Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Josef Rybák

Datum narození:6.9.1871
Datum vstupu do řádu:  9.10.1897
Datum úmrtí:14.7.1935

P. Rybák se narodil 6. září 1871 v Nových Mitrovicích v Čechách. Pocházel z chudé dělnické rodiny, ale rodiny věřící. Měl ještě bratra a sestru. Obecnou školu navštěvoval v rodišti, gymnázium studoval v Plzni s výborným prospěchem. Roku 1890 na tomto gymnáziu maturoval a přihlásil se ke studiu bohosloví na teologické fakultě v Praze. Tato studia prožil v pražském kněžském semináři. 5. července 1894 byl v pražské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Kraslicích dva roky, jeden rok byl v Praze-Karlině katechetou.

Rozhodoval se pro řeholní život. V roce 1897 dostal od pražského arcibiskupa dovolení odejít do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova ve Sv. Ondřeji. To bylo 9. října 1897. Za dva roky byl potom připuštěn k prvním slibům. Po nich jako kněz doplnil dva roky filosofická studia v Bratislavě a jeden rok studia teologická v Innsbrucku. Jeho první práce jako kněze - jezuity byla v Praze u sv. Ignáce v letech 1903?1905. V roce 1905 na rok odešel do Lince v Rakousku a vykonal si tam třetí probaci.

Vrátil se do Prahy k sv. Ignáci a působil tam hlavně jako kazatel do prosince reku 1909. Do tohoto období spadají poslední sliby, které složil v kostele sv. Ignáce dne 15.8.1908. Krátkodobě působil na Sv. Hostýně a v Hradci Králové. V roce 1911-1914 byl opět v Praze u sv. Ignáce a vedle své kazatelské činnosti, byl i redaktorem ?Ve službách Královny? a. ředitelem Mariánských družin u sv. Ignáce a u Voršilek. Rok potom byl učitelem češtiny na německém gymnáziu v Bohosudově a pastoračně pečoval o tamní českou menšinu. V letech 1915-1917 byl v duchovní správě na Velehradě, učil hlavně náboženství, ale dával i exercicie a jezdil konat lidové misie. Z Velehradu přesídlil podle pokynů provinciála na Sv. Hostýn, odkud opět jezdil do farností na misie a dával duchovní cvičení; sloužil také rekolekcemi kněžím v duchovní správě. Z Hostýna se zase vrátil do Prahy a opět hlavně k pracím v Mariánských družinách. To bylo v letech 1920-1924. Následujících pět roků byl P. Rybák na Velehradě profesorem náboženství na Papežském ústavu a dával exercicie. V tomto období v květnu 1917 vypomáhal na poutním místě ve Vambeřicích. Také v Brně, z tohoto svého velehradského působiště pořádal ?náboženské týdny?. Naposledy se vrátil P. Rybák v roce 1929 na dva roky do Prahy k sv. Ignáci. V letech 1932-1934 mu bylo svěřeno vedení exercicií na Velehradě, na Stojanově. Jeho posledním působištěm byl Sv. Hostýn. Tam se už věnoval jen spisovatelské činnosti a redigoval ?Hlasy svatohostýnské?.

V roce 1935 se objevily u P. Rybáka nějaké střevní potíže. Diagnóza, zdá se ne docela přesná - zauzlení střev, jej určila do kroměřížské nemocnice. Operaci přežil jen na 32 hodin a ty prožíval ve velkých bolestech. Byl zaopatřen svatými svátostmi, svá očišťující muka snášel s příkladnou trpělivostí, hodnou řeholníka. Zemřel 14. července 1935 v nemocnici v Kroměříži a byl pochován na Sv. Hostýně.

P. Rybák se vyznačoval neobyčejnou pílí. Kromě určených prací se ještě rád věnoval literární činnosti.
Z jeho pera vyšly tyto knihy:
Křesťanská askeze ve světle pravdy,Olomouc, Promberger, 1910, str. 69
Dva otisky z ?Duchovního rádce,? Praha 1909, 56 str., ?O čistotě a mravní hnilobě.?
Patero exhort pro studující mládež , Olomouc, Promberger, 24 str.
Poučení o hlavních ctnostech, Praha 1912
Časové otázky, Praha, Francl 1924
Svatý Petr Kanisius,Kroměříž 1925, 27 str.
Za pravdou a krásou - Aloisiánské triduum, Praha, Francl 1926, 90 str.
Co se sluší uvážit o sv. Janu Nepomuckém, Praha, Dědictví sv. Jana Nepomuckého. 1929, 50 str.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, Praha, Dědictví sv.Jana Nepomuckého 65 str.
Jak žíti zásady a příklad sv. Jana Boska, Praha, Francl,1935, 7 str.

Z homiletické literatury:
První májový cyklus, Praha, Kotrba 144 str.
Druhý májový cyklus - Panna Maria v plánu stvoření a její působení na lidstvo, Praha, Francl 1934, 156 str.
Třetí májový cyklus - Pod ochranu tvou se utíkáme, Praha, Francl 1929, 169 str.
Čtvrtý májový cyklus - Cti Matku svou, Praha, Francl,1934, 169 str.

Exercicční literatura.
Vademecum - první cyklus úvah pro kněžské exercicie, Praha, Francl 1929, 132 str.
Sursum corda - druhý cyklus exercičních úvah pro kněze, Praha, Francl 1933, 134 str.

Časopisecké příspěvky uveřejňoval P. Rybák v těchto časopisech:
Škola Božského Srdce Páně - Věstník díla šíření víry - Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje ? Dorost ? Jitro - Hlasy svatohostýnské - Obrození ? Sursum - Zprávy české provincie T.J. - Ve službách Královny.

Tuto literární pozůstalost P. Josefa Rybáka uvádím podle životopisu, který v rukopise zanechal P. Bernard Pitrun S.J. a je uložen v archivu České provincie T.J.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil