Aktivity / Tábory Dnes je 5. 12. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dvacátý třetí ročník rytířských táborů

Termíny turnusů na rok 2020

Makolusky

Budkovice

pátek 26.6. - pondělí 6.7. Kingdom come čtvrtek 30.7. - neděle 9.8. Zrušte templáře!
pondělí 6.7. - čtvrtek 16.7. Boj o uprázdněný trůn pátek 7.8. - neděle 9.8. Dobývání města
čtvrtek 16.7. - neděle 26.7. Stát se rytířem! pátek 7.8. - pondělí 17.8. Budování města
středa 22.7. - čtvrtek 30.7. Stavitelé hradů pondělí 17.8. - čtvrtek 27.8. Stát se rytířem!

Aktuální seznam přihlášených účastníků

Co to jsou rytířské tábory?

S humorem říkáme, že trénink mezináboženského dialogu s Islámem. Děj našich her se zpravidla odehrává na historickém pozadí vrcholného středověku, v době křížových výprav.

Účastníci se zde vžijí do historických i méně historických postav, ale vždy do postav rytířů, pro které čest, odvaha, prozíravost, moudrost, spravedlnost a zbožnost nejsou neznámá slova, ale součást života.

Tábory jsou určeny pro chlapce od 10 do 15 let. Ubytováni jsou ve velkých historických stanech, do kterých se pohodlně vejde 5 lůžek, jež je vhodné vybavit karimatkou (může se použít i množné číslo), jinak se na nich již ne tak zcela pohodlně spí.

Dále zde na ně čekají meče (zcela nerytířky měkčené), luky, štíty, přilby a zbroje, jeden postarší dřevěný hrad, zcela nová mohutná dřevěná hradba vybavená dvěma bránami a barbakanem, katapult (přesněji trabuchet - prak střílející zpravidla několik litrů vody) a obléhací věž.

Letos jsme připravili 5 desetidenních turnusů a jeden kratší, tzv. víkendovku. Stručný popis her, které na nich budeme hrát, si můžete přečíst na následujících řádcích:

Stát se rytířem!

Ve jménu Boha všemohoucího, svatého archanděla Michaela a svatého Jiří, tě prohlašuji rytířem. Přijmi zbroj, abys byl bojovníkem Božím.

To jsou slova, která touží uslyšet účastníci tohoto turnusu na jeho závěru. Jsou určena jen těm, kteří úspěšně projdou náročnými zkouškami a mohou být pasováni na rytíře.

Bohověda
Má-li rytíř hodně sloužit svému Bohu a králi, musí ovládat i královnu věd.

Bojové umění
Prim
kvart
terc
second
sept
sext
kvint
auuuu
tak ještě jednou dokud to nezvládneš lépe. Mezitím si běž zastřílet z luku a zkus se alespoň třikrát trefit.

Dovednost
Pokud si neumíte nabrousit meč a opravit zbroj, nezbývá nic jiného, než vyšplhat na strom. Výhodou u této zkoušky je, že z mnoha dovedností je možné si vybrat jen některé.

Heraldika
Už jste někdy viděli rytíře bez erbu na štítu? Všechny děti s nadšením kreslí svůj erb.
A ti co nemalují, mohou složit báseň - jako Kryštof Mráz.

Cesta k rytířství

Budoucí rytíř musí nejprve pážetem být,
dvorským zvykům a slušnosti se učit.
Pážetem musí být do čtrnácti let,
aby poznal společenský svět.

A od čtrnácti let,
stává se panošem hned.
Doprovází svého pána všude,
dává mu to naději, rytířem bude.

A až dospěje v jednadvacet let,
posune se o velký krok vpřed.
A po slavném pasování,
už se v novém brnění sklání,
před svým novým pánem,
který je celé říše králem.

Historie
Pro skutečné rytíře spíše "současná" politická situace.

Orientace v terénu
Zbloudilý rytíř = mrtvý rytíř.

Ranhojičství
V případě zranění je potřeba nalézt tu správnou bylinu, s jejíž pomocí je možné ošetřit ránu.

Statečnost
Chrabrost je základní vlastnost rytíře. Dokážeš třeba přenocovat sám v lese?

Vytrvalost
Vytrvalost se prokazuje přežitím jednoho dne bez táborové kuchyně. Zkouška se koná zpravidla na konci tábora, kdy už i tak není nic k jídlu.

Složení zkoušek ale samozřejmě není jedinou náplní tábora. Můžeme ještě zmínit odpolední hry a noční hlídky, při kterých se může stát téměř cokoliv, neboť o překvapení tu rozhodně není nouze.
A protože součástí rytířského života je také dobývání hradů, případně i měst - naši panoši je navštíví v přestrojení, aby prozkoumali terén.

Fotografie z jednotlivých turnusů můžete vidět v galerii 2006, 2/2007, 4/2007, 1/2009, 4/2009, 1/2010, 4/2010, 5/2010.

Turnusy pro veterány

V letošním roce bude opět na každém z turnusů pro veterány probíhat jiná hra.

Na druhém turnusu budeme hrát hru Zakládání města. V této hře bude tábor rozdělen na dvě městské čtvrti, které mezi sebou soupeří o omezené okolní zdroje a o královu přízeň.

Na čtvrtém turnusu bude strategická hra Boj o uprázdněný trůn. Popis viz níže.

Letošní hry:

Boj o uprázdněný trůn:
Je nepochybně naše nejkomplikovanější hra. Účastníci nejsou rozděleni do žádných skupin (každý ale patří do některého ze tří zemských sněmů), každý hraje sám za sebe a může dle libosti v průběhu hry měnit strany, nebo vytvářet nové. Cíl hry je poměrně jasný – zvolit a posléze korunovat krále. K tomu král potřebuje získat většinovou podporu v každém ze tří zemských sněmů. Podporu je možné získat jednáním nebo bojem. Hlasy totiž mají nejen rytíři, ale také jejich léna (hrady a města). K bojům je potřeba koupit výzbroj. Peníze je možné získávat daněmi a prodejem zboží, ovšem při vybírání daní hrozí vzpoury a do výroby zboží je potřeba něco investovat. Uchazeč o královský trůn se také musí vypořádat s Jindřichem Korutanským a Janem Lucemburským a dohodnout se s dalšími evropskými panovníky. Velmi důležité je získat přízeň šesti držitelů klíčů od korunovačních klenotů a nalézt ztracený sedmý klíč – případně ho koupit od šťastného nálezce.

Dobývání města
Známé také pod názvem Víkendovka - odehrává se od pátku do nedělě a cíl je jasný: dobýt město. Tato hra není omezena ani věkem, ani počtem účastníků.

Zachraňte templáře!
Templářský hrad je obležen saracény a je třeba přispěchat templářům na pomoc. Předtím je třeba se zbavit všech saracénů v okolí tábora.

Budování města:
Účastníci jsou v jednom táboře – městě, které je rozděleno do dvou nebo tří městských částí. V každé části je zvolena samospráva. Každá městská část musí vybudovat své hradby, bránu, kapli, zbrojnici a věž. Za každou stavbu získá peníze od krále. Jednotlivé části si také mohou vyhlásit válku a přepadnout se ve dne i v noci. Mohou ukradnout vlajku, nebo způsobit jinou škodu. Mimo to mají také společné úkoly – poražení banditů, získání surovinových zdrojů pro město. Vítězí ti, kteří jsou bohatší.

V uplynulých letech jsme hráli tyto hry:

Zrušte templáře!
Ochránci Božího hrobu svolají výpravu, která by provedla papežský výnos o zrušení templářského řádu. Na Moravě se místní templáři odmítají podrobit, protože, jak tvrdí, papež ten výnos nechal sepsat ve svém avignonském sídle pod hrubým nátlakem francouzského krále a že tak neučinil svobodně, tudíž je takový výrok neplatný. Výprava má za cíl vykořenit zrušené templáře a vyhnat je z jejich držav.

Kolonizace:
Jedná se o strategickou hru, při které dva nezávislé táboru bojují proti sobě. Cílem hry je zabrat co největší území (na kterém se nachází různé zdroje – dřevo, kamen, hlína, zlato …). Je možné bojovat nejen o tyto zdroje, ale také přímo o města (tábory) a to nejen ve dne, ale i v noci.

Boj o krále:
Skupina rytířů přijede do neobydlené oblasti, kde musí založit město, osvobodit okolí od nepřátelských banditů a zvolit mezi sebou krále – nic těžkého, pokud by banditi nebyli výrazně silnější než tábor. Takhle nezbývá nic jiného, než nalézt způsob, jak je o jejich moc připravit.

Obléhání nepřátelského hradu: Královské vojsko (tábor) je uloženo ve stanech pod rozlehlou pevností, kterou brání horda barbarů. Královské vojsko se pokouší všemi prostředky dobýt pevnost. Nejprve je potřeba dobýt předhradí, poté zkusit ztečí po žebříkách dobýt hlavní hrad. Nevyjde-li to, přijde na řadu vyhladovění (brání v průchodu zásobovací karavaně), ostřelováním pevnosti katapultem a nakonec stavba obléhací věže. Mezitím je třeba bránit se protiútokům, při kterých hrozí zničení katapultu a obléhací věže (především krádež jejích koleček, bez kterých se přesouvá jen těžko). Podle vyjádření barbarů (kteří celý turnus strávili uzavřeni v pevnosti) je hra naprosto neopakovatelná.

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí těchto turnusů je překvapení, na informace o letošní hře si účastníci budou muset počkat na tábor.

Fotografie z jednotlivých turnusů můžete vidět v galerii 2006, 1/2007, 3/2007, 2/2009, 3/2009, 2/2010, 3/2010, nebo na fotkách google:
2020/8, 2020/7, 2020/6, 2020/5, 2020/3, 2020/2, 2020/1
2019/8, 2019/7, 2019/6, 2019/5, 2019/4, 2019/3, 2019/2, 2019/1
2018/6, 2018/5, 2018/4, 2018/3, 2018/2, 2018/1
2017/6, 2017/5, 2017/4, 2017/3, 2017/2, 2017/1
2016/6, 2016/5, 2016/4, 2016/3, 2016/2, 2016/1
2015/6, 2015/5, 2015/4, 2015/3, 2015/2, 2015/1
2014/6, 2014/5, 2014/4, 2014/3, 2014/2, 2014/1,
2013/6, 2013/5, 2013/4, 2013/3, 2013/2, 2013/1,
2012/5, 2012/4, 2012/3, 2012/2, 2012/1,
2011/5, 2011/4, 2011/3, 2011/2, 2011/1,
2010/5, 2010/4, 2010/3, 2010/2, 2010/1.

Více informací, přihlášky

Václav Dlapka SJ
Nádvoří 206,
687 06, Velehrad
Tel. 603 193 373
e-mail: taborjesuit(zavináč)volny.cz

Zde si můžete stáhnout přihlášku na tábor, seznam věcí, prohlášení o zdravotním stavu dítěte a informace s popisem cesty k táboru.Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Život modlitby Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil