Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 29. 11. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Václav Feřt

Datum narození:23.12.1903
Datum vstupu do řádu:  7.9.1925
Datum úmrtí:4.4.1986

Otec Václav Feřt se narodil 23. prosince 1903 v malé osadě Zámostí, přifařené do Rožďalovic v okrese Jičín v litoměřické diecézi. Bystrého chlapce si všiml rožďalovický kaplan a domluvil se s rodiči, že by mohl jít studovat do konviktu do Mladé Boleslavi.

Byl přijat, ale válečné události způsobily, že nemohl nastoupit. Další rožďalovický pan kaplan jej doma učil latinu a v roce 1916 jej vzal a zavezl do Prahy-Bubenče k přijímacím zkouškám na arcibiskupském gymnáziu. O znalostech malého Václava svědčí výrok tehdejšího ředitele gymnázia P. Ježe: "Toho chlapečka si tu necháme." Výsledek přijímací zkoušky umožnil nastoupení do sekundy (tehdy už v primě byla na klasickém gymnáziu latina).

S vyznamenáním maturoval a v roce 1923 vstoupil do kněžského semináře. Byl hned určen ke studiu v Římě, v Bohemiku, které bylo předchůdcem pozdějšího Nepomucena. Po dvou letech římského studia se rozhodl pro život v Tovaryšstvu Ježíšově. Nastoupil v roce 1925 před svátkem Narození Panny Marie do noviciátu na Velehradě. Když po dvou letech složil sliby, byl jeden rok prefektem studentů nižších tříd v Praze-Bubenči.

V roce 1928 odjel do Pullachu v Bavorsku na filosofii. Konal jen "biennium" (dva roky), protože už dva roky studoval filosofii v Římě jako bohoslovec. Po filosofických studiích pokračoval hned v letech 1930−1934 v Lovani v Belgii studiemi teologie a 24. srpna 1933 tam byl vysvěcen na kněze. Po skončení studií se stal na rok profesorem náboženství na gymnáziu v Praze-Bubenči. Následující rok 1935−1936 konal svou třetí probaci pod vedením pozdějšího generála řádu P. Jansense v Drongenu či Tronnchiennesu v Belgii.

Po probaci pokračoval ještě ve výuce náboženství v Bubenči. V roce 1938 byl povolán ke sv. Ignáci, aby řídil Mariánské družiny jako sekretář a byl redaktorem časopisu Mariánských družin "Ve službách Královny." Při této práci byl v roce 1940−1941 také superiorem. V letech 1941−1945 byl sociem otce provinciála Spáčila, který potřeboval vydatnou a zodpovědnou pomoc, protože často churavěl.

V práci s Mariánskými družinami vyzrála osobitá hluboká mariánská zbožnost P. Feřta. Vyvrcholila v roce 1944, kdy měl májová kázání u sv. Ignáce a věnoval je fatimskému zjevení a zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Takový nával věřících zažil kostel sv. Ignáce zřídkakdy. Ačkoliv byly otevřeny i oratoře, kostel nestačil.

V říjnu 1945 odejel P. Feřt vystřídat P. Storka do Nepomucena jako spirituál. Před vánocemi 1947 přijal další úkol: založit a vést české vysílání Vatikánského rozhlasu. O něco později se rozloučil s Nepomucenem a věnoval se jen vysílání. V roce 1954 se stal spirituálem v koleji Damascenum, kde studovali bohoslovci a kněží východních církví.

V roce 1960 odjel do Kanady, aby tam založil českou misii v Montrealu. Působil jako její představený. V roce 1965 se vrátil do Říma opět do rozhlasu. V roce 1970 odešel z místa redaktora a vedoucího české sekce rozhlasu. Do konce roku 1980 byl knihovníkem. Mezitím, 20. února 1969, jmenoval otec generál Arrupe P. Feřta viceprovinciálem české provincie pro členy žijící v zahraničí. Tento úřad vykonával s neutuchající horlivostí a láskou až do 8. června 1975. Do konce svého plodného života byl P. Feřt aspoň zpovědníkem domu a archivářem české provincie.

Dne 12. března 1985 jej postihla mozková příhoda s následným ochrnutím levé části těla. Z okna svého nemocničního pokoje se díval na kostel Panny Marie Karmelské − Transpontina. Tento pohled jej zaváděl v myšlenkách do Rožďalovic, do kostela zasvěceného také Panně Marii Karmelské. Jak svědčí jeho spolubratři z Říma, otec říkával: "Panna Maria mě poprvé přivedla ke Kristu Pánu, ona mě k němu dovede." Také říkával, že vždy prosil, aby se na smrt mohl dobře připravit. Byly mu dopřány skoro roční exercicie na lůžku.

Pohřeb byl z kaple generalátu. Obřady měl otec biskup Dominik Hrušovský (měl P. Feřta za spirituála), po jeho boku stáli biskup Hnilica a P. Špidlík. V lavici klečel kardinál Josef Tomko, také někdejší alumnus P. Feřta, a P. generál Peter Hans Kolvenbach. Koncelebrovalo na šedesát kněží. Na hřbitově Campo Verano jej pohřbil P. Tomáš Špidlík.


Z knihy Jana Pavlíka Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011, s. 526−530.


Náš tip

Rozhoduj se jako jezuita

Samuel Prívara, Pavel Banďouch

Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí?…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil