Kdo jsme / Světci Dnes je 17. 10. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Alexandr Briant

Narodil se sedmnáctého srpna roku 1556 do rodiny nižšího šlechtice v Somersetu na jihozápadě Anglie. Byl vychováván jako protestant a byl popisován jako velice pohledný s jemnými rysy ve tváři. Ještě jako velmi mladý se přesunul do Oxfordu, kde započal svá studia. Na univerzitě poznává Roberta Personse, jenž se stal jeho učitelem a zároveň duchovním rádcem a přítelem. Pod jeho duchovním vedením a vlivem přijal Briant katolickou víru. Poté Oxford opouští a vydává se nejprve do Remeše a v roce 1577 přichází na univerzitu do severofrancouzského Douaie, kde byl následujícího roku vysvěcen na kněze.

Po vysvěcení se vrátil zpátky do svého rodného kraje, kde působil spolu s ostatními kněžími, jenž měli za úkol starat se o anglické katolíky v jejich tehdejší nelehké situaci, kdy byli pro svou víru pronásledováni a šikanováni. Sám si uvědomoval, že jeho působení je pro něho samého velice nebezpečné. Takto působil skoro dva roky, než byl osmadvacátého dubna 1581 zatčen, jelikož probíhalo pátrání po Briantově tehdejším učiteli Robertu Personsovi a mělo se za to, že by Briant mohl v této věci poskytnout nějaké důležité informace vedoucí k zatčení Personse. Byl vyslýchán v Londýně, nicméně bezvýsledně a poté byl převezen do nechvalně známého Toweru, kde byl podroben nelidskému mučení a soustavně trápen zimou a hladem. Někdy během této doby poslal anglickým jezuitským představeným dopis, ve které zažádal o přijetí do tovaryšstva. V tomto dopise mimo jiné Alexandr psal, že během mučení necítil žádnou významnou bolest s tím, že to pravděpodobně bylo kvůli Božímu zásahu. I jeho mučitelé později vypověděli, že jeho tvář byla při mučeních stále velice klidná a nerozrušená. Do jezuitského řádu byl bez odkladu přijat.

Šestnáctého listopadu roku 1581 se zúčastnil, spolu s šesti dalšími kněžími, zinscenovaného procesu, ve kterém byl jako katolík obviněn z velezrady. Rázně se odmítl zřeknout své víry a tak byl nakonec odsouzen k trestu smrti. Po dalším krutém mučení byl prvního prosince roku 1581, spolu s několika dalšími, oběšen a následně rozčtvrcen v anglickém Tyburnu.

Byl blahoslaven papežem Piem XI. patnáctého prosince 1921 a pětadvacátého října 1970 byl prohlášen Pavlem VI. za svatého, jako jeden ze čtyřiceti mučedníků Anglie a Walesu.


Náš tip

Duchovní cvičení

Ignác z Loyoly

Španělsko-české bilingvní vydání představuje revidovaný český překlad Duchovních cvičení, doplněný o tzv. Autograf, nejstarší rukopis exerciční knížky, nacházející se v kritickém vydání Monumenta historica Societatis Iesu. Kniha není asketickou příručkou ani bezprostředním návodem k rozjímání, ale výsledkem duchovních zápisků, které si sv. Ignác (1491–1556) zaznamenával...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
více »

Nejbližší akce

Rekolekce s P. Józefem Augustynem


více »

Nejbližší duchovní akce

Boží slovo v životě křesťana


Víkend gregoriánského chorálu


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil