Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 18. 11. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Antonín Lepka

Datum narození:9.6.1905
Datum vstupu do řádu:  7.9.1921
Datum úmrtí:13.3.1990

P. Lepka se narodil v Kunštátě na Blanensku. Obecnou školu navštěvoval v Kunštátě. V roce 1916 jej dali rodiče na studia na Velehrad na tamní řádové gymnázium. V roce 1921 jako šestnáctiletý vstoupil do Tovaryšstva, kam následoval svého staršího bratra, P. Josefa. Noviciát vykonal v Trnavě. Po jeho skončení v roce 1923 pokračoval v středoškolském studiu rok na Velehradě a rok na bubenečském gymnáziu v Praze. Maturoval v roce 1925 s vyznamenáním. Po maturitě odejel do Pullachu u Mnichova, kde studoval tři roky filosofii. V letech 1928 - 1932 studoval teologii v Lovani v Belgii. Po třetím roce byl v Bohosudově vysvěcen na kněze dne 24. 6. 1931. Po skončení teologie byl poslán do Prahy - Bubenče na arcibiskupské gymnázium s konviktem. Byl v konviktě generálním prefektem, a to dva roky, od r. 1932 do r. 1934.

V roce 1934 byl P. Lepka poslán připravit se na profesuru pro náš plánovaný Filosofický institut. Odejel do Říma, kde na Gregoriáně dělal speciální dvouletý kurz a dosáhl tam 25.5.1936 doktorátu z filosofie a oprávnění k vyučování filosofie na jezuitských školách. Ještě než začal vyučovat, vykonal si třetí probaci a působil v duchovní správě v Praze u sv. Ignáce.

A pak už začíná profesorská dráha O. Lepky. Učil kritiku a ontologii. Nejprve v Benešově v roce 1941. Protože na teologii neměli scholastici možnost za války odejet do ciziny, studovali teologii v Praze. Tam byl P. Lepka instruktorem pro teologii dogmatickou. Provizorní teologický ústav se musel po zabrání rezidence u sv. Ignáce vystěhovat na Strahov.

V červnu 1944 byl P. Antonín Lepka zatčen Gestapem a byl téměř rok do konce války v koncentračním táboře v Terezíně. Když se vrátil, byl v první poválečné dispozici zase určen pro svou filosofii, protože teologové mohli jít zase studovat na školy v cizině. Filosofický institut se přestěhoval z Velehradu do Brna a později do Děčína. Tam byl s ostatními P. Lepka 13. 4. 1950 zajištěn. V lágrech byl v Bohosudově a na Králíkách. Když byl z Králík v prosinci roku 1960 propuštěn, nastěhoval se do Brna na Kamennou ulici do domova důchodců, kde našel práci topiče a pomocníka při pracech v zahradě. Konsistoř pro něj vyřídila státní souhlas, aby mohl po práci sestrám Alžbětinkám, které v ústavu pracovaly a měly tam svou kapli, sloužit mši svatou. Když pak odešel do důchodu, zůstal tam bydlet dál a vykonával jen duchovní správu u sester a také kněžsky posloužil i obyvatelkám domova. V Brně u Alžbětinek zůstal až do roku 1972. Tehdy pan krajský církevní tajemník Bělohoubek, zřejmě po dobrých informacích, žádal na brněnské konsistoři, aby P. Lepka byl někam přeložen, nebo že ztratí souhlas. V roce 1971 jsem se totiž nastěhoval na Kamennou 59. Zprostředkoval mně to O. Lepka. Samozřejmě, že jsme se navštěvovali. Stávalo se také, že když byl někdo ze spolubratří za mnou, navštívil také O. Lepku, takže měl najednou více návštěv. Relace z ústavu zvěstovaly, že P. Lepka za mé nepřítomnosti vyřizuje některé řádové záležitosti za mě. Původně chtěla konsistoř, aby O. Lepka, který byl všude vážený, i vedením diecéze, zůstal jako výpomocný duchovní u Maří Magdaleny v Brně a že by tam mohl mít i skromné bydlení. Ale ani s tím pan krajský tajemník nesouhlasil. Trval na tom, že "Lepka musí z Brna pryč". Naskytla se možnost, že z ústavu Skalice, kde byly sestry Františkánky (OSF), odešel mladý františkán do duchovní správy. Dominikán P. Miketta, stejně nepohodlný jako P. Lepka, byl na Hradišti u Znojma u sester boromejek. P. Mikettu tedy z Hradiště poslali do Skalice, P. Lepku pak na Hradiště u Znojma k sestrám boromejkám. Po lidsku získal P. Lepka slušnější bydlení a také větší péči sester boromejek, kterým poctivě a horlivě a také rád sloužil. Stejně rád vypomohl v okolí, nebo kdekoli ve Znojmě, zpovídáním nebo zástupem, když si k tomu některý z kněží získal souhlas znojemského tajemníka.

Na Hradišti u Znojma žil až do své smrti. Měl ve znojemské nemocnici velkou péči - našel se tam lékař, který si jej oblíbil a dělal všechno pro to, aby se jeho zdravotní stav aspoň nezhoršoval. Dvakrát ročně si jej brával na své oddělení a dával mu sérii kapaček na roztažení cév. V únoru 1990 se stav zhoršil. P. Lepka musel být hospitalizován ve znojemské nemocnici. Lékaři dovolili, aby jej ošetřovala řádová sestra z Hradiště. Nakonec se pokusili o skoro ještě nemožné, jak by mu zachránili život - amputovali mu nohu. Bezvýsledně. Otec Lepka zemřel pokojně v noci, provázen modlitbou přítomné sestry. Rozloučení s O. Lepkou bylo v Hradišti u Znojma. K pohřbení byl převezen na Sv. Hostýn. Byl pochován do hrobu v němž očekává vzkříšení spolu se svým bratrem jezuitou O. Josefem.


Náš tip

Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
více »

Nejbližší akce

Velehradská literární pouť


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro členy Matice velehradské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské a hasiče


Adventní duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Památku bl. Michala Augustina Pro


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil