Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Bohumil Horáček

Datum narození:19.2.1913
Datum vstupu do řádu:  9.9.1929
Datum úmrtí:9.11.1984

P. Horáček se narodil v Šošůvce, farnost Sloup v Moravském Krasu. Obecnou školu a 1. třídu měšťanky navštěvoval v Sloupě. V letech 1924-1929 byl na řádovém gymnáziu na Velehradě. Po kvintě odešel do Albertyna v Polsku. Tam byl noviciát Tovaryšstva východního obřadu. P. Horáček už za svého pobytu na Velehradě pojal velkou touhu po misiích v Rusku. Proto vstoupil do provincie velkopolské - mazoviecké a dvouletý noviciát už dělal ve východním obřadu. Na dokončení studií gymnaziálních se vrátil do české provincie do Prahy - Bubenče. Tam studoval v letech 1931-1933 a složil maturitu. Filosofická studia, předepsaná řádem, vykonal v Krakowě v Polsku a také studia teologie na Bobolaneu v Lublině. 23.4.1939 byl vysvěcen na kněze byzantským ritem v Dubnu na Ukrajině. 1939-1940 byl v Dubně, 1940-1941 Vojtkoviecze - Volyň farářem; 1941-1942 do srpna farářem v Kaganowicze, Kijev. V srpnu 1942 byl Gestapem zatčen, transportován na Moravu, kde byl krátce ještě v Brně v Kaunicových kolejích. Po propuštění odešel na Velehrad a doplnil tam teologická studia čtvrtým ročníkem (1942-1943). V r. 1943 dostal dispozici pro Prahu, kde byl spirituálem domu a ředitelem Mar. družiny služebných. Tam byl spolu s mnohými kněžími a scholastiky 28.6.1944 od Gestapa zatčen. Byl na Pankráci a v Bernau v Bavorsku v káznici až do konce druhé světové války. Po osvobození byl poslán na Velehrad, aby se trochu dal zdravotně do pořádku. Dostal zařazení jako socius magistra noviců, který jej vedl v jeho třetí probaci. Byl při tom katechetou na Modré a ředitelem Mariánské družiny mužů a duchovním rádcem Orla na Velehradě. V r. 1946 se četl pastýřský list biskupa Dr. Mořice Píchy před volbami. P. Horáček měl na Velehradě mši svatou. Velice otevřeně k pastýřskému listu, spíše místo něj, vysvětloval shromážděným věřícím, co by je čekalo, kdyby se u nás ujala moci komunistická strana. Bylo to kázání z osobní zkušenosti, jakou udělal Otec Horáček na východě, na Ukrajině. Ačkoliv byl teprve rok 1946, přesto se už u nás uplatňovala v mnohém, jako daň za osvobození, ruská státní policie NKVD a ovlivňovala už i naši českou rozvědku. P. Horáček se stal znovu nepohodlným - "šlo se po něm". Podařilo se mu zavčas odletět do Říma, kde nejprve vystudoval specielní kurz orientální teologie na Orientálním papežském ústavu. Po dosažení doktorátu se stal v r. 1954 rektorem Russica (ústav pro výchovu misionářů pro Rusko) a od r. 1961 byl do r. 1966 spirituálem na témže ústavě. V době slavení II. vatikánského sněmu, kdy jako jediný český biskup se směl zúčastnit administrátor fary v Mor. Húzové Msgre František Tomášek, byl jeho pomocníkem, "jakoby" teologem. (V archivu české provincie je pěkná fotografie, jak spolu tito dva kráčí na zasedání koncilu). P. Horáček měl, zvláště když se dostal k řeholnicím do Wildbad - Einöd v Rakousku jako jejich duchovní, vždy srdečný zájem o českou provincii a pomáhal ji také jak jen mohl (i vyhledáváním dobrodinců). Nakonec s dovolením provinciála své varšavské provincie shromažďoval pro českou provincii pro dny svobody bibliotéku. Po jeho smrti byla tato knihovna převezena do Klagenfurtu k Otci Kunertovi a čeká na převezení do naší provincie jako památka na O. Horáčka. (v čase tohoto druhého rozšířeného vydání je už tato knihovna ve velké knihovně v Centro Alletti.) O. Horáček zemřel ve Wildbad - Einöd a pochován byl na hřbitově ve Friesachu (Štýrsko).


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil