Články / Aktuality Dnes je 20. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Mladý slovenský jezuita biskupem

Sobota, 20.4.2013
Prešov. Mladý jezuitský kněz Milan Lach byl včera 19. dubna odpoledne jmenován papežem Františkem pomocným biskupem řeckokatolického arcibiskupství v Prešově.


P. Milan Lach SJ je řeckokatolickým knězem a členem slovenské provincie jezuitského řádu. Narodil se 18. listopadu 1973 v Kežmarku. Své dětství prožil v podtatranské obci Ľubica. V roce 1992 ukončil gymnázium v Kežmarku a brzy na to byl přijat do řeckokatolického kněžského semináře a na řeckokatolickou bohosloveckou fakultu v Prešově. Po ukončení třetího ročníku vstoupil v roce 1995 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě, kde po dvou letech složil sliby.

Ve studiu teologie pokračoval na Teologické fakultě Trnavské Univerzity v Bratislavě a v letech 1999-2000 působil v rámci řeholní formace jako vychovatel na jezuitském chlapeckém internátě v Košicích. Když v roce 2001 dokončil teologické studium, přijal z ruky nynějšího košického biskupa vladyky Milana Chautura CSsR kněžské svěcení.

V letech 2001 - 2002 vykonal náhradní civilní službu v jezuitské komunitě v Olomouci a vedle toho do roku 2003 působil v Centru spirituality Východ - Západ Michala Lacka vědecko-výzkumného pracoviště TF TU jako vědecký pracovník. V letech 2003 - 2004 byl pověřen vedením tohoto centra. Zároveň jako kněz vypomáhal pastoračně věřícím v Olomouci a okolí. V roce 2004 začal studium na Papežském východním institutu v Římě, kde v roce 2006 dosáhl licenciátu z východních církevních věd a v roce 2009 doktorátu v témže oboru.

Kromě zkušeností z mezinárodního akademického prostředí nabyl i zkušenosti z duchovní služby jako výpomocný spirituál Papežského kolegia Russicum a jako duchovní asistent Federace evropských skautů v Římě. Autorsky spolupracoval s Vatikánským rozhlasem. Po návratu ze studií v Římě od roku 2009 pracoval opět jako ředitel v Centru spirituality Východ - Západ M. Lacka v Košicích.

Vedle zajišťování vědeckovýzkumných úkolů centra, organizování vědeckých konferencí, budování knižního fondu a navazování kontaktů se zahraničím, vyučoval jeden semestr spiritualitu křesťanského Východu i na Teologické fakultě Katolické univerzity v Košicích, kde byl i členem redakční rady teologického časopisu Verba Theologica. Svou pozornost věnoval také zpřístupňování odborných poznatků širší veřejnosti přispíváním do časopisů a organizováním populárně vědeckých přednášek na půdě Centra.

Od 1. prosince 2011 působí jako proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě, kde vyučoval křesťanskou spiritualitu a spiritualitu křesťanského Východu. Oblastí, které se odborně věnuje, je východní křesťanská spiritualita. V jezuitském řádu byl od 30. prosince 2009 poradcem provinciála a od 1. ledna 2012 byl i delegátem pro formaci jezuitských scholastiků. Momentálně se připravoval na složení slavnostních věčných slibů.

Vědeckou práci vždy vyvažoval prací s lidmi. Věnoval se duchovní službě řeckokatolickým věřícím jako výpomocný duchovní v bratislavské farnosti. Byl aktivním ve Federaci evropských skautů jako národní duchovní asistent. Mezi jeho záliby patří příroda, knihy a zpěv, již v době vysokoškolských studií působil ve Sboru svatého Romana Sladkopevca v Prešově. Plynule mluví italsky, aktivně komunikuje anglicky a rusky, pasivně francouzsky.


Zdroj: Peter Buša SJ, Jezuiti.sk

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.1.2018 Konference o P. Paňákovi a pronásledovaných na východním Slovensku
20.12.2017 Výročí zatčení Tomáše Munka
27.6.2017 Jezuitský biskup Milan Lach bude sloužit americkým řeckokatolíkům
13.5.2014 Nový představený slovenských jezuitů Rudolf Uher převzal úřad
2.5.2013 Jezuita Lach se stane biskupem na začátku června


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro lektory a zájemce o Boží slovo v praktickém životě


Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil