Články / Aktuality Dnes je 19. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Rakouští jezuité slaví jubileum

Čtvrtek, 6.6.2013
Vídeň. O tomto víkendu 7. až 9. června si rakouští jezuité připomenou 450. výročí založení Rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Oslavy, jejichž hlavní téma zní „450 let působení jezuitů v Rakousku: tovaryši Ježíšovi pro dobro všech“, nabídnou bohatý duchovní a kulturní program, který zahrnuje přednášky a workshopy na nejrůznější témata i modlitební vigilii. Společně s rakouskými jezuity, jejich spolupracovníky a přáteli se oslav zúčastní také generál jezuitského řádu P. Adolfo Nicolás SJ.


Páteční program oslav se zaměří především na jezuitskou pastoraci mladých lidí. Dopoledne bude věnováno prezentaci jezuitského školství v Rakousku. Otci generálovi a dalším hostům se představí dvě rakouské školy, na nichž vyučují jezuité, vídeňské Kollegium Kalksburg, které provozuje základní školu a gymnázium, a Kollegium Aloisianum z Linze. Páteční noc bude patřit modlitbě (nejen) mladých za mladé, ve které nebudou scházet biblické impulzy, písně ani chvíle ztišení.

Celý sobotní den vyplní množství workshopů na nejrůznější témata, která zdůrazní rozmanitost apoštolského a pastoračního působení jezuitského řádu. Ekonom rakouské provincie P. Alois Riedlsperger SJ přiblíží jezuitský model řízení. Historik umění a dlouholetý rektor jezuitského univerzitního kostela ve Vídni P. Gustav Schörghofer SJ vykreslí vztah jezuitů a jejich spirituality k umění. Socius rakouského provinciála P. Anton Aigner SJ se bude hlouběji věnovat ignaciánským exerciciím a vídeňský nemocniční kaplan P. Klaus Schweiggl SJ promluví o doprovázení umírajících. Další přednášející se budou zabývat například filozofickými otázkami osobní identity, problematikou mezináboženského dialogu s islámem, teologií 21. století či ignaciánskou spiritualitou pro laiky. V jednom z workshopů se představí také rakouští novicové se svým novicmistrem P. Josefem Maurederem SJ, psychologem, někdejším vedoucím jezuitského domu Manresa, zaměřeného na rozlišování povolání, a autorem mimo jiné knihy Porozumět Božímu volání. Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka, která vyšla i v češtině.

V kavárně jezuitského vzdělávacího centra Kardinal König Haus, ve kterém se uskuteční také velká část programu, se zájemci budou moci setkat s dobrovolníky, kteří působili v jezuitských misiích, a dozvědět se něco více o možnostech, jak se do misií sami zapojit. Sociální apoštolát v praxi nabídne procházka po Vídni vedená rakouským jezuitou P. Markem Inamou SJ, který založil a vede sociální centrum pro mládež Sveti Konstantin v bulharské Sofii. Tato „prohlídka města jiného druhu“ si klade za cíl odhalit neznámé temné stránky světové metropole na Dunaji a poukázat na to, že i v ní žije mnoho chudých a potřebných.

Oslavy rakouského jubilea završí slavnostní mše svatá v dómu sv. Štěpána, kterou bude od 10:15 za přítomnosti jezuitů, jejich přátel a spolupracovníků, hostů a představitelů rakouského akademického světa, církve i státu celebrovat jezuitský generál P. Adolfo Nicolás SJ. Ten se během svého pobytu ve Vídni v sobotu také setká s jezuitskými laickými spolupracovníky a svou návštěvu, stejně jako oslavy jubilea, zakončí nedělním odpoledním setkáním se členy jezuitské rakouské provincie.

Program oslav doprovodí rovněž výstava o dějinách jezuitského řádu v Rakousku, která bude prezentována v JesuitenFoyer na Bäckerstraße 18. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 7. června odpoledne na závěr slavnostního setkání otce generála Adolfa Nicoláse SJ s vídeňským kardinálem a předsedou rakouské biskupské konference Christophem Schönbornem, rakouskými jezuity a jejich spolupracovníky, kteří budou společně hovořit o historii i současnosti jezuitů v Rakousku. Výstava bude k vidění až do 20. června.

Rakouská provincie Tovaryšstva Ježíšova byla založena roku 1563, ale první jezuité působili ve Vídni již dříve. Už roku 1542 přišel do Vídně Nicolás Bobadilla. Roku 1551 se ve Vídni za podpory císaře Ferdinanda I. Habsburského usadila první skupinka dvanácti jezuitů, kterou vedl Claude Le Jay, jeden z prvotních druhů sv. Ignáce. Le Jay ve Vídni založil kolej a stal se jejím prvním rektorem. Zanedlouho však roku 1552 ve Vídni zemřel a na jeho místo nastoupil Petr Kanisius. Kanisius strávil ve Vídni několik let a výrazně přispěl k obnově místní katolické církve. Horlivě se věnoval pastoračním aktivitám, kázal, navštěvoval nemocné a rok zde dokonce působil jako generální vikář. Ve Vídni také začal psát svůj katechismus. Rakouskou provincii oficiálně založil druhý generál Tovaryšstva Diego Laínez roku 1563. Provincie tehdy čítala tři koleje, vedle koleje ve Vídni také kolej v Praze (založenou roku 1556) a v Trnavě (založenou roku 1561); jejím prvním provinciálem byl v letech 1563-1566 Mikuláš Lannoy. Roku 1623 se z rakouské provincie vyčlenila samostatná česká provincie.


Bližší informace o programu oslav se dozvíte na webových stránkách jubilea. Postupně jsou zde zveřejňovány také fotografie z oslav a z návštěvy otce generála.

Foto: Wikipedie

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.10.2017 Rozmanitosti z historie Království českého
26.10.2016 Konference v Klementinu přiblíží jezuitskou vědu období baroka
15.9.2016 Přihlašování na konferenci o Klementinu a jezuitské vědě je stále otevřené
5.4.2012 Barokní knihovna po opravě opět otevřena
19.1.2011 Výstava Klementinum v datech a obrazech prodlouženaNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil