Kdo jsme / Světci Dnes je 27. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Jan Antonín Solinas

Jan Antonín Solinas se narodil v roce 1643 na Sardinii. Poprvé se setkal s jezuity v jejich koleji a získal od nich solidní kulturní a náboženskou formaci. Jakmile dokončil svá studia, rozhodl se vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Inspirován svatým Františkem Xaverským snil o tom, že se stane misionářem v Indii, ale ihned po vysvěcení na kněze byl poslán do Paraguaye. Tam deset let pracoval ve slavné redukci, kterou založili jezuité, aby pomohli domorodým národům žít lépe a v míru. Poté byl poslán do údolí Zenta v dnešní argentinské provincii Salta, aby nabídl evangelium domorodým Hohomásům. Právě tam byl 27. října 1683 umučen. Od okamžiku jeho tragické smrti se o jeho svatosti hovořilo jak na misijních územích, tak na Sardinii.

Jeho společníkem na misii byl diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, jsou známí jako Mučedníci ze Zenty. S nimi položilo život ještě dalších osmnáct křesťanů.

Oba kněží byli blahořečeni 2. července 2022 v Argentině.


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil