Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 28. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Josef Rybák

Datum narození:6.9.1871
Datum vstupu do řádu:  9.10.1897
Datum úmrtí:14.7.1935

P. Rybák se narodil 6. září 1871 v Nových Mitrovicích v Čechách. Pocházel z chudé dělnické rodiny, ale rodiny věřící. Měl ještě bratra a sestru. Obecnou školu navštěvoval v rodišti, gymnázium studoval v Plzni s výborným prospěchem. Roku 1890 na tomto gymnáziu maturoval a přihlásil se ke studiu bohosloví na teologické fakultě v Praze. Tato studia prožil v pražském kněžském semináři. Dne 5. července 1894 byl v pražské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Kraslicích dva roky, jeden rok byl v Praze-Karlíně katechetou.

Rozhodoval se pro řeholní život. V roce 1897 dostal od pražského arcibiskupa dovolení odejít do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova ve Svatém Ondřeji. To bylo 9. října 1897. Za dva roky byl potom připuštěn k prvním slibům. Po nich jako kněz doplnil dva roky filosofická studia v Bratislavě a jeden rok studia teologická v Innsbrucku. Jeho první práce jako kněze-jezuity byla v Praze u sv. Ignáce v letech 1903−1905. V roce 1905 na rok odešel do Lince v Rakousku a vykonal si tam třetí probaci.

Vrátil se do Prahy k sv. Ignáci a působil tam hlavně jako kazatel do prosince 1909. Do tohoto období spadají poslední sliby, které složil v kostele sv. Ignáce 15. srpna 1908. Krátkodobě působil na Svatém Hostýně a v Hradci Králové. V roce 1911−1914 byl opět v Praze u sv. Ignáce a vedle své kazatelské činnosti byl i redaktorem "Ve službách Královny" a ředitelem Mariánských družin u sv. Ignáce a u voršilek. Rok potom byl učitelem češtiny na německém gymnáziu v Bohosudově a pastoračně pečoval o tamní českou menšinu. V letech 1915−1917 byl v duchovní správě na Velehradě, učil hlavně náboženství, ale dával i exercicie a jezdil konat lidové misie. Z Velehradu přesídlil podle pokynů provinciála na Svatý Hostýn, odkud opět jezdil do farností na misie a dával duchovní cvičení; sloužil také rekolekcemi kněžím v duchovní správě. Z Hostýna se zase vrátil do Prahy a opět hlavně k pracím v Mariánských družinách. To bylo v letech 1920−1924. Následujících pět roků byl na Velehradě profesorem náboženství na Papežském ústavu a dával exercicie. V tomto období v květnu 1917 vypomáhal na poutním místě ve Vambeřicích. Také v Brně z tohoto svého velehradského působiště pořádal "náboženské týdny". Naposledy se vrátil v roce 1929 na dva roky do Prahy k sv. Ignáci. V letech 1932−1934 mu bylo svěřeno vedení exercicií na Velehradě, na Stojanově. Jeho posledním působištěm byl Svatý Hostýn. Tam se už věnoval jen spisovatelské činnosti a redigoval "Hlasy svatohostýnské".

V roce 1935 se objevily u P. Rybáka nějaké střevní potíže. Diagnóza, zdá se ne docela přesná − zauzlení střev, jej určila do kroměřížské nemocnice. Operaci přežil jen na 32 hodin a ty prožíval ve velkých bolestech. Byl zaopatřen svatými svátostmi, svá očišťující muka snášel s příkladnou trpělivostí, hodnou řeholníka. Zemřel 14. července 1935 v nemocnici v Kroměříži a byl pochován na Svatém Hostýně.

P. Rybák se vyznačoval neobyčejnou pílí. Kromě určených prací se ještě rád věnoval literární činnosti.
Z jeho pera vyšly tyto knihy:
Křesťanská askeze ve světle pravdy, Promberger, Olomouc 1910, 69 s.
Dva otisky z "Duchovního rádce", Praha 1909, 56 s., "O čistotě a mravní hnilobě."
Patero exhort pro studující mládež, Promberger, Olomouc, 24 s.
Poučení o hlavních ctnostech, Praha 1912.
Časové otázky, Francl, Praha 1924.
Svatý Petr Kanisius, Kroměříž 1925, 27 s.
Za pravdou a krásou - Aloisiánské triduum, Francl, Praha 1926, 90 s.
Co se sluší uvážit o sv. Janu Nepomuckém, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1929, 50 s.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha, 65 s.
Jak žíti zásady a příklad sv. Jana Boska, Francl, Praha 1935, 7 s.

Z homiletické literatury:
První májový cyklus, Kotrba, Praha, 144 s.
Druhý májový cyklus − Panna Maria v plánu stvoření a její působení na lidstvo, Francl, Praha 1934, 156 s.
Třetí májový cyklus − Pod ochranu tvou se utíkáme, Francl, Praha 1929, 169 s.
Čtvrtý májový cyklus − Cti Matku svou, Francl, Praha 1934, 169 s.

Exerciční literatura:
Vademecum − první cyklus úvah pro kněžské exercicie, Francl, Praha 1929, 132 s.
Sursum corda − druhý cyklus exercičních úvah pro kněze, Francl, Praha 1933, 134 s.

Časopisecké příspěvky uveřejňoval P. Rybák v těchto časopisech: "Škola Božského Srdce Páně", "Věstník díla šíření víry", "Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje", "Dorost", "Jitro", "Hlasy svatohostýnské", "Obrození", "Sursum", "Zprávy české provincie T.J.", "Ve službách Královny".

Tuto literární pozůstalost P. Josefa Rybáka uvádím podle životopisu, který v rukopise zanechal P. Bernard Pitrun SJ a je uložen v archivu české provincie.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 194−201.


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil