Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o jezuitské službě Slova

Sobota, 19.12.2015
Praha. V době předvánoční vychází čtvrtý a v letošním roce poslední bulletin Jezuité. Číslo, které ročník uzavírá, se již tradičně věnuje duchovní tematice, a tentokrát se zaměřuje na službu Božího slova v rámci apoštolátu Tovaryšstva Ježíšova. Pozastavuje se při tom nad různými formami této služby – kázáními, přednáškami pro veřejnost, duchovními rozhovory i vyučováním na univerzitách. Jeden z rozhovorů přibližuje jezuitský předprogram Světového dne mládeže Magis 2016, na který jsou srdečně zváni všichni mladí lidé.


Rubrika Spiritualita přináší dokončení článku z minulého čísla o proměnách každodenního života jezuitských komunit ve druhé polovině 20. století. Následující tři příspěvky přibližují tři různé formy služby Slova – kázání, přednášení a duchovní rozhovory. V prvním z nich se olomoucký teolog Michal Altrichter zamýšlí nad tím, jakými charakteristikami se vyznačuje zralý kazatel. V následujícím článku, Otevírat Knihu stvoření, se astrofyzik Pavel Gábor dělí o svou vlastní zkušenost s přednášením pro veřejnost. Třetí text, nazvaný Prohovořit se k Bohu, pochází z pera církevního historika Miroslava Herolda a soustředí se na osobní rozhovory o Božích věcech.

V prvním, tematickém, rozhovoru rozmlouvá předseda Jezuitské konference vyšších představených Evropy a Blízkého východu John Dardis s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem o intelektuálním apoštolátu a společenské angažovanosti. „Jako společenská instituce má univerzita určitou úlohu ve vztahu ke společnosti, a to odůvodňuje, proč jako jezuité na univerzitách vůbec působíme,“ zdůrazňuje otec generál. „Prostřednictvím univerzity chceme dané společnosti pomoci, pokud se týče jejích hodnot, vyhlídek a ideálů toho, co je pro člověka dobré.“

Rubrika Studie přináší zamyšlení baskického jezuity Patxiho Álvareze nad naším vztahem ke stvoření a současnou ekologickou krizí. Vedoucí sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii na generální kurii jezuitského řádu v Římě v něm také nastiňuje, jak se k péči o životní prostředí v posledních několika desetiletích staví Tovaryšstvo Ježíšovo.

Druhý z rozhovorů je nadepsán Magis je životní styl a přibližuje jezuitský předprogram Světového dne mládeže Magis. Polský jezuita a mediální koordinátor programu Magis 2016 Paweł Kowalski v něm načrtává základní principy Magisu i bližší detaily vlastního programu. „Nejlepší definicí Magisu je zkušenost, která člověka změní na celý život,“ domnívá se mladý polský jezuita. „Magis není jen o setkání mladých lidí, ale také o společné práci a modlitbě (…). Hlavní myšlenka spočívá v tom, že pokud člověk pracuje s druhými lidmi, pokud s nimi vytváří vztahy, je v tom přítomen i Bůh.“

Rubrika Představujeme přibližuje život a osobnost Alfonse Salmeróna, jednoho z Ignácových prvních společníků, prvního neapolského provinciála, papežského teologa na tridentském koncilu a vynikajícího kazatele, od jehož narození jsme si letos v září připomněli pět set let.

Rubrika Nové knihy nabízí recenzi druhého dílu knihy Aleny Ježkové a Jiřího Chalupy „Tichá srdce. Příběhy míst a lidí“. Následují stručné anotace knih „On mne vede“ amerického jezuity Waltera J. Ciszka a „Svatý rok milosrdenství. Průvodce na každý den“, souboru podnětů k meditacím, vybraných z díla zesnulého otce kardinála Tomáše Špidlíka. Číslo uzavírají zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2015 je k dispozici ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
27.6.2024 Bulletin Jezuité přibližuje etapy jezuitské formace
24.6.2024 Jezuita z pod Petrova
26.4.2024 Hudba je dar a povolání
18.4.2024 Mají jezuité rádi hudbu?
8.4.2024 Téma nového bulletinu Jezuité potěší milovníky hudbyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil