Články / Aktuality Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Rakouští jezuité slaví jubileum

Čtvrtek, 6.6.2013
Vídeň. O tomto víkendu 7. až 9. června si rakouští jezuité připomenou 450. výročí založení Rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Oslavy, jejichž hlavní téma zní „450 let působení jezuitů v Rakousku: tovaryši Ježíšovi pro dobro všech“, nabídnou bohatý duchovní a kulturní program, který zahrnuje přednášky a workshopy na nejrůznější témata i modlitební vigilii. Společně s rakouskými jezuity, jejich spolupracovníky a přáteli se oslav zúčastní také generál jezuitského řádu P. Adolfo Nicolás SJ.


Páteční program oslav se zaměří především na jezuitskou pastoraci mladých lidí. Dopoledne bude věnováno prezentaci jezuitského školství v Rakousku. Otci generálovi a dalším hostům se představí dvě rakouské školy, na nichž vyučují jezuité, vídeňské Kollegium Kalksburg, které provozuje základní školu a gymnázium, a Kollegium Aloisianum z Linze. Páteční noc bude patřit modlitbě (nejen) mladých za mladé, ve které nebudou scházet biblické impulzy, písně ani chvíle ztišení.

Celý sobotní den vyplní množství workshopů na nejrůznější témata, která zdůrazní rozmanitost apoštolského a pastoračního působení jezuitského řádu. Ekonom rakouské provincie P. Alois Riedlsperger SJ přiblíží jezuitský model řízení. Historik umění a dlouholetý rektor jezuitského univerzitního kostela ve Vídni P. Gustav Schörghofer SJ vykreslí vztah jezuitů a jejich spirituality k umění. Socius rakouského provinciála P. Anton Aigner SJ se bude hlouběji věnovat ignaciánským exerciciím a vídeňský nemocniční kaplan P. Klaus Schweiggl SJ promluví o doprovázení umírajících. Další přednášející se budou zabývat například filozofickými otázkami osobní identity, problematikou mezináboženského dialogu s islámem, teologií 21. století či ignaciánskou spiritualitou pro laiky. V jednom z workshopů se představí také rakouští novicové se svým novicmistrem P. Josefem Maurederem SJ, psychologem, někdejším vedoucím jezuitského domu Manresa, zaměřeného na rozlišování povolání, a autorem mimo jiné knihy Porozumět Božímu volání. Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka, která vyšla i v češtině.

V kavárně jezuitského vzdělávacího centra Kardinal König Haus, ve kterém se uskuteční také velká část programu, se zájemci budou moci setkat s dobrovolníky, kteří působili v jezuitských misiích, a dozvědět se něco více o možnostech, jak se do misií sami zapojit. Sociální apoštolát v praxi nabídne procházka po Vídni vedená rakouským jezuitou P. Markem Inamou SJ, který založil a vede sociální centrum pro mládež Sveti Konstantin v bulharské Sofii. Tato „prohlídka města jiného druhu“ si klade za cíl odhalit neznámé temné stránky světové metropole na Dunaji a poukázat na to, že i v ní žije mnoho chudých a potřebných.

Oslavy rakouského jubilea završí slavnostní mše svatá v dómu sv. Štěpána, kterou bude od 10:15 za přítomnosti jezuitů, jejich přátel a spolupracovníků, hostů a představitelů rakouského akademického světa, církve i státu celebrovat jezuitský generál P. Adolfo Nicolás SJ. Ten se během svého pobytu ve Vídni v sobotu také setká s jezuitskými laickými spolupracovníky a svou návštěvu, stejně jako oslavy jubilea, zakončí nedělním odpoledním setkáním se členy jezuitské rakouské provincie.

Program oslav doprovodí rovněž výstava o dějinách jezuitského řádu v Rakousku, která bude prezentována v JesuitenFoyer na Bäckerstraße 18. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 7. června odpoledne na závěr slavnostního setkání otce generála Adolfa Nicoláse SJ s vídeňským kardinálem a předsedou rakouské biskupské konference Christophem Schönbornem, rakouskými jezuity a jejich spolupracovníky, kteří budou společně hovořit o historii i současnosti jezuitů v Rakousku. Výstava bude k vidění až do 20. června.

Rakouská provincie Tovaryšstva Ježíšova byla založena roku 1563, ale první jezuité působili ve Vídni již dříve. Už roku 1542 přišel do Vídně Nicolás Bobadilla. Roku 1551 se ve Vídni za podpory císaře Ferdinanda I. Habsburského usadila první skupinka dvanácti jezuitů, kterou vedl Claude Le Jay, jeden z prvotních druhů sv. Ignáce. Le Jay ve Vídni založil kolej a stal se jejím prvním rektorem. Zanedlouho však roku 1552 ve Vídni zemřel a na jeho místo nastoupil Petr Kanisius. Kanisius strávil ve Vídni několik let a výrazně přispěl k obnově místní katolické církve. Horlivě se věnoval pastoračním aktivitám, kázal, navštěvoval nemocné a rok zde dokonce působil jako generální vikář. Ve Vídni také začal psát svůj katechismus. Rakouskou provincii oficiálně založil druhý generál Tovaryšstva Diego Laínez roku 1563. Provincie tehdy čítala tři koleje, vedle koleje ve Vídni také kolej v Praze (založenou roku 1556) a v Trnavě (založenou roku 1561); jejím prvním provinciálem byl v letech 1563-1566 Mikuláš Lannoy. Roku 1623 se z rakouské provincie vyčlenila samostatná česká provincie.


Bližší informace o programu oslav se dozvíte na webových stránkách jubilea. Postupně jsou zde zveřejňovány také fotografie z oslav a z návštěvy otce generála.

Foto: Wikipedie

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.10.2017 Rozmanitosti z historie Království českého
26.10.2016 Konference v Klementinu přiblíží jezuitskou vědu období baroka
15.9.2016 Přihlašování na konferenci o Klementinu a jezuitské vědě je stále otevřené
5.4.2012 Barokní knihovna po opravě opět otevřena
19.1.2011 Výstava Klementinum v datech a obrazech prodlouženaNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil