Články / Články Dnes je 26. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Obnova varhan v pražském jezuitském kostele

Úterý, 2.4.2013
Jezuité prosí o pomoc při rekonstrukci Petrova nástroje

Redakce Jesuit.cz

Už rok a půl probíhá druhá fáze obnovy varhan v pražském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, který užívá k duchovní službě jezuitský řád. Varhany byly rozebrány již v roku 1988 a od té doby chyběly prostředky k tomu, aby byly opraveny a vráceny na původní místo. Hlavní část rekonstrukce barokní skříně byla dokončena na konci roku 2011, varhanní stroj je právě v péči varhanářů.


"Každého, koho osloví naše radost z obnovy historicky cenného hudebního nástroje, který oživí pražskou kulturní základnu v akusticky dokonalém interiéru kostela sv. Ignáce, prosíme o dary, adopci některého z mnoha členů dvora krále hudby: píšťal, měchů, vzdušnic, kláves či krásných andělů a řezeb," apeluje rektor kostela P. Josef Čunek SJ na velkorysost všechny potenciálních dárců. Probíhají prý měsíční sbírky, ale dobrodinci mohou přispět také do kasičky v kostele, nebo se můžou obrátit přímo na správu kostela. "Varhany budou využívány i pro veřejné koncerty," vysvětluje rektor kostela a slibuje nevšední zážitek, který civilní hudební sály neumožňují.

Kostel sv. Ignáce je dominantou Karlova náměstí od roku 1670. Bohoslužby jsou hojně navštěvovány. Ovšem chrám je celodenně otevřen i pro nevěřící, pro každého, kdo se zde chce na chvíli zastavit, ztišit, načerpat sílu a vnitřní pokoj. Díky vynikající vrcholně barokní architektuře i akustice je kostel stále více vyhledávaným kulturním stánkem pro hudební tělesa z celého světa. Ovšem pro kostel je velkým hendikepem už 25 let trvající absence varhan.

Historie varhan

Do nového kostela byly nejspíše k datu posvěcení 31. července 1678 instalovány varhany s 19 rejstříky a dvěma manuály: píšťaly prvního manuálu a pedálu byly umístěny v hlavní skříni, píšťaly toho druhého do malé skříně v zábradlí kůru (tzv. pozitivu).

V roce 1912 správa kostela vyjednala kompletní přestavbu nástroje varhanářem Emanuelem Š. Petrem ze Žižkova. Původní barokní skříň varhan prohloubil a do poměrně malého prostoru umístil 50 znějících rejstříků. Takto zvukový obraz barokních varhan nahradil zvukem romantického nástroje vyhovujícím tzv. "řezenské" reformě.

Vzhledem ke statickým poruchám kůru byly v roce 1988 varhany demontovány. Do roku 2011 nebyl nalezen způsob jak rekonstruovat jejich původní formu a zároveň je moderně obnovit. Barokní skříň i píšťalový fond chátraly, přibývaly sice nápady, ne však odvaha a peníze.

Obnova varhan dospěla do druhé fáze

Státní ústav památkové péče vydal v září 2001 Odborné vyjádření k obnově varhan. Poté komise složená ze zástupců Duchovní správy, Magistrátu, Pražského ústavu památkové péče, Státního ústavu památkové péče a Arcibiskupství pražského rozhodla rozdělit opravu varhan na dvě etapy. První představovala restauraci pozitivu v zábradlí kůru dle doby jeho vzniku. Tímto úkolem byl pověřen varhanář Vladimír Šlajch. Dílo bylo 21. dubna 2002 inaugurováno.

Druhá fáze začala v únoru 2011 souběhem několika okolností. Především díky rozhodnutí správců kostela obnovit původní Petrův nástroj a také díky příslibu velkorysého mecenáše, že finančně zajistí rozběh druhé fáze opravy. Tou byla brzy nato pověřena krnovská dílna Kánský-Brachtl.

První část opravy barokní skříně varhan firma dokončila 30. listopadu 2011. Ta je zaplacena také z darů a sbírek v kostele a činí 1.203.400,- Kč. Skříň pak zůstala v dílně stejné firmy, protože 24. října 2011 s ní byla podepsána smlouva o obnově i varhanního stroje.

Souběžně pokračují ale ještě restaurátorské práce barokní skříně. Ty budou ještě stát přibližně 500.000,- Kč. Cena za opravu samostatného varhanního stroje se podle předběžného rozpočtu vyšplhá do výše 12.400 000,- Kč. Z toho je dnes již zaplaceno - i díky velkorysosti mecenáše - 7 milionů).


Na opravu varhan můžete přispět zasláním peněžního daru na číslo bankovního účtu: 5078551307/4000, variabilní symbol 191313.
Více informací: Správa kostela sv. Ignáce, Ječná 2,120 00 Praha 2, tel.: 221 990 200; 603 522 288, fax: 221 990 219, webové stránky: ignackostel.webnode.cz.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.6.2022 Noc kostelů pro děti
30.9.2020 Jezuité v pořadu Živě s Noe
10.3.2020 Beseda o P. Josefu Toufarovi
18.12.2019 Adventní dny víry
9.9.2019 Varhanní koncert v kostele svatého Ignáce v PrazeIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil