Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Mladý slovenský jezuita biskupem

Sobota, 20.4.2013
Prešov. Mladý jezuitský kněz Milan Lach byl včera 19. dubna odpoledne jmenován papežem Františkem pomocným biskupem řeckokatolického arcibiskupství v Prešově.


P. Milan Lach SJ je řeckokatolickým knězem a členem slovenské provincie jezuitského řádu. Narodil se 18. listopadu 1973 v Kežmarku. Své dětství prožil v podtatranské obci Ľubica. V roce 1992 ukončil gymnázium v Kežmarku a brzy na to byl přijat do řeckokatolického kněžského semináře a na řeckokatolickou bohosloveckou fakultu v Prešově. Po ukončení třetího ročníku vstoupil v roce 1995 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě, kde po dvou letech složil sliby.

Ve studiu teologie pokračoval na Teologické fakultě Trnavské Univerzity v Bratislavě a v letech 1999-2000 působil v rámci řeholní formace jako vychovatel na jezuitském chlapeckém internátě v Košicích. Když v roce 2001 dokončil teologické studium, přijal z ruky nynějšího košického biskupa vladyky Milana Chautura CSsR kněžské svěcení.

V letech 2001 - 2002 vykonal náhradní civilní službu v jezuitské komunitě v Olomouci a vedle toho do roku 2003 působil v Centru spirituality Východ - Západ Michala Lacka vědecko-výzkumného pracoviště TF TU jako vědecký pracovník. V letech 2003 - 2004 byl pověřen vedením tohoto centra. Zároveň jako kněz vypomáhal pastoračně věřícím v Olomouci a okolí. V roce 2004 začal studium na Papežském východním institutu v Římě, kde v roce 2006 dosáhl licenciátu z východních církevních věd a v roce 2009 doktorátu v témže oboru.

Kromě zkušeností z mezinárodního akademického prostředí nabyl i zkušenosti z duchovní služby jako výpomocný spirituál Papežského kolegia Russicum a jako duchovní asistent Federace evropských skautů v Římě. Autorsky spolupracoval s Vatikánským rozhlasem. Po návratu ze studií v Římě od roku 2009 pracoval opět jako ředitel v Centru spirituality Východ - Západ M. Lacka v Košicích.

Vedle zajišťování vědeckovýzkumných úkolů centra, organizování vědeckých konferencí, budování knižního fondu a navazování kontaktů se zahraničím, vyučoval jeden semestr spiritualitu křesťanského Východu i na Teologické fakultě Katolické univerzity v Košicích, kde byl i členem redakční rady teologického časopisu Verba Theologica. Svou pozornost věnoval také zpřístupňování odborných poznatků širší veřejnosti přispíváním do časopisů a organizováním populárně vědeckých přednášek na půdě Centra.

Od 1. prosince 2011 působí jako proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě, kde vyučoval křesťanskou spiritualitu a spiritualitu křesťanského Východu. Oblastí, které se odborně věnuje, je východní křesťanská spiritualita. V jezuitském řádu byl od 30. prosince 2009 poradcem provinciála a od 1. ledna 2012 byl i delegátem pro formaci jezuitských scholastiků. Momentálně se připravoval na složení slavnostních věčných slibů.

Vědeckou práci vždy vyvažoval prací s lidmi. Věnoval se duchovní službě řeckokatolickým věřícím jako výpomocný duchovní v bratislavské farnosti. Byl aktivním ve Federaci evropských skautů jako národní duchovní asistent. Mezi jeho záliby patří příroda, knihy a zpěv, již v době vysokoškolských studií působil ve Sboru svatého Romana Sladkopevca v Prešově. Plynule mluví italsky, aktivně komunikuje anglicky a rusky, pasivně francouzsky.


Zdroj: Peter Buša SJ, Jezuiti.sk

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.1.2019 Tomáš a František Munkovi v dokumentu TV Noe
5.12.2018 Příprava na čtyřsté výročí smrti Košických mučedníků
10.7.2018 Jezuité na Slovensku mají nového kněze
6.6.2018 Slovenský jezuita Milan Lach jmenován sídelním biskupem parmským
26.1.2018 Konference o P. Paňákovi a pronásledovaných na východním SlovenskuNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil