Hlavní stránka Dnes je 3. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Přebývání v druhém je božská existence

Pátek, 2.6.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o Nejsvětější Trojici
Trojice. Je to tak složité, že jsme v koncích se svojí náboženskou násobilkou? Rozmlouvejme společně o tomto tajemství. V naší tradici svátky, které následují po Velikonocích, prakticky syntetizují tajemství, které se slaví od Vánoc do Velikonoc. Svátek Nejsvětější Trojice otevírá dílo spásy, které odhaluje tajemství Boží pravdy, jež se v Janově evangeliu soustředí na Otcovu lásku k nám v Synu, poslaném jako dar, který nás, pokud jej přijmeme, činí Božími dětmi. Teprve Duch nás činí schopnými přijmout Syna. Je to pouze Duch, který od Syna bere a nám dává to, co je mezi...

Kurz Samuel pomáhá v prohloubení vztahu s Bohem

Čtvrtek, 1.6.2023
Olomouc. V příštím školním roce se v olomoucké arcidiecézi otvírá již počtvrté Kurz Samuel. Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v prohloubení vztahu s Bohem a v rozlišování jejich životního povolání. Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího slova, ve sdílení, přednáškách, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas. Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a uvádět do...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen

Středa, 31.5.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za zrušení mučení – Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám. „Žijeme v domě modlitby zrozené z mučednictví,“ říkají albánské klarisky. Bydlí v klášterních celách, jež komunistický režim užíval k mučení. Jestliže jsme zhlédli televizní film o Josefu Toufarovi In nomine patris, zůstává v paměti otisk scény krutosti mučení. Papež jako...

Kongregace prokurátorů dospěla k závěru

Úterý, 30.5.2023
Loyola. Jednání 71. Kongregace prokurátorů skončila 21. května. Většina prokurátorů hlasovala, aby se nyní nesvolávala generální kongregace. Na závěr se členové sešli v loyolské bazilice spolu s věřícími dané oblasti, aby slavili eucharistii jako díkůvzdání. Hudba a zpěv odrážely atmosféru útěchy na závěr tohoto setkání, které je důležité pro další směřování Tovaryšstva Ježíšova. Následují úryvky z homilie, kterou přednesl otec generál Arturo Sosa při této...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Pondělí, 29.5.2023
Vyhlášený 7. května 2023
Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír. V současné době vyvíjí vatikánská diplomacie důležité kroky v zákulisí světového dění, aby zprostředkovala spravedlivý mír pro Ukrajinu i občany Ruské federace, kteří trpí válkou. Četné ruské i ukrajinské rodiny ztratily některého ze svých členů. Už vůbec nám nemůže být lhostejný osud mnoha unesených dětí...

Osmý den v nás

Pátek, 26.5.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k slavnosti Seslání Ducha Svatého
Dnes končí období padesáti dnů od Velikonoc. Těchto padesát dnů tvoří jeden den. U Jana se všechno odehrává během jediného dne, právě proto, že je to den. Žijeme v tomto dnu, v němž nás prorůstá „život založený na vzkříšení.“ (Bazil Veliký) V osmém dnu žijeme, v něm Kristus přijde ve své slávě. Nemůžeme pálit svíčku pánubohu i čertu. Nemáme před sebou jen další dny pozemského života, ale žijeme i osmý den, Kristův příchod je jeho přicházení...

Zemřel P. Petr Kolář

Čtvrtek, 25.5.2023
Praha. V sobotu 20. května tragicky zemřel v Praze ve věku 82 let otec Petr Kolář, výrazná postava českého katolického exilu 70. a 80. let 20. století. Po listopadové revoluci ovlivnil podobu mediálního působení církve, zejména v náboženském vysílání Českého rozhlasu. Narodil se 7. února 1941 v Paskově, od roku 1945 žil v Ostravě. Studoval na Vyšší průmyslové škole energetické v Ostravě-Vítkovicích...

Maria, hvězda jitřní

Středa, 24.5.2023
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 8. září 1946
V litaniích loretánských dáváme Panně Marii mezi jinými skvělými tituly také titul „Hvězda jitřní“. Jitřenka je hvězda ohlašující blízkost dne, blízkost slunce. Narození Mariino hlásilo světu blízkost toho, jehož nazýváme Slunce Spravedlnosti. Narození Panny Marie znamená, že od oné chvíle existuje zase na světě bytost opravdu svatá, cele Bohu patřící. Celé lidstvo je určeno k tomu, aby se stalo v pravém smyslu Boží rodinou...

Jezuité a umění

Úterý, 23.5.2023
Malaga. Malažský umělec Raúl Berzosa zveřejnil na sociální síti Twitter centrální obraz triptychu, který vytvořil pro Antinoriho centrum umění v Tampě na Floridě, které provozuje Tovaryšstvo Ježíšovo. Malíř v obraze rozvíjí vztah mezi jezuity a sedmi výtvarnými uměními. Na první nástěnné malbě zaujímá střed kompozice ignaciánské slunce. V dolní části se svatý Ignác z Loyoly na kolenou modlí o plody pro Tovaryšstvo. Kolem něj je sedm scén...

Přijďte na Absolventský Velehrad 2023

Pondělí, 22.5.2023
Velehrad. Absolventský Velehrad je čtyřdenní setkání absolventů, které se koná každým druhým rokem na poutním místě Velehrad. Jeho šestý ročník proběhne od 17. do 20. srpna. Program setkání nabídne společné slavení eucharistie, přednášky, diskuze, workshopy, ale také prostor pro ztišení, adoraci či meditaci. Je to také příležitost strávit čas s přáteli, se kterými jste se třeba od studií neviděli, ale i poznat nové lidi, myšlenky a perspektivy...

další články > 


Názory

Synodální proces v dialogu křesťanských tradic? II.

Pavel Ambros
Za církev synodální (21)
Obraťme ještě jednou pozornost k pražskému setkání, na němž jsme hostili Kontinentální shromáždění pro Evropu (5.–12. 2. 2023). Kromě zřejmých a očekávaných pokusů zvládnout poměrně extrémně do sebe samých zaměřené teologické návrhy přicházející z německé synodální cesty (v Praze zazněly, ale nezpůsobily žádný dominový efekt) se objevila řada dělicích hranic uvnitř širšího povědomí toho, co katolíci na starém kontinentu představují, jak sami sebe...

Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra

Památka sv. Josefa de Anchieta


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil