Kdo jsme / Světci Dnes je 18. 10. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Roch González

Celým jménem Roch (Roque) González ze Santa Cruz se narodil 17. listopadu roku 1576 v dnešním hlavním městě Paraguaye, Asunciónu. Jeho rodiče byli příslušníci španělské šlechty. V mládí byl velice zbožný, takže celé jeho příbuzenstvo považovalo skoro za samozřejmé, že se jednoho dne stane knězem. Avšak samotný Roch prý jejich nadšení příliš nesdílel a velmi o svém duchovním povolání pochyboval a pro kněžskou dráhu si připadal jako nevhodný. Nicméně ve věku třiadvaceti (někde se udává dvaadvaceti) let byl córdobským biskupem vysvěcen na kněze. Jeho zájem se soustřeďoval na původní obyvatele v oblasti kde žil (mimo jiné si již v mládí osvojil jejich jazyk) a toužil zvěstovat evangelium dalším příslušníkům původního obyvatelstva, kam ruka evropské civilizace ještě nedosáhla. Po deseti letech po svém svěcení se stává členem jezuitského řádu, aby se mohl naplno věnovat misijní činnosti.

Jeho mise byla v lecčems výjimečná. Nejen že se dostal do míst, kam nikdy před ním nevstoupila noha španělských osadníků, ale nadčasový byl i způsob jakým misie mezi původním obyvatelstvem prováděl. Roch González stál totiž u zrodu tzv. „jezuitských redukcí“. Tyto redukce byly ve své podstatě menší soběstačné osady původních obyvatel, které spravovali členové Tovaryšstva, ovšem spravovali je na způsob strážců jejich života, tradic a bohatství. Toto byl velice moderní přístup, vedený láskou k Bohu a člověku, když si uvědomíme, že v této době byli na jiných místech Jižní Ameriky původní obyvatelé brutálně vykořisťováni evropskými conquistadory.

Jelikož se zachovali některé Gonzálezovi dopisy, můžeme si poměrně dobře představit, jak taková osada vypadala. Zde je autentický popis vůbec první založené redukce sv. Ignáce:

„Toto městečko muselo být vybudováno od samotných základů. Aby se zabránilo příležitostem k hříchu, rozhodl jsem se ho vybudovat ve španělském stylu, tedy, že každý by měl mít svůj vlastní dům s pevnými zdmi a s přiléhajícím dvorem. Tento systém zabraňuje snadnému přístupu z jednoho domu do druhého, což bývala příležitost pro konání alkoholických orgií a podobných zel.

Kostel s farním domem byl vystaven kvůli našim potřebám. Pohodlné domy jsou uzavřeny zdmi z nepálených cihel a stavěny z cedrového dřeva – cedr je zde nejrozšířenější dřevinou. Abychom toto všechno zařídili, museli jsme pracoval velmi tvrdě. Ale ještě s větším nadšením a energií – vlastně celou naší silou – jme pracovali na budování chrámů pro našeho Pána a to ne jen těch vytvořených rukama, ale i na těch duchovních – jmenovitě na duších těchto indiánů.

O nedělích a svátcích se modlíme během mše a předtím vykládáme katechismus jak chlapcům, tak dívkám. Dospělí jsou učení v oddělených skupinách pro muže a ženy asi po 150 lidech. Krátce po obědě je učíme, po dobu asi dvou hodin, číst a psát.

Stále je tu mnoho nepokřtěných. Jelikož je stále třeba sít a sklízet, všichni nemohou být pokřtěni najednou. Takže každý měsíce postupně vybíráme ty nejlépe připravené…. Mezi asi 120 pokřtěnými v tomto roce bylo i pár starších šamanů.“

Roch zasvětil celý svůj další život budováním podobných osad. Podařilo se mu jich založit celkem šest, což je jistě úctyhodný počet. V roce 1628, ještě spolu s dvěma dalšími spolubratry, založil redukci blízko řeky Ijuhi a vydal se ještě dál na jih, aby založil další redukci ke cti Všech svatých. Zde ovšem narazil. Do cesty se mu postavil šaman, který byl naladěn proti plánu redukcí velmi nepřátelsky a nově vznikající osadu spolu s dalšími obyvateli pralesa poté napadl právě ve chvíli, když se otec González snažil upevnit menší zvon na nově postavenou kapličku. Kaplička byla nájezdníky spálena a Roch González byl zabit ránou do hlavy, stejně tak jeho spolupracovníci. Tento den, patnáctého listopadu 1628, Roch González umírá mučednickou smrtí. Nájezdníci poté napadli i redukci u řeky Ijuhi.

Roku 1934 byl Roch González beatifikován a v roce 1988 prohlášen za svatého. Jeho svátek je stanoven na sedmnáctého listopadu. Je vůbec prvním světcem, který se narodil na území amerického kontinentu. Jeho podobizna zdobí i jednu paraguayskou bankovku.

Volné motivy jeho života využil v roce Robert Bolt při práci na scénáři k filmu Misie (The Mission).


Náš tip

Duchovní cvičení

Ignác z Loyoly

Španělsko-české bilingvní vydání představuje revidovaný český překlad Duchovních cvičení, doplněný o tzv. Autograf, nejstarší rukopis exerciční knížky, nacházející se v kritickém vydání Monumenta historica Societatis Iesu. Kniha není asketickou příručkou ani bezprostředním návodem k rozjímání, ale výsledkem duchovních zápisků, které si sv. Ignác (1491–1556) zaznamenával...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
více »

Nejbližší akce

Rekolekce s P. Józefem Augustynem


více »

Nejbližší duchovní akce

Boží slovo v životě křesťana


Víkend gregoriánského chorálu


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil