Články / Aktuality Dnes je 20. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V jezuitském kostele v Brně vznikají varhany sv. Edmunda Kampiána

Středa, 4.12.2013
Brno. Na letošní první neděli adventní, 1. prosince, připadl také svátek sv. Edmunda Kampiána, anglického jezuity-mučedníka, který prošel jezuitským noviciátem v Brně a dalších šest let strávil v pražském Klementinu. Právě tento jezuitský světec bude patronem nových varhan, které v těchto dnech vznikají na hudební kruchtě jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Zásluhu na jejich stavbě má nadační fond, který rovněž nese jméno anglického jezuity.


Nové koncertní varhany sv. Edmunda Kampiána budou jedním z nejmodernějších a nejkvalitnějších nástrojů svého druhu v České republice. Vznikají v prostoru pozdně manýristického kostela Nanebevzetí Panny Marie „u jezuitů“, který vyniká skvělou akustikou a zároveň ideální polohou v klidné části městského centra. Varhany se třemi manuály, pedálem a čtyřiceti osmi znějícími rejstříky jsou koncipovány jako originální, mistrovsky provedený nástroj, stavěný pro konkrétní prostor brněnského kostela. Svou hudbou by měly chrámový interiér naplňovat po dobu dalších nejméně dvě stě let.

Autorem návrhu varhan a zároveň předsedou správní rady Nadačního fondu Campianus je P. Martin Bejček OSB, člen dolnorakouského benediktinského opatství Panny Marie v Göttweigu a farář v Letonicích nedaleko Vyškova na Moravě. Varhany vznikají již od roku 2012 v přední varhanářské dílně Hermanna Mathise Mathis Orgelbau AG v městečku Näfels ve Švýcarsku. „Varhany mají klasickou mechanickou trakturu s elektronickými setzry. Jde tedy o moderní nástroj vytvořený na ověřených klasických principech,“ popisuje vznikající brněnské varhany otec Bejček.

Nové varhany se rozezní o slavnosti sv. Petra a Pavla

Nové varhany adekvátním způsobem nahradí původní barokní varhany, které roku 1744 postavil slavný jezuitský varhanář Fr. Tomáš Schwarz, mj. také autor dodnes funkčních varhan v dalších dvou jezuitských chrámech – sv. Ignáce v Jihlavě a sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. Brněnské varhany se dvěma manuály, pedálem a asi dvaceti sedmi rejstříky byly přesně po dvou stech letech zničeny při leteckém bombardování města 20. listopadu 1944.

Po ukončení záchranných prací na kostele v letech 1945-1952 byly na prázdný kůr provizorně postaveny náhradní varhany, postavené v roce 1933 firmou Rieger z Krnova a pocházející ze zrušeného klášterního kostela Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu. Na jaře letošního roku byly tyto varhany rozebrány a kůr byl připraven pro instalaci nových varhan. Se stavbou varhanní skříně švýcarští varhanáři započali v úterý 26. listopadu. Skříň by měla být postavena do Vánoc. V novém roce bude následovat instalace píšťal, ladění a intonace varhan.

Slavnostní žehnání varhan se zahajovacím koncertem se uskuteční v neděli 29. června 2014 o slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů církve a brněnské diecéze. V den žehnání budou varhany pojmenovány po sv. Edmundu Campiánovi. Při inauguračním koncertě nové varhany rozezní varhaník benediktinského opatství ve švýcarském Einsiedeln P. Theo Flury OSB, který spolupracuje s varhanářskou firmou Mathis a její varhany dobře zná.

Vedle bohoslužeb budou varhany sloužit pro varhanní koncerty, jako doprovod sólistů i jako nástroj s orchestrem při provádění figurální a komorní hudby; dále během varhanních matiné, soutěží a přehlídek, jako je Brněnský varhanní festival a Bachův varhanní podzim. Plánuje se rovněž spolupráce s uměleckými školami, především brněnskou konzervatoří, Janáčkovou akademií múzických umění a ZUŠ. „Při koncertním použití varhany umožní interpretaci skladeb většiny starých autorů, především hudby od konce 17. století, a dále i interpretaci pozdějších hudebních období až po 20. století,“ upřesňuje využití varhan otec Bejček.

Ke stavbě varhan lze přispět adopcí píšťaly

Realizace stavby varhan a její finanční zajištění je úkolem Nadačního fondu Campianus. Velký díl z odhadované celkové sumy 35 milionů je již zabezpečen, avšak zbývající částku je stále třeba zajistit. Nejširší veřejnost může ke stavbě varhan přispět formou finančního daru anebo adopcí píšťaly, několika píšťal či celého rejstříku. „Do stavby brněnských varhan se mohou zapojit i obyčejní lidé z celé České republiky. Každý se tak v našich varhanách může stát tónem, který bude slyšet,“ dokresluje otec Bejček. Píšťalu také můžete věnovat svým blízkým jako originální dárek ke křtinám, narozeninám či blížím se Vánocům.

Rejstříky jsou věnovány památce čtrnácti jezuitských světců (I. manuál), devíti významných jezuitů spojených s Brnem (II. manuál) a dvaceti pěti osobností z brněnského varhanického a hudebního světa (III. manuál a pedál). Dedikace píšťal jsou vyjádřením sounáležitosti s místem, neboť všech čtyřicet osm osobností je velmi úzce spojeno s Brnem. Nechybí mezi nimi svatí uctívaní v jezuitském kostele a jezuité, kteří prošli Brnem nebo zde studovali, jako například Martin Středa.

Podle přání si lze vybrat rejstřík i tón píšťaly. Symbolická cena píšťal se pohybuje od 500,- do 3000,- Kč. Zájemci o kmotrovstí píšťaly či rejstříku mohou svůj finanční dar předat osobně v sakristii kostela nebo jej uskutečnit bankovním převodem na účet NF Campianus, vedený u Komerční banky, číslo účtu je 43-1481930237/0100. Při každé adopci NF Campianus vystavuje darovací certifikát na jméno dárce a na vyžádání také potvrzení o daru pro odpis z daní. NF Campianus můžete kontaktovat pomocí e-mailu campianus(zavináč)seznam.cz nebo telefonicky na čísle 737 414 780. Informace o stavu adopce píšťal naleznete ve zvláštní tabulce. K 30. listopadu již bylo adoptováno 1327 píšťal. Všem dárcům děkujeme.


Foto: NF Campianus
Bližší informace o stavbě varhan se dozvíte na webových stránkách NF Campianus. Fotografie z přípravných prací a ze stavby varhan si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Další aktuální informace naleznete také na webu Brno - město hudby. Reportáž České televize ze stavby varhan najdete zde a tady. Prohlédnout si můžete také videoprezentaci ke stavbě nových varhan.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.1.2018 V Brně vznikne socha jezuitského obránce města Martina Středy
13.1.2018 V Brně u jezuitů vyvrcholil podzimní běh kurzu Alfa
6.9.2016 V Brně u jezuitů byla odhalena nová pamětní deska sv. Matky Terezy
5.5.2016 Brňané budou opět putovat do Křtin
19.4.2016 Brněnská anglická komunita oslavila deset let


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (Kurz 238)


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení Anamnéza


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil