Články / Dokumenty Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Naše starost o druhého člověka nesmí mít hranice

Pátek, 25.10.2013
Prohlášení jezuitských provinciálů k aktuálním otázkám spojeným s migrací

Lenka Češková

Na setkání Konference jezuitských provinciálů Evropy a Blízkého východu, které se konalo ve dnech 17. až 23. října v Římě, vydali představení evropských a blízkovýchodních provincií společně s provinciály z Afriky a Madagaskaru prohlášení k aktuálním otázkám spojeným s migranty a uprchlíky. V prohlášení zdůrazňují, že naší základní povinností je zachraňovat lidské životy a že tato naše starost o člověka nesmí být teritoriálně omezena. Dále vyzývají k zastavení dodávek zbraní do Afriky a ke zlepšení životních podmínek migrantů a žadatelů o azyl.


Prohlášení jezuitských provinciálů Evropy, Blízkého východu a Afriky-Madagaskaru

Migrace a azyl v dnešní době – „Naše vnímání potřeb druhých nesmí mít hranice“

Řím, pátek 25. října 2013


V posledních několika týdnech jsme všichni byli svědky strašlivého utrpení migrantů a jejich rodin, které ještě zdramatizovala nedávná tragédie na Lampeduse. Při pokusu dostat se do Evropy jich během posledních dvaceti let zemřely tisíce. Papež František navštívil Lampedusu a vyjádřil své soucitné rozhořčení a bolest nad zoufalým utrpením migrantů. My, jezuitští provinciálové Evropy, Blízkého východu, Afriky a Madagaskaru, zastupujeme více než šest tisíc jezuitů napříč našimi dvěma kontinenty. Připojujeme se k papeži v jeho péči a starosti o migranty, kteří ve snaze nalézt lepší život podstupují obrovské riziko a utíkají před život ohrožujícími podmínkami ve své vlasti. Vydáváme toto prohlášení, protože se domníváme, že naše společnost již dále nemůže přehlížet tyto vážné morální otázky.

Zachraňovat životy – základní morální imperativ

Důvodů, které vedou k migračním a uprchlickým tokům, je mnoho. Mezi nejvýznamnější patří války, pronásledování, ekonomická nestabilita, přírodní katastrofy a zhroucené státy, které se nedokážou postarat o své obyvatele. Ať už jsou příčiny jakékoliv, tragédie na Lampeduse nám ukazuje, že my všichni se máme rozpomenout na svou základní lidskou povinnost zachraňovat životy. Před tímto morálním imperativem nemůžeme utéct.

Zastavení dodávek zbraní do Afriky

Evropa musí přijmout svůj díl odpovědnosti za globální migrační toky. Mnoho evropských států či jejich korporace dodávají zbraně do Afriky, často tajně. Tyto dodávky zbraní podněcují konflikty, které zase vyvolávají migrační vlny. Náš svět je tak navzájem propojen, že svou starost nemůžeme omezit pouze na Středozemní moře.

Dublinská úmluva

Mnoho evropských zemí vystupuje vůči žadatelům o azyl vstřícně. Avšak „Dublinská úmluva“, která stanovuje, že odpovědnost za posouzení jejich žádostí mají země, kam přijdou nejdříve, neusnadňuje rovnoměrné rozdělení azylových toků. Všechny evropské země by se navzájem měly podporovat v solidaritě při řešení tohoto problému a měly by převzít společnou odpovědnost za otázky týkající se azylu a migrace.

Konec zadržování žadatelů o azyl; zlepšení podmínek pro zadržené migranty

- Stavíme se proti zadržování žadatelů o azyl. Existují alternativy k zadržení; některé vlády je použily a fungovaly dobře.
- Dětem, ať už z řad migrantů, nebo žadatelů o azyl, by měla být poskytována mnohem lepší ochrana. Kromě toho by mělo být zajištěno jejich právo na kvalitní vzdělání.
- Podmínky při zadržování migrantů jsou často nelidské. I když si uvědomujeme, že národní vlády a jejich systémy sociální pomoci jsou již přetížené, základní lidské podmínky a péče o duchovní potřeby jsou morálně závazné.

Odmítnutí extrémního politického diskurzu

Jsme znepokojeni způsobem, jakým se politici napříč širokým politickým spektrem nechávají ovlivňovat představiteli krajní pravice. Vzhledem k tomu, že úsilí získat hlasy a volební úspěch se stávají intenzivnějšími, dostává se politický diskurz do nebezpečí, že se stane rukojmím extremistických forem populismu. Vyzýváme politiky, aby zajistili, že takoví extremisté nebudou diktovat tón politické debaty. Na příkladu Evropy 20. století můžeme vidět, k jak tragickým důsledkům může vést, když extremistickým skupinám dovolíme určit program a převzít kontrolu. Naléhavě žádáme všechny obyvatele rodných zemí migrantů, aby pracovali pro mír a spravedlnost ve svých vlastních zemích, aby všichni jejich občané mohli nalézt jistý a bezpečný domov pro své rodiny.

Podpora těch, kdo napomáhají ke zlepšení stavu věcí

Oceňujeme odvážné úsilí mnoha biskupských konferencí, církevních společenství a nevládních organizací v Evropě, pro které praktická služba uprchlíkům a migrantům a jejich obhajoba představují vysokou prioritu. Jako jezuité zvláště děkujeme Jezuitské službě uprchlíkům, španělské Jezuitské službě migrantům (SJM, Servicio Jesuita a Migrantes) a dalším jezuitským organizacím za veškerou jejich práci, kterou vykonávají s takovým nasazením a profesionalitou. Jako Tovaryšstvo Ježíšovo v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a na Madagaskaru obnovujeme svou oddanost službě lidem marginalizovaným a nejchudším z chudých v našich zemích a svěřujeme migranty do modliteb věřících a do péče a starostlivosti všech lidí dobré vůle.

Poznámka: Jezuitští provinciálové Evropy a Blízkého východu schválili toto prohlášení při svém výročním zasedání v Římě 17. – 23. října 2013. Jezuitští provinciálové Afriky a Madagaskaru ho schválili elektronicky.


Text ke stažení je k dispozici zde.
Foto: Gesuitinews.it


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.10.2017 Evropští provinciálové zahájili nové procesy rozlišování
6.1.2015 Čeští jezuité diskutovali o situaci své řádové provincie
25.1.2014 Novým provinciálem rakouských jezuitů se stane P. Bernhard Bürgler SJ
26.10.2013 Jediná cesta k míru vede skrze setkávání a dialog
10.5.2013 V Kolíně se setkali provinciálové ze střední a východní Evropy


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil