Kdo jsme / Světci Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Jan Antonín Solinas

Jan Antonín Solinas se narodil v roce 1643 na Sardinii. Poprvé se setkal s jezuity v jejich koleji a získal od nich solidní kulturní a náboženskou formaci. Jakmile dokončil svá studia, rozhodl se vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova. Inspirován svatým Františkem Xaverským snil o tom, že se stane misionářem v Indii, ale ihned po vysvěcení na kněze byl poslán do Paraguaye. Tam deset let pracoval ve slavné redukci, kterou založili jezuité, aby pomohli domorodým národům žít lépe a v míru. Poté byl poslán do údolí Zenta v dnešní argentinské provincii Salta, aby nabídl evangelium domorodým Hohomásům. Právě tam byl 27. října 1683 umučen. Od okamžiku jeho tragické smrti se o jeho svatosti hovořilo jak na misijních územích, tak na Sardinii.

Jeho společníkem na misii byl diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, jsou známí jako Mučedníci ze Zenty. S nimi položilo život ještě dalších osmnáct křesťanů.

Oba kněží byli blahořečeni 2. července 2022 v Argentině.


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil