Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Josef Rybák

Datum narození:6.9.1871
Datum vstupu do řádu:  9.10.1897
Datum úmrtí:14.7.1935

P. Rybák se narodil 6. září 1871 v Nových Mitrovicích v Čechách. Pocházel z chudé dělnické rodiny, ale rodiny věřící. Měl ještě bratra a sestru. Obecnou školu navštěvoval v rodišti, gymnázium studoval v Plzni s výborným prospěchem. Roku 1890 na tomto gymnáziu maturoval a přihlásil se ke studiu bohosloví na teologické fakultě v Praze. Tato studia prožil v pražském kněžském semináři. Dne 5. července 1894 byl v pražské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Kraslicích dva roky, jeden rok byl v Praze-Karlíně katechetou.

Rozhodoval se pro řeholní život. V roce 1897 dostal od pražského arcibiskupa dovolení odejít do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova ve Svatém Ondřeji. To bylo 9. října 1897. Za dva roky byl potom připuštěn k prvním slibům. Po nich jako kněz doplnil dva roky filosofická studia v Bratislavě a jeden rok studia teologická v Innsbrucku. Jeho první práce jako kněze-jezuity byla v Praze u sv. Ignáce v letech 1903−1905. V roce 1905 na rok odešel do Lince v Rakousku a vykonal si tam třetí probaci.

Vrátil se do Prahy k sv. Ignáci a působil tam hlavně jako kazatel do prosince 1909. Do tohoto období spadají poslední sliby, které složil v kostele sv. Ignáce 15. srpna 1908. Krátkodobě působil na Svatém Hostýně a v Hradci Králové. V roce 1911−1914 byl opět v Praze u sv. Ignáce a vedle své kazatelské činnosti byl i redaktorem "Ve službách Královny" a ředitelem Mariánských družin u sv. Ignáce a u voršilek. Rok potom byl učitelem češtiny na německém gymnáziu v Bohosudově a pastoračně pečoval o tamní českou menšinu. V letech 1915−1917 byl v duchovní správě na Velehradě, učil hlavně náboženství, ale dával i exercicie a jezdil konat lidové misie. Z Velehradu přesídlil podle pokynů provinciála na Svatý Hostýn, odkud opět jezdil do farností na misie a dával duchovní cvičení; sloužil také rekolekcemi kněžím v duchovní správě. Z Hostýna se zase vrátil do Prahy a opět hlavně k pracím v Mariánských družinách. To bylo v letech 1920−1924. Následujících pět roků byl na Velehradě profesorem náboženství na Papežském ústavu a dával exercicie. V tomto období v květnu 1917 vypomáhal na poutním místě ve Vambeřicích. Také v Brně z tohoto svého velehradského působiště pořádal "náboženské týdny". Naposledy se vrátil v roce 1929 na dva roky do Prahy k sv. Ignáci. V letech 1932−1934 mu bylo svěřeno vedení exercicií na Velehradě, na Stojanově. Jeho posledním působištěm byl Svatý Hostýn. Tam se už věnoval jen spisovatelské činnosti a redigoval "Hlasy svatohostýnské".

V roce 1935 se objevily u P. Rybáka nějaké střevní potíže. Diagnóza, zdá se ne docela přesná − zauzlení střev, jej určila do kroměřížské nemocnice. Operaci přežil jen na 32 hodin a ty prožíval ve velkých bolestech. Byl zaopatřen svatými svátostmi, svá očišťující muka snášel s příkladnou trpělivostí, hodnou řeholníka. Zemřel 14. července 1935 v nemocnici v Kroměříži a byl pochován na Svatém Hostýně.

P. Rybák se vyznačoval neobyčejnou pílí. Kromě určených prací se ještě rád věnoval literární činnosti.
Z jeho pera vyšly tyto knihy:
Křesťanská askeze ve světle pravdy, Promberger, Olomouc 1910, 69 s.
Dva otisky z "Duchovního rádce", Praha 1909, 56 s., "O čistotě a mravní hnilobě."
Patero exhort pro studující mládež, Promberger, Olomouc, 24 s.
Poučení o hlavních ctnostech, Praha 1912.
Časové otázky, Francl, Praha 1924.
Svatý Petr Kanisius, Kroměříž 1925, 27 s.
Za pravdou a krásou - Aloisiánské triduum, Francl, Praha 1926, 90 s.
Co se sluší uvážit o sv. Janu Nepomuckém, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1929, 50 s.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha, 65 s.
Jak žíti zásady a příklad sv. Jana Boska, Francl, Praha 1935, 7 s.

Z homiletické literatury:
První májový cyklus, Kotrba, Praha, 144 s.
Druhý májový cyklus − Panna Maria v plánu stvoření a její působení na lidstvo, Francl, Praha 1934, 156 s.
Třetí májový cyklus − Pod ochranu tvou se utíkáme, Francl, Praha 1929, 169 s.
Čtvrtý májový cyklus − Cti Matku svou, Francl, Praha 1934, 169 s.

Exerciční literatura:
Vademecum − první cyklus úvah pro kněžské exercicie, Francl, Praha 1929, 132 s.
Sursum corda − druhý cyklus exercičních úvah pro kněze, Francl, Praha 1933, 134 s.

Časopisecké příspěvky uveřejňoval P. Rybák v těchto časopisech: "Škola Božského Srdce Páně", "Věstník díla šíření víry", "Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje", "Dorost", "Jitro", "Hlasy svatohostýnské", "Obrození", "Sursum", "Zprávy české provincie T.J.", "Ve službách Královny".

Tuto literární pozůstalost P. Josefa Rybáka uvádím podle životopisu, který v rukopise zanechal P. Bernard Pitrun SJ a je uložen v archivu české provincie.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 194−201.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl
Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

více »

Nejbližší akce

Reportáž České televize o předání humanitární sbírky na Ukrajině


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Adventní duchovní obnova pro všechny


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil