Články / Dokumenty Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Limitem je nebe

Čtvrtek, 8.5.2014
Promluva otce Adolfa Nicoláse na Katolické univerzitě v Caracasu

Lenka Češková

Generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás v těchto dnech pokračuje ve své návštěvě jezuitských provincií Latinské Ameriky, kterou zahájil v pátek 25. dubna v Guayaně. Odtud dále přicestoval na krátkou návštěvu do Venezuely a na Kubu. V současné době se nachází v Mexiku, kde se účastní zasedání Konference latinskoamerických provinciálů (CPAL). Zasedání bude pokračovat až do 10. května a zaměří se mimo jiné na restrukturalizaci jezuitských provincií v Latinské Americe a na možnost vytvoření společných formačních center zaměřených na studium filozofie. Při svém pobytu ve Venezuele se otec generál setkal mimo jiné také se zástupci Katolické univerzity Andrés Bello (UCAB) v Caracasu a seznámil se s činností jejího tzv. Sociálního parku. Přinášíme výtah z promluvy, se kterou se otec Nicolás obrátil na jeho členy.


Musím přiznat, že jsem ohromen z toho, co jsem zde viděl a slyšel. (…) Myslím, že zde v Sociálním parku se uskutečňují všechny sny, které jako jezuité máme – sny o budování mostu (...). Domnívám se, že potřebujeme mnoho mostů, nejen ve všech společnostech, ale i v církvi a mezi námi samotnými. Moje vlastní zkušenost je samozřejmě velmi omezená a nedá se srovnat s tím, co děláte vy tady. Myslím, že uskutečňujete mnohem více, než co jsem sám zažil. Pobýval jsem hlavně v Japonsku, také na Filipínách. V Tokiu jsem žil v lidové čtvrti, kterou nelze srovnat s tou vaší. Náš dům byl nezávislý, na jedné straně ho lemovala velmi rušná ulice a na ostatních stranách úzké uličky. Měli jsme mnohem více nezávislosti, než – zdá se – máte vy zde.

Tento sociální park není jen park, nýbrž je opravdu sociální, tedy představuje most vedoucí k realitě. Znamená otevření se službám, které jsou naprosto nezbytné. Je velmi působivé vidět, jak určitá struktura, určitá univerzita je schopná vytvořit tento most spojující ji s lidovými částmi její země, a to nejen s těmi nejbližšími, nýbrž – jak jsem slyšel – přicházejí sem dokonce i lidé z vnitrozemí, aby využívali vašich služeb.

Budovat mosty

Sám jsem se dostal do kontaktu s imigranty především v Japonsku, s Filipínci, kteří hledali možnosti, jak žít v – podle jejich představ – lidštějších podmínkách. A pak na Filipínách, to byla zkušenost s národem, který zažil mnohem více utrpení ze strany struktur a vlád, které nemyslely na celek; domnívám se, že to je jedna ze základních výzev pro každého politika. Doufám, že naše vysoké školy mohou vychovávat politiky, kteří budou mít svědomí a smysl pro etiku; avšak takový smysl pro etiku, který se bude dotýkat celku, který nebude činit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, který bude schopen vytvářet mosty, lávky, který bude dávat naději všem a nebude vylučovat žádnou skupinu, ať už je její smýšlení či náboženství jakéhokoliv.

Myslím, že před sebou máme velmi aktuální úkol, a pozitivní skutečností je, že touto cestou jde také současný papež. Papež si dělá starost o lidi. Nejen o katolíky a nejen o křesťany, ale o lidi; protože lidé nám dávají naději, smysl života a poslání. A jak jste jasně řekli, to, co nám pomáhá překonat naše obtíže, je právě setkání s lidmi.

Jediné, co zde mohu říci, je: s odvahou pokračujte dál. To je váš směr, budovat mosty, sjednotit světy, které jsou z historických nebo politických důvodů oddělené, ale tvoří součást stejného místa. A především (což v poslední době poutá mou pozornost po celém světě a myslím, že zde se to uskutečňuje): znovu umožnit setkání s moudrostí lidstva.

Univerzita studuje reálné problémy ze života současných lidí

Myslím, že tento park spojuje moudrost lidí a moudrost univerzity, která provádí výzkum, která studuje problémy a, jak jste sami řekli, pozitivní skutečností na tomto parku je, že díky němu univerzita musí přicházet do dialogu s lidmi, že zkoumá skutečné problémy venezuelských lidí, a to je zdrojem velké naděje. Nejen pro lidi, protože univerzita je zde k jejich službám, nýbrž i pro univerzitu samotnou, protože studuje skutečné problémy. Žádné teoretické problémy minulosti, nýbrž reálné problémy ze života lidí v současné době. (…)

Jak řekl jeden z mužů z komunity, pan Castro, limitem je nebe. Neexistují žádné limity. Neexistují žádné bariéry, a proto tvořivost parku tohoto typu je široce otevřená všem možnostem. To mi dává naději a také důvěru, že se tato univerzita bude i nadále otevírat, protože když vstoupíme do kontaktu se skutečným životem a s lidmi, nevnímáme již žádná omezení. Proto se svět nadále vyvíjí, ale také lidstvo se nadále vyvíjí. To je další důvod k naději.

Nikdy jsem neoslavil své narozeniny s tak vynikajícími lidmi. Dnes ráno při snídani mi vyprávěli, že když jeden františkán, myslím, nebo kapucín, dosáhl 74 let, řekli mu „No, teď máš 74 roků,“ a on jim na to odvětil „Nemám je. Spotřeboval jsem je.“ To se děje i mně. Toho, co mám, je již jen velmi málo. Velice vám děkuji za vaše gratulace a modlitby za budoucí léta.


Sociální park UCAB, nesoucí jméno baskického jezuity Manuela Aguirreho SJ, vznikl jako jakýsi „obousměrný most“, který má přibližovat venezuelský lidi k univerzitě a zároveň přinášet univerzitu a její služby až na vrcholky venezuelských kopců. Název „sociální park“ získal roku 1999, v době, pro kterou je příznačný vznik řady technologických parků. UCAB se svým vysokým počtem studentů humanitních a sociálních oborů a se svou misí solidarity měla mít sociální park, kde by mohla testovat služby, které odborníci, jež se na univerzitě připravují, mohou poskytovat sousedním komunitám.

Zdroj: SJWeb.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil