Fotogalerie / Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Fotogalerie

Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele

Pondělí, 31.7.23

Letos 31. července mohla slavnost svatého Ignáce, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova a patrona pražského jezuitského kostela, opět proběhnout v plné kráse, kterou již neomezovala covidová opatření. Ke mši svaté se sešlo velké množství věřících. Jako kazatele pozvali místní otcové P. Vojtěcha Suchého SJ z děčínské komunity. Zazněla Korunovační mše Wolfganga Amadea Mozarta, při které účinkovali sólisté, smíšené pražské sbory a orchestr Collegium Strahoviense; dirigoval Vladimír Roubal. V závěru P. Petr Havlíček SJ pozval přítomné na zářijové oslavy čtyř set let trvání České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Po mši svaté byli všichni pozváni na nádvoří k přátelskému setkání při domácím guláši a buchtách. (Foto: Alena Rousová)01


02


03


04


05


06


07


08


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil