Články / Aktuality Dnes je 22. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papež František si s jezuity připomněl 200. výročí obnovení řádu

Pondělí, 29.9.2014
Vatikán. V sobotu 27. září v podvečer slavil papež František v římském kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš děkovnou bohoslužbu nešpor. Za účasti generálního představeného řádu P. Adolfa Nicoláse, přibližně tří set jezuitů a laických spolupracovníků tak uzavřel jubilejní rok, ve kterém jsme si připomněli 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova.


Slavnostní bohoslužba, vyhrazená jezuitům a jejich blízkým laickým spolupracovníkům, se konala ve výroční den schválení „prvního“ Tovaryšstva papežem Pavlem III. 27. září 1540 a charakterizovala ji prostá rodinná atmosféra. Významným symbolickým okamžikem bylo přinesení sedmi svícnů před ikonu Panny Marie na cestě (Madonna della Strada). K ní se Ignác a jeho první druhové modlili a o její přímluvu prosili jezuité, kteří se vydávali do misií po celém světě. Sedm svícnů, které jezuité do Říma přivezli z různých kontinentů, symbolizovalo celosvětové Tovaryšstvo. Šest svícnů představovalo šest jezuitských konferencí: Afrika a Madagaskar, Latinská Amerika, Jižní Asie, Pacifická Asie, Evropa a USA, a sedmý svícen generální kurii v Římě.

V obsáhlé promluvě rekapituloval papež František pohnuté osudy Tovaryšstva od událostí, které vedly k jeho zrušení roku 1773, až po jeho obnovení bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum, kterou vydal papež Pius VII. 7. srpna 1814. Římský biskup mimo jiné zdůraznil: „Bárkou Tovaryšstva zacloumaly vlny a není na tom nic divného. Petrově loďce se to dnes může stát rovněž. Noc i moc tmy jsou vždy blízko. Veslování stojí námahu. Jezuité mají být «zkušenými a cennými veslaři» (Sollecitudo omnium ecclesiarum): veslujte proto! Veslujte, buďte silní i v protivětru!"

Zkušenost smrti a zmrtvýchvstání Páně

Vzpomněl také osobnost jezuitského představeného Ricciho, během jehož generalátu byl řád zrušen, a uvedl: „Otec generál Ricci psal jezuitům té doby při pohledu na mračna sbírající se na obzoru a utvrzoval je v jejich příslušnosti k tělu Tovaryšstva a k jeho poslání. V období zmatku a neklidu rozlišoval. Neztrácel čas diskusemi o idejích a naříkáním, ale chopil se povolání Tovaryšstva. Měl jej opatrovat a ujal se toho. A tento postoj umožnil jezuitům učinit zkušenost smrti a zmrtvýchvstání Páně. Tváří v tvář ztráty všeho, dokonce i vlastní veřejné identity, neodporovali vůli Boží, nevyhýbali se konfliktu ve snaze zachránit sami sebe. Tovaryšstvo – a to je krásné – prožilo tento konflikt až do dna beze ztrát: prožilo ponížení s Kristem poníženým, poslechlo.“

Při popisu současné situace Tovaryšstva papež František připomněl slova svého předchůdce na Petrově stolci Pavla VI.: „Dnes potvrzuji to, co řekl Pavel VI. naší 32. generální kongregaci a co jsem slyšel na své vlastní uši: «Kdekoli v církvi, i v nejobtížnějších a nejnedosažitelnějších oblastech, na křižovatkách ideologií, v sociálních příkopech, tam kde se střetávají žhavé požadavky člověka a nepomíjivé poselství evangelia - tam byli a jsou jezuité». To jsou prorocká slova budoucího blahoslaveného Pavla VI.“

Ve svém krátkém proslovu poděkoval otec generál Adolfo Nicolás papeži a obnovil slib Tovaryšstva sloužit církvi a Kristovu náměstku. Na konci bohoslužby papež František otci Nicolásovi symbolicky svěřil evangeliář a tak potvrdil poslání Tovaryšstva hlásat Slovo spásy celému světu. Na závěr bohoslužby se papež František odebral do kaple Umučení Páně, kde požehnal nový oltářní obraz od současného bosenského umělce Safeta Zeca.

Od svého zvolení papežem navštívil Jorge Mario Bergoglio mateřský kostel jezuitů Il Gesù v Římě již několikrát. Poprvé to bylo o svátku sv. Ignáce 31. července 2013. Během své návštěvy Centra Astalli 10. září 2013 se v kostele zastavil u hrobu někdejšího generálního představeného Pedra Arrupeho. Na počátku letošního roku, 3. ledna 2014, v chrámu sloužil děkovnou mši za svatořečení Petra Fabera.


Český překlad homilie papeže Františka najdete ZDE. Videozáznam nešpor naleznete ZDE. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Zdroj: SJWeb, RaVat. Foto: SJWeb.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.2.2015 Nová šance od Boha
23.1.2015 Bylo to něco živoucího
16.1.2015 Mezi zrušením a obnovou
28.11.2014 Ve službách Říma i světských panovníků
7.11.2014 Tam, kde je obdiv, většinou najdeme i závistNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil