Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 20. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. Ondřej Malzer

Datum narození:5.4.1899
Datum vstupu do řádu:  7.9.1914
Datum úmrtí:10.5.1967

P. Malzer byl německé národnosti. Narodil se v Novém Kramolíně (Neu Gramatin) u Horšova Týna. Byl rolnickým synem a pocházel z 11 dětí. 2 sestry byly řeholnicemi na misiích v Mexicu. V 11 letech odešel do Bohosudova na gymnázium a v patnácti letech (v r. 1914) vstoupil do noviciátu ve Vídni - Lainz. Po noviciátě, v letech 1916 - 1919 si doplnil gymnaziální studia nejprve ve Freinbergu u Lince, potom v Kalksburgu, kde maturoval. Tři roky do r. 1922 studoval filosofii na univerzitě v Innsbrucku. Po filosofii byl jako pomocný vychovatel poslán do Bohosudova. V roce 1923 těžce onemocněl plicní chorobou. Po sanatorní léčbě jej provinciál poslal na Sv. Hostýn, aby za pomoci hostýnských kněží vystudoval soukromě teologii. 21. 6. 1927 byl v Bohosudově vysvěcen na kněze. Od roku 1928, kdy skončil teologická studia byl ministrem a ekonomem domu v Bohosudově a učil náboženství na gymnáziu. V r. 1932 přišel opět na sv. Hostýn. Rok si vykonal svou třetí probaci a pak dva roky, do roku 1935 byl na Sv. Hostýně ekonomem. V r. 1935 byl jmenován provinčním ekonomem. Odstěhoval se do Prahy na provincialát a žil tam a pracoval jako provinční ekonom až do roku 1944, kdy dne 24.6. byl Gestapem zatčen a vězněn až do 19.4.1945. Při propuštění mu bylo gestapem zakázáno vrátit se do Prahy. Přijala jej jihoněmecká provincie v Mnichově a ustanovila ho ekonomem domu v Pullachu v "Berchmanskolleg". V roce 1951 se odstěhoval do Neuhausen - Filder, kde řídil novostavbu noviciátu. Po výstavbě tohoto domu tam zůstal i nadále ekonomem až do roku 1957. Těžce onemocněl a byl operován v sanatoriu Ganting. Na přímluvu P.Ruperta Mayera, tehdy ctihodného sluhy Božího (dnes už blahoslaveného) byl nečekaně uzdraven. Už v r. 1958 byl opět činný v provincialátě v Mnichově. 1.5.1964 byl raněn mrtvicí a vyřazen z práce. 10.5.1967 zemřel.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil