Články / Články Dnes je 19. 6. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Nový jezuitský světec

Sobota, 18.2.2012
Dnes bylo oznámeno datum svatořečení Jacquese Berthieu

Ondřej Špaček

Při dnešní veřejné konzistoři ve Vatikánu, při níž obdržel kardinálské insignie i pražský arcibiskup Dominik Duka, bylo hlasováním schváleno uzavření kanonizační kauzy Jacquese Berthieu, francouzského misionáře a mučedníka na Madagaskaru. Benedikt XVI. zároveň oznámil, že bude s dalšími šesti osobnostmi církve svatořečen 21. října tohoto roku. Už na konci minulého roku přitom papež připojil svůj podpis pod dekret Kongregace pro svatořečení, který rozšířil řady světců o další jména.


Jelikož tato osobnost není u nás příliš známa, neuškodí se v krátkosti s jeho barvitým a dobrodružným životem seznámit. Jacques Berthieu (1838-1896) se narodil do rodiny rolníků na farmě Monlogis, ležící blízko Polminhacu ve Francouzském středohoří. V mládí se na farmě věnoval hlavně manuální práci, ale našel si čas i na studium a rozhodl se nastoupit do semináře v diecézi Sain-Flour. Po jeho absolvování byl 21. května 1864 vysvěcen na kněze. Celých devět let sloužil jako diecézní kněz, než se v něm začalo ozývat volání po stále intenzivnějším náboženském životě. Ve svých pětatřiceti letech se rozhodl na toto volání přitakat a na podzim 1873 vstoupil do jezuitského noviciátu.

Vnitřní hlas ale ani poté neutuchal a brzy se v něm probudila touha stát se misionářem. Do misií na Madagaskar byl nakonec poslán ještě před oficiálním dokončením noviciátu. Slavné sliby tak skládal těsně před odjezdem na své první působiště, ostrov Sainte-Marie. Zde se naučil domorodý jazyk a pak vyučoval hlavně děti a mladé lidi, vysluhoval svátosti a staral se o nemocné. Roku 1880 ovšem vydala francouzská vláda zákon, který de facto vyhnal jezuity ze všech území, jež byla pod francouzskou nadvládou, což se týkalo i ostrova Sainte-Marie. I Berthieu byl tedy nucen ostrov opustit.

V té době se na Madagaskaru rozhořely dva válečné konflikty mezi imerinskou říší, jež ovládala v podstatě celý Madagaskar, a dobyvateli z Francie. Tyto konflikty rozhodně velice znesnadňovali působení horlivého jezuity, nicméně i přesto se mu v letech 1886 až 1895 podařilo vybudovat přes deset dalších misijních stanic.

V roce 1895 vypuklo na ostrově povstání Merinů, jenž bylo odpovědí na francouzskou okupaci a bylo vedeno proti všem cizincům bez rozdílu. To nakonec bylo sice potlačeno, ale mezitím se po ostrově rychle šířilo a zanedlouho dorazilo i do regionu Andainarivo, kde v té době působil i Jacques Berthieu. Tak se 25. května nepokoje přiblížily natolik, že byla nařízena evakuace celé oblasti. Ačkoliv měl Berthieu možnost jakožto cizinec rychle odjet do bezpečí, přesto se rozhodl s domorodými obyvateli zůstat.

Nakonec mu bylo 6. června doporučeno, aby se snažil odvést své lidi do hlavního města Tananarive. Tam však už bohužel nestačil dorazit. Brzy poté, co vyrazil na cestu, ho totiž povstalci dohnali a zajali. Strhali z něj oblečení, bili ho a nechali ho takto jít ve studeném dešti až na místo, kde sídlil vůdce rebelů. Zde dostal velkorysou nabídku, že bude jeho život ušetřen a díky svému vzdělání se stane poradcem povstalců. To vše ale pod podmínkou, že se vzdá své víry. Na to Berthieu odvětil, že tato nabídka je pro něj nepřijatelná a než by opustil svou víru, raději zemře. Brzy nato byl usmrcen střelnou ranou do hlavy a jeho tělo vhozeno do řeky.

Roku 1916 byla poprvé otevřena otázka jeho kanonizace. Za pár desítek let byl roku 1964 tehdejším papežem Pavlem VI. prohlášen za mučedníka a poté následujícího roku blahořečen. Kanonizační ceremonie se bude pravděpodobně konat v říjnu tohoto roku.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.5.2018 Církev potvrdila hrdinské ctnosti dvanácti Božích služebníků
5.3.2018 O úctě ke svatému Janu Nepomuckému promluví jezuita P. Miroslav Herold
18.1.2018 Otec Herold přednáší o světcích
19.12.2017 Dva jezuité na cestě k beatifikaci
20.5.2015 V Olomouci si připomněli osobnost sv. Jana OgilvieNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


Ignaciánské exercicie


Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (Kurz 248)


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil