Hlavní stránka Dnes je 6. 10. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen

Čtvrtek, 6.10.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír. Papež František o první říjnové neděli s odkazem na Pannu Marii Růžencovou z Pompejí věnoval celý svůj projev výzvě k ukončení války na Ukrajině. Připomněl to, co řekl na závěr mše svaté při své nedávné cestě do Kazachstánu: „Nezvykejme si na válku, nerezignujme!“ Podobně ruští katoličtí biskupové po částečné mobilizaci Ruské federace dne 21. září vydali prohlášení, v němž podrobně popisují učení církve...

Olomouc opět hostí Podzimní festival duchovní hudby

Středa, 5.10.2022
Olomouc. Ve dnech 25. září a 22. října probíhá na různých místech Olomouce Podzimní festival duchovní hudby. V sobotu 15. října jste zváni do jezuitského kostela Panny Marie Sněžné, kde od 19 hodin zazní Duchovní díla polských a evropských skladatelů. Koncert je spolufinancován Ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky a pořádán ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Institutem Adama Mickiewicze v rámci projektu Polská sezóna v Olomouci. Zazní díla G. G. Górczyckeho, M. Zieleňskeho, S. Stuligrosze, H. M. Góreckeho a dalších v podání chlapeckého...

Osvobození od nenávisti

Pondělí, 3.10.2022
Setkání papeže Františka s jezuity z ruského regionu
Ve čtvrtek 15. září 2022 se papež František během své apoštolské cesty do Kazachstánu setkal s devatenácti jezuity působícími v tzv. Ruské oblasti Tovaryšstva Ježíšova (nyní je součástí Severní polské provincie). Schůzka byla stanovena na 9 hodin na apoštolské nunciatuře, ale papež se dostavil již v 8.45 hodin. Po vstupu do sálu, kde byly židle postaveny do kruhu, představený regionu P. Bogusław Steczek představil činnost jezuitů v regionu těmito slovy...

Bulletin Jezuité na téma synodalita

Pondělí, 3.10.2022
Praha. Třetí letošní číslo bulletinu Jezuité nám pomáhá hlouběji pochopit a lépe uchopit otázku synodality v církvi. V úvodníku říká P. František Hylmar SJ: „Pozvání k synodalitě je dalekosáhlé, prorocké, aby se církev učila nově odpovídat na původní Ježíšovu vizi a na zdravou současnou tendenci k širokému sdílení odpovědnosti za chod lidské společnosti.“ Vstupními požadavky jsou uctivá mluva a mlčenlivé naslouchání. Text o synodálních ctnostech je dalším překladem P. Jana Regnera SJ z úvah britského teologa Jamese Hanveyho SJ na toto téma. Otec Pavel Ambros SJ přibližuje myšlenky generálního zpravodaje biskupské synody kardinála...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen

Neděle, 2.10.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem – Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality. Svět očekává, že mu společenství církve bude otvírat cestu k Bohu zázraků, něhy a milosrdenství. Proto na prvním místě úspěchu apoštolátu pro Boží království je věrnost evangeliu. Co z toho plyne? Nárok vracet se do školy evangelia, do školy Boha...

Setkání jezuitů z postsovětských republik s papežem Františkem

Sobota, 1.10.2022
Blízko papeži: zážitek jezuity ze setkání se Svatým otcem v Kazachstánu, zní nadpis krátkého sdělení na stránkách jezuitů ruského regionu. Dříve, než otec Antonio Spadaro SJ zveřejní celý rozhovor s papežem Františkem, alespoň několik osobních postřehů přímého účastníka – otce Viktora Žuka. Stalo se již tradicí, že si papež František během svých zahraničních cest vyhrazuje čas na setkání se svými spolubratry z řádu, místními jezuity, aby s nimi hovořil na...

Prožíváme Boží mlčení

Pátek, 30.9.2022
Otec Pavel Ambros SJ k biblickým textům 27. neděle v mezidobí
Jedním z velkých dramat, kterým musí každý věřící čelit, je zkušenost, že se necítí být Bohem vyslyšen. Prožíváme Boží mlčení. Jsou přání, která předkládáme Pánu a která nejsou vyslyšena. Víra je tak podrobena zkoušce. Toto mlčení se často stává cestou, po které nás Boží ruka vede k sobě, před svoji tvář. Nutí nás ptát se, jakou představu o Bohu máme. Co od něj očekáváme? Proč zklamání? Rozbíjí naše hrátky, fantazírování. Odhaluje...

Rozbíhá se nový akademický rok

Čtvrtek, 29.9.2022
Brno / Olomouc / Praha. Se zahájením nového akademického roku rozbíhají svoji činnost také akademické farnosti, ve kterých působí čeští jezuité. Brněnští studenti se sešli k první společné bohoslužbě v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie již 12. září. Zahajovací mše svatá pro všechny vysokoškoláky bude v katedrále na Petrově 4. října v 19 hodin a bude ji slavit biskup Pavel Konzbul. V Olomouci se konala zahajovací studentská mše svatá v kostele Panny Marie...

Rozhoduj se jako jezuita

Středa, 28.9.2022
Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním
Nakladatelství Alpha Book připravilo knihu P. Samuela Prívary SJ a scholastika Pavla Banďoucha SJ s typicky ignaciánskou tematikou. Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi či se spoléhat jen na intuici. Udělat správné rozhodnutí v křesťanském pojetí vyžaduje tzv. rozlišování, tedy pozorné vnímání vnitřních hnutí v srdci, které vede k plnějšímu a autentičtějšímu životu. Pro správné rozlišování je potřeba, aby...

Papež František hovořil s jezuity v Kanadě

Úterý, 27.9.2022
Při příležitosti apoštolské cesty do Kanady
Je 29. července 2022, poslední den apoštolské cesty papeže Františka do Kanady. Jeho čas v Quebecu se chýlí ke konci a on se chystá zamířit do Iqaluitu na severu na setkání s Inuity. Rozhovor s jezuity je naplánován na 9 hodin, ale papež vchází do sálu arcibiskupského domu o čtvrt hodiny dříve. Je tu patnáct jezuitů z kanadské provincie, která zahrnuje i Haiti. Probíhá provinční kongregace, která byla již nějakou dobu plánována, což vysvětluje...

další články > 


Názory

Svatý Boží lid

Pavel Ambros
Za církev synodální (15)
Jezuité k synodálnímu procesu. Při příležitosti tradičního Týdne svatého Urlicha (Urlichswoche) pozval augšpurský biskup Bertram Meier na návštěvu kardinála Jeana-Clauda Hollericha SJ. Tento týden se slaví na počest patrona diecéze a města již od roku 1955. Jezuitský kardinál byl dne 8. července 2021 jmenován generálním zpravodajem XVI. řádného generálního shromáždění Synody biskupů. O této své roli, dosavadním průběhu a nutnosti odlišit celosvětový...

Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil