Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
F. Karel Vetchý

Datum narození:26.5.1879
Datum vstupu do řádu:  10.11.1902
Datum úmrtí:12.9.1967

Narodil se ve Vídni v Rakousku. Rodina pocházela z Předína, kam se později vrátila. Tam malý Karel vychodil obecnou školu. V Třebíči se vyučil stolařem. V Jihlavě sloužil na vojně dva roky.Rozhodl se pro řeholní život a vybral si Tovaryšstvo Ježíšovo. 10. 11. 1902 začal na Velehradě noviciát a 13. 11. 1904 složil své první řeholní sliby. Od roku 1904 do r. 1910 byl stolařem na Velehradě a od r. 1910 do vypuknutí války tamtéž kostelníkem. Za první světové války od 1.8.1914 do 10.11.1918 bojoval na frontě v Rusku a v Itálii. Po šťastném návratu byl jako stolař na těchto místech v naší provincii: Velehrad, Praha - Bubeneč, Praha - Smíchov, Sv. Hostýn, Praha - sv. Ignác, sv. Hostýn, Praha - sv. Ignác. Od roku 1947 do zajištění v dubnu 1950 byl stolařem v Děčíně. Fr. Vetchý byl zručný a důkladný řemeslník. Zhotovil mnoho různého nábytku pro celou provincii. Nedávno jsem měl možnost vidět po mnoha letech jím udělané lavice do kaple konviktu v Praze Bubenči (pracoval na nich s jiným výtečným stolařem, Fr. Kováčem). Po zrušení gymnázia v Bubenči se o tyto lavice postaral P.Verner, bývalý žák. Použil je v novém kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze - Košířích, kde byl farářem. V r. 1990 pořídil nové stylové lavice, vhodnější do interiéru. Staré lavice toužil navrátit Tovaryšstvu. Nabídl je provincialátu po obnově provincie v r. 1990. Protože jsem se domníval, že budou už velice staré, chtěl jsem je nejprve vidět. Byl jsem překvapen, jak jsou krásné, jak pevně a moudře provedené. Byly převezeny O. Cukrem do Bohosudova, který je uplatnil v kapli znovu budovaného gymnázia.

Bratr Vetchý byl především poctivý řeholník. Dovedl velice poutavě vyprávět příběhy ze svého života i ze své práce, ale stejně dobře a zasvěceně hovořil i o duchovních věcech. Bratr Vetchý byl zajištěn v dubnu 1950 v Děčíně. Dostal se do Bohosudova, Oseka, kde pomáhal zařizovat stolařskou dílnu stroji, které byly svezeny do Oseka z různých klášterů, ze všech našich, ale také i z klášterů jiných řádů. Z Oseka už jako 74-letý přišel na Králíky a odtud 15.1.1953 na Moravec. I na Moravci až do své požehnané smrti stále něco kutil. Je pochován na Moravci.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil