musí jít zezdola, nejenom shora. Je třeba formace v rodinách, ve školách a farnostech, která pomůže mladým lidem rozlišit rizikové chování a bránit se před zlovolným vpádem do soukromí,“ dodal.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenášiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil