Hlavní stránka Dnes je 5. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána

Pátek, 3.2.2023
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 5. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme viděli jedno podstatné: blahoslavenství vlastně vystihují obraz Krista jako naplnění nové smlouvy. Nová smlouva je hmatatelně vyjádřená v jeho osobě. Božské a lidské v jednom se stávají skutečností. První slovo, které Kristus pronese po slavnostním vytesání nové smlouvy, blahoslavenství, zní: „Vy jste sůl země.“ Blahoslavenství přetváří pokřtěného v sůl této nové smlouvy, nového způsobu lidského bytí. V Lv 2,13 se píše: „S každým svým obětním darem přineseš sůl.“ Sůl jako to, co uchovává a chrání před zkažením, ale je i novou kvalitou oběti i smlouvy. Sůl je také...

Jak můžeme být jeden pro druhého Kristem?

Čtvrtek, 2.2.2023
Papež František v Africe
Výňatky z rozhovoru s konžským jezuitou Toussaintem Kafarhirem Murhulem SJ, ředitelem Centra Arrupe v Lubumbashi, o papežově návštěvě v Africe od 31. ledna do 5. února 2023. Ricardo da Silva SJ: Tato návštěva papeže Františka byla loni v červenci odložena, když papež František nemohl cestovat kvůli problémům s kolenem. Co nyní znamená pro lidi a pro papeže Františka? Toussaint Kafarhire SJ: Na začátku července se konžský a jihosúdánský lid...

Výstava „Internace v Semilech 1950–1953“

Středa, 1.2.2023
Semily. Od 30. září 2022 do 2. dubna 2023 probíhá v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech výstava ohledně internace řeholníků v semilské nemocnici, čemuž odpovídá její podtitul „Odkrývání osudů řeholníků v nemocničním oddělení“. Události spojené s tajným oddělením semilské nemocnice jsou asi nejzamlženějším a nejzáhadnějším tématem historie města, které si žádá, aby bylo objasněno. Co je pravdy na zvěstech o tom, že zde byli v rámci...

Nové kurzy v cyklu Večerní studium spirituality

Úterý, 31.1.2023
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti nové kurzy v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 7. března do 9. května 2023 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na únor

Úterý, 31.1.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za farní společenství – Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším. Je vůbec možné ideální farní společenství? „Dva lidé, tři názory.“ Změnit náhled nebo zříci se svého stanoviska je pro mnohé až nemožné. Středem společenství však nejsem „já“, ale Ježíš, který mě hledá. Když bude středobodem našich farností on, budou...

Novým provinciálem maďarských jezuitů byl jmenován P. Attila András SJ

Pondělí, 30.1.2023
Maďarsko. Otec generál Arturo Sosa SJ jmenoval do čela maďarské jezuitské provincie P. Attilu Andráse SJ. Svého úřadu se ujme 25. února v rámci eucharistické slavnosti v jezuitském kostele v Budapešti. Attila András se narodil 18. září 1977 v rumunském Székelyudvarhely. Základní školu navštěvoval v rodném městě a středoškolské vzdělání získal v Gyulafehérváru v letech 1992 až 1996. Po absolutoriu vstoupil v roce 1996 do Tovaryšstva Ježíšova. Noviciát...

Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři

Pátek, 27.1.2023
Podněty k 4. neděli v mezidobí od P. Pavla Ambrose SJ
Když skauti zapalují táborový oheň, přistupují ze čtyř stran s pochodní: z východu hoří vatra ve znamení krásy, ze západu ve znamení pravdy, z jihu ve znamení síly, ze severu ve znamení lásky. Plamen ohně tvoří navždy živou vzpomínku toho, co pro skauta znamená jeho slib. To, čím je pro skauta táborový oheň, tím je pro zbožného žida hora Sinaj a pro křesťana hora Blahoslavenství. Perikopa o osmeru blahoslavenství se obvykle čte na svátek Všech svatých...

Sedmý a osmý obraz ze série „Nebeské srdce“

Čtvrtek, 26.1.2023
Řím. Představujeme vám další dva obrazy, které jsou nyní umístěny na chodbě před pracovnou P. generála Artura Sosy SJ. Sedmý obraz se nazývá „Cesta matky“. Jeho autory jsou jezuitský umělec Arturo Araujo SJ a student Henry Geary. Základem je fotografie Christiana Fuchse pro Jezuitskou službu uprchlíkům (JRS) v Abéché na východě Čadu v květnu 2011. JRS zde nabízí poradenství a podporu vzdělávání bývalým dětským vojákům. Matka nosí své...

Čeští jezuité rokovali na Velehradě

Středa, 25.1.2023
Velehrad. Po tříleté přestávce, způsobené koronavirovou epidemií, se sešli čeští jezuité na svém provinčním setkání na Velehradě. Od 3. do 5. ledna hovořili o důležitých tématech provincie a reflektovali vlastní život a působení. Hostem celého setkání byl asistent otce generála pro střední a východní Evropu P. Tomasz Kot SJ. První den přednesl otec provinciál Petr Přádka SJ zprávu o stavu provincie a představitelé jednotlivých jezuitských komunit hovořili o tom...

Podnětná studie o českém jezuitovi Karlu Říhovi

Úterý, 24.1.2023
od tří slovenských autorů
V loňském roce byl v mezinárodním časopise Religions (vydávaný portálem Multidisciplinary Digital Publishing Institute se sídlem v Ženevě) publikován rozsáhlý článek Metafyzika a mystika: mystické aspekty a prvky v díle českého myslitele Karla Říhy tří slovenských autorů: Martina Vaška, Andrey Blaščíkové, Rastislava Němce. Je známo, že český jezuita (1923–2016) navázal na myšlení Maurice Blondela. Chtěl rozšířit a prohloubit základy transcendentální filozofie...

další články > 


Názory

Ignácovo duchovní otcovství

Pavel Ambros
Sobota – dvacátého čtvrtého prosince (Lk 1,67-79) 24. 12. 2022
Je překvapivé, že podobně jako v evangeliích, tak i v duchovních cvičeních svatého Ignáce je jen málo přímých odkazů na Boha Otce. Nejčastěji se používá jméno Stvořitel a Pán. Chybí Otec? V žádném případě ne. Je přítomen diskrétně, jak se pokusíme ukázat. Nejčastější ignaciánské úsloví, uváděné téměř na konci každé modlitby, je: A pak se pomodlete Otčenáš. To nemůže být náhoda, známe-li totiž Ignácovu důslednost a promýšlení věcí. Je to jeho jasná, jednoznačná a záměrná volba. Navazuje na povzbuzení, abychom často všechno odkazovali na Otce a děkovali mu, protože je to od něho. Jak poznáme Otce? První intuice souvisí...

Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil