Články / Články Dnes je 30. 5. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

1814-2014: 200 let působení „druhého“ Tovaryšstva

Sobota, 4.1.2014
Letos si připomínáme 200. výročí obnovení jezuitského řádu

Lenka Češková

Na letošní rok 2014 připadá 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova papežem Piem VII. 7. srpna 1814. Tento jubilejní rok symbolicky začal o svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš, v pátek 3. ledna 2014, a uzavře se v sobotu 27. září 2014, ve výroční den schválení „prvního“ Tovaryšstva papežem Pavlem III. roku 1540. Při příležitosti tohoto výročí připravují jezuité na celém světě řadu akcí, konferencí, seminářů a publikací.


Páteční mše v mateřském kostele jezuitského řádu Il Gesù v Římě, kterou sloužil papež František, byla oslavou svátku Jména Ježíš, titulární slavnosti Tovaryšstva Ježíšova, a díkůvzdáním za zařazení Petra Fabera do seznamu svatých. Zároveň avšak také symbolicky zahájila jubilejní rok, ve kterém si připomínáme 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova.

Jezuitský řád byl znovu obnoven 7. srpna 1814 papežskou bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum, kterou vydal papež Pius VII. K obnovení řádu došlo 41 roků po tom, co ho pod nátlakem královských dvorů v Portugalsku, Francii a Španělsku 21. července 1773, papežským breve Dominus ac redemptor noster, zrušil papež Kliment XIV.

Oslava jubilejního roku bude probíhat od pátku 3. ledna 2014, svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš, do soboty 27. září 2014, výročního dne schválení „prvního“ Tovaryšstva papežem Pavlem III. roku 1540. Jezuité po celém světě si toto významné výročí v dějinách řádu připomenou nejrůznějšími způsoby: na poutích se svými přáteli a spolupracovníky, na konferencích a seminářích a vydáváním odborných i populárně naučných publikací. K připomínce výročí obnovy řádu vyzval Tovaryšstvo také jeho generální představený Adolfo Nicolás zvláštním dopisem ze 14. listopadu 2013.

Zrušení a obnova jezuitského řádu

Ve druhé polovině 18. století dosahovalo Tovaryšstvo Ježíšovo svého největšího rozkvětu a zároveň se pod vlivem významných evropských panovníků, sledujících své mocenské zájmy, i protinábožensky zaměřených osvícenců začínalo stávat terčem ostré kritiky. Pod nátlakem královských dvorů v Portugalsku, Francii a Španělsku zrušil Tovaryšstvo Ježíšovo na celém světě papež Kliment XIV. papežským breve Dominus ac redemptor noster, vydaným 21. července 1773. Česká jezuitská provincie tehdy čítala 1068 členů (594 kněží, 199 scholastiků, 209 bratří, 66 noviců). Po zrušení řádu se někdejší čeští jezuité rozprchli do diecézní správy, k vojsku či do výslužby a většina z nich se obnovení řádu nedočkala.

I přes oficiální zrušení řádu mohli jezuité nadále působit v ruském impériu, jehož carevna Kateřina II. Veliké papežské nařízení neakceptovala. Znovuobnovování řádu papežem Piem VII. započalo roku 1801, kdy byla v Rusku přežívající větev řádu oficiálně uznána papežským breve Catholicae fidei. Následovalo postupné znovu uvádění Tovaryšstva do Neapolského království, Irska, Spojených států, Německa, Francie atd. S platností pro celosvětovou církev papež Pius VII. obnovil Tovaryšstvo 7. srpna 1814 vydáním papežské buly Sollicitudo omnium ecclesiarum. Dva roky po obnovení, roku 1816, dosahoval počet členů řádu v celém světě 674. Nových členů rychle přibývalo a na konci 19. století jich už bylo zhruba 15 tisíc. O tomto obnoveném řádu se někdy hovoří jako o „druhém“ Tovaryšstvu.

V českých zemích dochází k obnovení života jezuitského řádu relativně pozdě. Řád k nám byl znovu uveden až roku 1851. Jezuité začali trvale působit nejdříve v Litoměřické diecézi (1851-1852). V roce 1853 zřídili kolej s gymnasiem a chlapeckým seminářem v Bohosudově. Roku 1866 otevřeli rezidenci u sv. Ignáce na Novém Městě Pražském. Roku 1887 následovala rezidence na Svatém Hostýně, roku 1890 kolej s probačním domem a gymnasiem (1909-1910) na Velehradě a roku 1905 rezidence v Hradci Králové. Tyto domy patřily k Rakouské provincii. Samostatná Československá viceprovincie byla zřízena teprve 8. prosince 1919. 25. prosince 1928 vznikla Československá provincie a brzy potom, 2. února 1931, Slovenská viceprovincie. Po jejím osamostatnění 5. ledna 1939 začala opět existovat samostatná Česká provincie TJ.


Bližší informace k dějinám české jezuitské provincie najdete zde. K osudu české provincie po obnovení řádu viz např. studii Pavla Ambrose.
Obnově Tovaryšstva se věnuje speciální webová stránka. Zvláštní webovou stránku k výročí roku 2014 připravil mj. také jezuitský archiv v Římě.
Foto: SJweb


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.2.2015 Nová šance od Boha
23.1.2015 Bylo to něco živoucího
16.1.2015 Mezi zrušením a obnovou
28.11.2014 Ve službách Říma i světských panovníků
7.11.2014 Tam, kde je obdiv, většinou najdeme i závist


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
více »

Nejbližší akce

Vernisáž výstavy Příběh sochy


Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání


Zájezd do Pobaltí s P. Františkem Líznou


Varhanní koncert k 510. výročí narození sv. Františka Xaverského


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro řeholnice


Ignaciánské exercicie


Duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil