Kdo jsme / Světci Dnes je 21. 8. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Alexandr Briant

Narodil se sedmnáctého srpna roku 1556 do rodiny nižšího šlechtice v Somersetu na jihozápadě Anglie. Byl vychováván jako protestant a byl popisován jako velice pohledný s jemnými rysy ve tváři. Ještě jako velmi mladý se přesunul do Oxfordu, kde započal svá studia. Na univerzitě poznává Roberta Personse, jenž se stal jeho učitelem a zároveň duchovním rádcem a přítelem. Pod jeho duchovním vedením a vlivem přijal Briant katolickou víru. Poté Oxford opouští a vydává se nejprve do Remeše a v roce 1577 přichází na univerzitu do severofrancouzského Douaie, kde byl následujícího roku vysvěcen na kněze.

Po vysvěcení se vrátil zpátky do svého rodného kraje, kde působil spolu s ostatními kněžími, jenž měli za úkol starat se o anglické katolíky v jejich tehdejší nelehké situaci, kdy byli pro svou víru pronásledováni a šikanováni. Sám si uvědomoval, že jeho působení je pro něho samého velice nebezpečné. Takto působil skoro dva roky, než byl osmadvacátého dubna 1581 zatčen, jelikož probíhalo pátrání po Briantově tehdejším učiteli Robertu Personsovi a mělo se za to, že by Briant mohl v této věci poskytnout nějaké důležité informace vedoucí k zatčení Personse. Byl vyslýchán v Londýně, nicméně bezvýsledně a poté byl převezen do nechvalně známého Toweru, kde byl podroben nelidskému mučení a soustavně trápen zimou a hladem. Někdy během této doby poslal anglickým jezuitským představeným dopis, ve které zažádal o přijetí do tovaryšstva. V tomto dopise mimo jiné Alexandr psal, že během mučení necítil žádnou významnou bolest s tím, že to pravděpodobně bylo kvůli Božímu zásahu. I jeho mučitelé později vypověděli, že jeho tvář byla při mučeních stále velice klidná a nerozrušená. Do jezuitského řádu byl bez odkladu přijat.

Šestnáctého listopadu roku 1581 se zúčastnil, spolu s šesti dalšími kněžími, zinscenovaného procesu, ve kterém byl jako katolík obviněn z velezrady. Rázně se odmítl zřeknout své víry a tak byl nakonec odsouzen k trestu smrti. Po dalším krutém mučení byl prvního prosince roku 1581, spolu s několika dalšími, oběšen a následně rozčtvrcen v anglickém Tyburnu.

Byl blahoslaven papežem Piem XI. patnáctého prosince 1921 a pětadvacátého října 1970 byl prohlášen Pavlem VI. za svatého, jako jeden ze čtyřiceti mučedníků Anglie a Walesu.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny v Santiagu de Compostela


Koncert ke cti P. Martina Středy


Jak máme přemýšlet o zpovědi?


Gotické katedrály ve Francii


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil