Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 20. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Julius Stork

Datum narození:16.11.1895
Datum vstupu do řádu:  13.8.1913
Datum úmrtí:16.1.1970

P. Julius Stork byl nejmladším ze tří bratří Storků v české provincii Tovaryšstva žijících. Umřel však první jako duchovní u sester boromejek v Božicích u Znojma. P. Julius Stork se narodil ve Vídni. Obecnou školu vychodil v Lanštorfě u Břeclavi, měšťanskou ve Vídni Strebersdorf a tam také 1 rok navštěvoval obchodní školu. V roce 1910 nastoupil do gymnázia v Bohosudově a po třech letech, v r. 1913 vstoupil do noviciátu na Velehradě. Když složil v r. 1915 první sliby, byl poslán do Kalksburgu, aby tam dokončil gymnázium. V roce 1918 složil maturitní zkoušku. Po maturitě byl ve školním roce 1918 - 1919 prefektem v Bohosudově a v r. 1919 - 1920 prefektem v Praze - Bubenči. Onemocněl, a rok 1920 - 1921 byl na sv. Hostýně a léčil se. V Innsbrucku v letech 1921 - 1924 studoval předepsaná filosofická studia. V roce 1924 se opět rok léčil. Po roce byl poslán v r. 1925 na sv. Hostýn a tam soukromě vykonal teologická studia. V Praze u sv. Ignáce byl dne 2. 5. 1928 vysvěcen na kněze.

Studia skončil v r. 1930 na sv. Hostýně. Následující rok si tam udělal třetí probaci. I další rok pobyl na sv. Hostýně. Jeho zdravotní stav se zlepšil, takže mohl být ministrem a prokurátorem domu. V letech 1932 - 1945 byl ministrem a prokurátorem na Velehradě. Při tom učil na řádovém gymnáziu do roku 1942 - do zrušení gymnázia nacisty - náboženství a němčinu. Po roce 1942 byl na Velehradě bibliotékářem a jeden rok učil scholastiky filosofy rétorice. Po válce byl poslán do Bohosudova jako ministr domu a operář. Vyučoval také v okolních farnostech náboženství jako katecheta, a to až do roku 1947. V roce 1947 byl poslán na sv. Hostýn a byl tam spirituálem domu a operářem. Na sv. Hostýně byl zatčen a putoval s ostatními 14. dubna 1950 do lágru v Bohosudově a odtud do Oseka. Z Oseka přišel na Králíky, ale 9. 10 1956 byl jako starý dopraven na Moravec. Na Moravci zůstal asi rok a šel k sestrám boromejkám do Božic jako jejich duchovní. Tam v domově důchodců sloužil obětavě nejen sestrám, ale také obyvatelům tohoto domova důchodců. Pochován je na hřbitově v Božicích.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil