Články / Aktuality Dnes je 22. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci

Neděle, 11.11.2012
Praha. Ve dnech 8.–11. listopadu 2012 se v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři konala mezinárodní konference evropských jezuitů a jejich spolupracovníků působících v univerzitní pastoraci. Tématem setkání byla „Nová evangelizace – ignaciánská cesta“.


Mezinárodní konference o pastoraci univerzitních studentů se zúčastnilo na třicet jezuitských studentských kaplanů a jejich laických spolupracovníků z Irska, Anglie, Portugalska, Francie, Belgie, Španělska, Maďarska, Litvy, Slovinska a dalších evropských států. Nechyběli ani hosté z Bejrútu a New Yorku. Příspěvkem na téma „Evangelizace dnes: jak může svatý Ignác povzbudit univerzitní kaplany“ konferenci zahájil profesor systematické teologie na univerzitě v Dublinu Jim Corkery.

O klíčových otázkách spojených s novou evangelizací v současné Evropě promluvil předseda jezuitské konference evropských provinciálů John Dardis. Pozvání na konferenci přijal rovněž sekretář generálního představeného pro záležitosti víry Gerald Blaszczak.

Účastníci konference se seznámili také s několika mezinárodními projekty, určenými pro vysokoškolské studenty a další mladé lidi. Kaplan pro vysokoškoláky v italské Bologni Jean-Paul Hernandez představil projekt „Živé kameny“, jehož cílem je zvěstovat evangelium prostřednictví uměleckých děl. Prezentován byl rovněž Magis 2013, jezuitský předprogram Světových dní mládeže, který se uskuteční příští rok v brazilském Riu de Janeiru.

Během konference se v Praze konaly dvě veřejné bohoslužby, kterých se zúčastnili také všichni vzácní hosté. První proběhla v pátek 9. listopadu večer v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Druhá, určená zejména pro studenty, se konala o den později v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Po mši v sakristii následovalo neformální setkání s malým občerstvením.

„Téma konference je více než příhodné v době, kdy církev slaví Rok víry při příležitosti 50. výročí od zahájení II. vatikánského koncilu a krátce po skončení biskupského synodu zaměřeného právě na novou evangelizaci,“ uvedl hlavní organizátor akce Jan Regner SJ z Akademické farnosti Praha.

Česká metropole hostila teprve třetí ročník konference jezuitských studentských kaplanů a jejich spolupracovníků. Poprvé se konference uskutečnila roku 2010 v Římě. Loni se jezuité sjeli do maltské La Valetty.


Plakát na bohoslužbu v salvátorském kostele ZDE

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2018 Německý jezuita Hans Zollner bude přednášet v České republice
27.1.2016 V Praze bude přednášet jezuitský psycholog Hans Zollner
7.2.2012 Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužívání
12.11.2011 Setkání studentských kaplanů na Maltě
4.11.2009 Evropští provinciálové se setkali na ostrově Malta


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (Kurz 238)


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení Anamnéza


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil