Články / Aktuality Dnes je 17. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Mladý slovenský jezuita biskupem

Sobota, 20.4.2013
Prešov. Mladý jezuitský kněz Milan Lach byl včera 19. dubna odpoledne jmenován papežem Františkem pomocným biskupem řeckokatolického arcibiskupství v Prešově.


P. Milan Lach SJ je řeckokatolickým knězem a členem slovenské provincie jezuitského řádu. Narodil se 18. listopadu 1973 v Kežmarku. Své dětství prožil v podtatranské obci Ľubica. V roce 1992 ukončil gymnázium v Kežmarku a brzy na to byl přijat do řeckokatolického kněžského semináře a na řeckokatolickou bohosloveckou fakultu v Prešově. Po ukončení třetího ročníku vstoupil v roce 1995 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě, kde po dvou letech složil sliby.

Ve studiu teologie pokračoval na Teologické fakultě Trnavské Univerzity v Bratislavě a v letech 1999-2000 působil v rámci řeholní formace jako vychovatel na jezuitském chlapeckém internátě v Košicích. Když v roce 2001 dokončil teologické studium, přijal z ruky nynějšího košického biskupa vladyky Milana Chautura CSsR kněžské svěcení.

V letech 2001 - 2002 vykonal náhradní civilní službu v jezuitské komunitě v Olomouci a vedle toho do roku 2003 působil v Centru spirituality Východ - Západ Michala Lacka vědecko-výzkumného pracoviště TF TU jako vědecký pracovník. V letech 2003 - 2004 byl pověřen vedením tohoto centra. Zároveň jako kněz vypomáhal pastoračně věřícím v Olomouci a okolí. V roce 2004 začal studium na Papežském východním institutu v Římě, kde v roce 2006 dosáhl licenciátu z východních církevních věd a v roce 2009 doktorátu v témže oboru.

Kromě zkušeností z mezinárodního akademického prostředí nabyl i zkušenosti z duchovní služby jako výpomocný spirituál Papežského kolegia Russicum a jako duchovní asistent Federace evropských skautů v Římě. Autorsky spolupracoval s Vatikánským rozhlasem. Po návratu ze studií v Římě od roku 2009 pracoval opět jako ředitel v Centru spirituality Východ - Západ M. Lacka v Košicích.

Vedle zajišťování vědeckovýzkumných úkolů centra, organizování vědeckých konferencí, budování knižního fondu a navazování kontaktů se zahraničím, vyučoval jeden semestr spiritualitu křesťanského Východu i na Teologické fakultě Katolické univerzity v Košicích, kde byl i členem redakční rady teologického časopisu Verba Theologica. Svou pozornost věnoval také zpřístupňování odborných poznatků širší veřejnosti přispíváním do časopisů a organizováním populárně vědeckých přednášek na půdě Centra.

Od 1. prosince 2011 působí jako proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě, kde vyučoval křesťanskou spiritualitu a spiritualitu křesťanského Východu. Oblastí, které se odborně věnuje, je východní křesťanská spiritualita. V jezuitském řádu byl od 30. prosince 2009 poradcem provinciála a od 1. ledna 2012 byl i delegátem pro formaci jezuitských scholastiků. Momentálně se připravoval na složení slavnostních věčných slibů.

Vědeckou práci vždy vyvažoval prací s lidmi. Věnoval se duchovní službě řeckokatolickým věřícím jako výpomocný duchovní v bratislavské farnosti. Byl aktivním ve Federaci evropských skautů jako národní duchovní asistent. Mezi jeho záliby patří příroda, knihy a zpěv, již v době vysokoškolských studií působil ve Sboru svatého Romana Sladkopevca v Prešově. Plynule mluví italsky, aktivně komunikuje anglicky a rusky, pasivně francouzsky.


Zdroj: Peter Buša SJ, Jezuiti.sk

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.7.2018 Jezuité na Slovensku mají nového kněze
6.6.2018 Slovenský jezuita Milan Lach jmenován sídelním biskupem parmským
26.1.2018 Konference o P. Paňákovi a pronásledovaných na východním Slovensku
20.12.2017 Výročí zatčení Tomáše Munka
27.6.2017 Jezuitský biskup Milan Lach bude sloužit americkým řeckokatolíkůmNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil