Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Emanuel Kubíček

Datum narození:24.12.1873
Datum vstupu do řádu:  3.11.1900
Datum úmrtí:31.5.1933

P. Kubíček Emanuel se narodil v Biskupicích u Moravského Krumlova v rodině mlynáře. Ještě neměl celých deset roků, když začal v Brně studovat na klasickém gymnáziu. V r.1891 složil na tomto gymnáziu maturitní zkoušku a přihlásil se studovat bohosloví v brněnském alumnátě. Tehdy studium teologie trvalo čtyři roky, po jehož absolvování byli bohoslovci svěceni na kněze. V r.1895, kdy měl být vysvěcen na kněze i bohoslovec Kubíček, nemohl být vysvěcen s ostatními, protože neměl kanonicky předepsaný věk. Proto byl vysvěcen jen na jáhna a poslán jako katecheta učit náboženství do Ivančic u Brna. Teprve následujícího roku 1896 se mu dostalo svatého kněžského svěcení. Vrátil se do Ivančic u Brna, tentokrát jako kaplan. V roce 1897 se dostal administrovat farnost Hluboké Mašůvky - známé poutní mariánské místo blízko Znojma. To ovšem bylo jen krátkodobé působení, než byl ustanoven nový farář. Když tuto farnost předal novému faráři, byl ustanoven kaplanem v nedalekých Jevišovicích. Roku 1889 se stal farářem v Pavlících u Znojma. Ale po jednoletém farářování, to je v roce 1900, prosil P. Kubíček biskupa brněnského Dr. Bauera o dovolení ke vstupu do Tovaryšstva Ježíšova. Ten mu k tomuto kroku nejen dal dovolení, ale blahopřál mu k této volbě a požehnal toto rozhodnutí.

Tak 3. listopadu 1900 nastoupil P. Emanuel do noviciátu na Velehradě. Po složení prvních slibů 4. listopadu 1902, 2 roky doplňoval filosofii v Bratislavě a 2 roky teologii v rakouském Innsbrucku. Na výzvu představených mít dostatek profesorů pro střední školy, se přihlásil i P. Emanuel Kubíček. Začal studovat na filosofické fakultě univerzity Karlovy v Praze dějepis a zeměpis. Během studia se u něj projevila plicní choroba. Byl poslán do horského Innsbrucku, aby tam pokračoval na tamní filosofické fakultě ve studiu. Státní zkoušky však skládal v Praze. V roce 1912 se stal aprobovaným profesorem pro gymnázia v oboru dějepis a zeměpis. Než měl začít svou profesorskou dráhu poslali představení P. Kubíčka do Lince, aby si tam vykonal třetí probaci jako přípravu na poslední sliby v Tovaryšstvu Ježíšově. V r.1913 bylo otevřeno v Praze - Bubenči Arcibiskupské gymnázium svěřené do péče jezuitů. Nejprve se na tomto gymnáziu stal P. Kubíček jen profesorem náboženství. Až tříd postupně přibývalo, začal učit také své předměty - dějepis a zeměpis.

V roce 1922 byl ustanoven ředitelem Papežského ústavu na Velehradě a po dvou letech, to je v r. l924, také velehradským rektorem. Jako rektor se velice zasloužil o lepší hmotné zajištění Papežského velehradského ústavu. Bylo za něho na Velehradě vybudováno v areálu kláštera koupaliště. P. Kubíček zháněl pro studenty, kde se jen dalo stipendia, aby co nejvíc chudých žáků mohlo vystudovat gymnázium. Sehnal dárce a umožnil studentům pouť do Říma. Velkou láskou P. Emanuela Kubíčka bylo misijní dílo církve ?Dílo šíření víry? a mnoho studentů získal do tohoto hnutí. P. rektor Emanuel Kubíček vykonal také mnoho pro zvelebení Velehradu. Byl opraven vnějšek velehradského chrámu a bylo instalováno nádherné jubilejní osvětlení průčelí kostela. Velehradu věnoval tento náš spolubratr své nejlepší síly, ale i kus svého chatrného zdraví. Do Prahy byl znovu disponován z Velehradu už churavý. V omezeném počtu hodin vyučoval na bubenečském gymnáziu.

P. Emanuel Kubíček byl i literárně činný. V roce 1909 vydal spisek: ?Velká přípověď Božského Srdce Ježíšova.? Jinak se jeho literární činnost uskutečňovala příspěvky nebo i většími studiemi v časopisech. Příspěvky s misijní tématikou uveřejňoval ve ?Věstníku díla šíření víry.? Ostatní studie, zvláště z historie, vyšly ve ?Výročních zprávách gymnázia v Praze?Bubenči?. Byla to studie: ?Správa klášterního velkostatku Zlaté Koruny do válek husitských? (1913-1914). Jiná studie uveřejněná ve ?Výroční zprávě Arcibiskupského gymnázia v Praze?Bubenči? (1929-1930) byla na téma: ?Národní vědomí českých jesuitů až po dobu Balbínovu?. Pro spis P. Bohumila Spáčila S.J. ?Jesuité? napsal P. Kubíček kapitolu: ?Jesuité a český národ?.

V roce 1933 onemocněl zápalem plic. Byl hospitalizován u boromejek pod Petřínem. Léčení se dařilo, takže pomýšlel na zotavenou na Svatém Hostýně. Ale srdeční záchvat 31. května 1933 ukončil jeho dobrý řeholní život. Byl pohřben v Praze-Bubenči do jezuitského hrobu. Podle svědectví vrstevníků patřil P. Emanuel Kubíček k těm, kteří pod drsnou slupkou skrývali zlaté srdce. Svou přirozenou povahovou prudkost kombinovanou s melancholií, dokázal ovládat a přeměnit ji v pevnost a vážnost. Jako učitel byl ve škole důkladný a pečoval nejen o vzdělání rozumu, ale i o výchovu srdce svých žáků.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil