Články / Aktuality Dnes je 21. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Rakouští jezuité slaví jubileum

Čtvrtek, 6.6.2013
Vídeň. O tomto víkendu 7. až 9. června si rakouští jezuité připomenou 450. výročí založení Rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Oslavy, jejichž hlavní téma zní „450 let působení jezuitů v Rakousku: tovaryši Ježíšovi pro dobro všech“, nabídnou bohatý duchovní a kulturní program, který zahrnuje přednášky a workshopy na nejrůznější témata i modlitební vigilii. Společně s rakouskými jezuity, jejich spolupracovníky a přáteli se oslav zúčastní také generál jezuitského řádu P. Adolfo Nicolás SJ.


Páteční program oslav se zaměří především na jezuitskou pastoraci mladých lidí. Dopoledne bude věnováno prezentaci jezuitského školství v Rakousku. Otci generálovi a dalším hostům se představí dvě rakouské školy, na nichž vyučují jezuité, vídeňské Kollegium Kalksburg, které provozuje základní školu a gymnázium, a Kollegium Aloisianum z Linze. Páteční noc bude patřit modlitbě (nejen) mladých za mladé, ve které nebudou scházet biblické impulzy, písně ani chvíle ztišení.

Celý sobotní den vyplní množství workshopů na nejrůznější témata, která zdůrazní rozmanitost apoštolského a pastoračního působení jezuitského řádu. Ekonom rakouské provincie P. Alois Riedlsperger SJ přiblíží jezuitský model řízení. Historik umění a dlouholetý rektor jezuitského univerzitního kostela ve Vídni P. Gustav Schörghofer SJ vykreslí vztah jezuitů a jejich spirituality k umění. Socius rakouského provinciála P. Anton Aigner SJ se bude hlouběji věnovat ignaciánským exerciciím a vídeňský nemocniční kaplan P. Klaus Schweiggl SJ promluví o doprovázení umírajících. Další přednášející se budou zabývat například filozofickými otázkami osobní identity, problematikou mezináboženského dialogu s islámem, teologií 21. století či ignaciánskou spiritualitou pro laiky. V jednom z workshopů se představí také rakouští novicové se svým novicmistrem P. Josefem Maurederem SJ, psychologem, někdejším vedoucím jezuitského domu Manresa, zaměřeného na rozlišování povolání, a autorem mimo jiné knihy Porozumět Božímu volání. Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka, která vyšla i v češtině.

V kavárně jezuitského vzdělávacího centra Kardinal König Haus, ve kterém se uskuteční také velká část programu, se zájemci budou moci setkat s dobrovolníky, kteří působili v jezuitských misiích, a dozvědět se něco více o možnostech, jak se do misií sami zapojit. Sociální apoštolát v praxi nabídne procházka po Vídni vedená rakouským jezuitou P. Markem Inamou SJ, který založil a vede sociální centrum pro mládež Sveti Konstantin v bulharské Sofii. Tato „prohlídka města jiného druhu“ si klade za cíl odhalit neznámé temné stránky světové metropole na Dunaji a poukázat na to, že i v ní žije mnoho chudých a potřebných.

Oslavy rakouského jubilea završí slavnostní mše svatá v dómu sv. Štěpána, kterou bude od 10:15 za přítomnosti jezuitů, jejich přátel a spolupracovníků, hostů a představitelů rakouského akademického světa, církve i státu celebrovat jezuitský generál P. Adolfo Nicolás SJ. Ten se během svého pobytu ve Vídni v sobotu také setká s jezuitskými laickými spolupracovníky a svou návštěvu, stejně jako oslavy jubilea, zakončí nedělním odpoledním setkáním se členy jezuitské rakouské provincie.

Program oslav doprovodí rovněž výstava o dějinách jezuitského řádu v Rakousku, která bude prezentována v JesuitenFoyer na Bäckerstraße 18. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 7. června odpoledne na závěr slavnostního setkání otce generála Adolfa Nicoláse SJ s vídeňským kardinálem a předsedou rakouské biskupské konference Christophem Schönbornem, rakouskými jezuity a jejich spolupracovníky, kteří budou společně hovořit o historii i současnosti jezuitů v Rakousku. Výstava bude k vidění až do 20. června.

Rakouská provincie Tovaryšstva Ježíšova byla založena roku 1563, ale první jezuité působili ve Vídni již dříve. Už roku 1542 přišel do Vídně Nicolás Bobadilla. Roku 1551 se ve Vídni za podpory císaře Ferdinanda I. Habsburského usadila první skupinka dvanácti jezuitů, kterou vedl Claude Le Jay, jeden z prvotních druhů sv. Ignáce. Le Jay ve Vídni založil kolej a stal se jejím prvním rektorem. Zanedlouho však roku 1552 ve Vídni zemřel a na jeho místo nastoupil Petr Kanisius. Kanisius strávil ve Vídni několik let a výrazně přispěl k obnově místní katolické církve. Horlivě se věnoval pastoračním aktivitám, kázal, navštěvoval nemocné a rok zde dokonce působil jako generální vikář. Ve Vídni také začal psát svůj katechismus. Rakouskou provincii oficiálně založil druhý generál Tovaryšstva Diego Laínez roku 1563. Provincie tehdy čítala tři koleje, vedle koleje ve Vídni také kolej v Praze (založenou roku 1556) a v Trnavě (založenou roku 1561); jejím prvním provinciálem byl v letech 1563-1566 Mikuláš Lannoy. Roku 1623 se z rakouské provincie vyčlenila samostatná česká provincie.


Bližší informace o programu oslav se dozvíte na webových stránkách jubilea. Postupně jsou zde zveřejňovány také fotografie z oslav a z návštěvy otce generála.

Foto: Wikipedie

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.10.2017 Rozmanitosti z historie Království českého
26.10.2016 Konference v Klementinu přiblíží jezuitskou vědu období baroka
15.9.2016 Přihlašování na konferenci o Klementinu a jezuitské vědě je stále otevřené
5.4.2012 Barokní knihovna po opravě opět otevřena
19.1.2011 Výstava Klementinum v datech a obrazech prodloužena


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil