Články / Aktuality Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci

Neděle, 11.11.2012
Praha. Ve dnech 8.–11. listopadu 2012 se v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři konala mezinárodní konference evropských jezuitů a jejich spolupracovníků působících v univerzitní pastoraci. Tématem setkání byla „Nová evangelizace – ignaciánská cesta“.


Mezinárodní konference o pastoraci univerzitních studentů se zúčastnilo na třicet jezuitských studentských kaplanů a jejich laických spolupracovníků z Irska, Anglie, Portugalska, Francie, Belgie, Španělska, Maďarska, Litvy, Slovinska a dalších evropských států. Nechyběli ani hosté z Bejrútu a New Yorku. Příspěvkem na téma „Evangelizace dnes: jak může svatý Ignác povzbudit univerzitní kaplany“ konferenci zahájil profesor systematické teologie na univerzitě v Dublinu Jim Corkery.

O klíčových otázkách spojených s novou evangelizací v současné Evropě promluvil předseda jezuitské konference evropských provinciálů John Dardis. Pozvání na konferenci přijal rovněž sekretář generálního představeného pro záležitosti víry Gerald Blaszczak.

Účastníci konference se seznámili také s několika mezinárodními projekty, určenými pro vysokoškolské studenty a další mladé lidi. Kaplan pro vysokoškoláky v italské Bologni Jean-Paul Hernandez představil projekt „Živé kameny“, jehož cílem je zvěstovat evangelium prostřednictví uměleckých děl. Prezentován byl rovněž Magis 2013, jezuitský předprogram Světových dní mládeže, který se uskuteční příští rok v brazilském Riu de Janeiru.

Během konference se v Praze konaly dvě veřejné bohoslužby, kterých se zúčastnili také všichni vzácní hosté. První proběhla v pátek 9. listopadu večer v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Druhá, určená zejména pro studenty, se konala o den později v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Po mši v sakristii následovalo neformální setkání s malým občerstvením.

„Téma konference je více než příhodné v době, kdy církev slaví Rok víry při příležitosti 50. výročí od zahájení II. vatikánského koncilu a krátce po skončení biskupského synodu zaměřeného právě na novou evangelizaci,“ uvedl hlavní organizátor akce Jan Regner SJ z Akademické farnosti Praha.

Česká metropole hostila teprve třetí ročník konference jezuitských studentských kaplanů a jejich spolupracovníků. Poprvé se konference uskutečnila roku 2010 v Římě. Loni se jezuité sjeli do maltské La Valetty.


Plakát na bohoslužbu v salvátorském kostele ZDE

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenášiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil