Články / Články Dnes je 21. 2. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Nový jezuitský světec

Sobota, 18.2.2012
Dnes bylo oznámeno datum svatořečení Jacquese Berthieu

Ondřej Špaček

Při dnešní veřejné konzistoři ve Vatikánu, při níž obdržel kardinálské insignie i pražský arcibiskup Dominik Duka, bylo hlasováním schváleno uzavření kanonizační kauzy Jacquese Berthieu, francouzského misionáře a mučedníka na Madagaskaru. Benedikt XVI. zároveň oznámil, že bude s dalšími šesti osobnostmi církve svatořečen 21. října tohoto roku. Už na konci minulého roku přitom papež připojil svůj podpis pod dekret Kongregace pro svatořečení, který rozšířil řady světců o další jména.


Jelikož tato osobnost není u nás příliš známa, neuškodí se v krátkosti s jeho barvitým a dobrodružným životem seznámit. Jacques Berthieu (1838-1896) se narodil do rodiny rolníků na farmě Monlogis, ležící blízko Polminhacu ve Francouzském středohoří. V mládí se na farmě věnoval hlavně manuální práci, ale našel si čas i na studium a rozhodl se nastoupit do semináře v diecézi Sain-Flour. Po jeho absolvování byl 21. května 1864 vysvěcen na kněze. Celých devět let sloužil jako diecézní kněz, než se v něm začalo ozývat volání po stále intenzivnějším náboženském životě. Ve svých pětatřiceti letech se rozhodl na toto volání přitakat a na podzim 1873 vstoupil do jezuitského noviciátu.

Vnitřní hlas ale ani poté neutuchal a brzy se v něm probudila touha stát se misionářem. Do misií na Madagaskar byl nakonec poslán ještě před oficiálním dokončením noviciátu. Slavné sliby tak skládal těsně před odjezdem na své první působiště, ostrov Sainte-Marie. Zde se naučil domorodý jazyk a pak vyučoval hlavně děti a mladé lidi, vysluhoval svátosti a staral se o nemocné. Roku 1880 ovšem vydala francouzská vláda zákon, který de facto vyhnal jezuity ze všech území, jež byla pod francouzskou nadvládou, což se týkalo i ostrova Sainte-Marie. I Berthieu byl tedy nucen ostrov opustit.

V té době se na Madagaskaru rozhořely dva válečné konflikty mezi imerinskou říší, jež ovládala v podstatě celý Madagaskar, a dobyvateli z Francie. Tyto konflikty rozhodně velice znesnadňovali působení horlivého jezuity, nicméně i přesto se mu v letech 1886 až 1895 podařilo vybudovat přes deset dalších misijních stanic.

V roce 1895 vypuklo na ostrově povstání Merinů, jenž bylo odpovědí na francouzskou okupaci a bylo vedeno proti všem cizincům bez rozdílu. To nakonec bylo sice potlačeno, ale mezitím se po ostrově rychle šířilo a zanedlouho dorazilo i do regionu Andainarivo, kde v té době působil i Jacques Berthieu. Tak se 25. května nepokoje přiblížily natolik, že byla nařízena evakuace celé oblasti. Ačkoliv měl Berthieu možnost jakožto cizinec rychle odjet do bezpečí, přesto se rozhodl s domorodými obyvateli zůstat.

Nakonec mu bylo 6. června doporučeno, aby se snažil odvést své lidi do hlavního města Tananarive. Tam však už bohužel nestačil dorazit. Brzy poté, co vyrazil na cestu, ho totiž povstalci dohnali a zajali. Strhali z něj oblečení, bili ho a nechali ho takto jít ve studeném dešti až na místo, kde sídlil vůdce rebelů. Zde dostal velkorysou nabídku, že bude jeho život ušetřen a díky svému vzdělání se stane poradcem povstalců. To vše ale pod podmínkou, že se vzdá své víry. Na to Berthieu odvětil, že tato nabídka je pro něj nepřijatelná a než by opustil svou víru, raději zemře. Brzy nato byl usmrcen střelnou ranou do hlavy a jeho tělo vhozeno do řeky.

Roku 1916 byla poprvé otevřena otázka jeho kanonizace. Za pár desítek let byl roku 1964 tehdejším papežem Pavlem VI. prohlášen za mučedníka a poté následujícího roku blahořečen. Kanonizační ceremonie se bude pravděpodobně konat v říjnu tohoto roku.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.5.2015 V Olomouci si připomněli osobnost sv. Jana Ogilvie
12.3.2015 Skotové si připomněli 400. výročí umučení sv. Jana Ogilvie
11.3.2015 Oscar Romero bude blahořečen
1.12.2014 V Londýně bylo obnoveno místo upomínající na sv. Edmunda Kampiána
24.11.2014 V Indii jsou vystaveny ostatky sv. Františka Xaverského


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Dějiny filosofie II.

Od Augustina ke Scotovi

Frederick Copleston

Druhý díl Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.)…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.
Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Brněnská pouť do Křtin


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Duchovní obnova


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


VIR – Postní duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil