Aktivity / MAGIS Dnes je 18. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
MAGIS

Aktuálně

Středoevropský MAGIS 2018

8Od 14. do 22. července 2018 se uskuteční čtvrtý Středoevropský Magis. Jeho hostitelem bude tentokrát Polsko. Experimenty se budou konat od 14. do 20. července 2018 v Polsku a okolních zemí, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku. Závěrečné setkání bude o víkendu 20. až 22. července hostit Lodž.

Hlavní téma setkání "Následuj mě!" vychází z povolání sv. Petra. Účastníci setkání jsou zváni, aby Krista následovali také po vzoru sv. Stanislava Kostky, patron Polska a mladých lidí; právě na rok 2018 připadá 450. výročí jeho úmrtí.

Přihlašovat se můžete do 1. května přes tento webový formulář. Cena je 120,- euro.

Webové stránky setkání: magis2018.org
Facebook: MAGIS Central Europe
Bližší informace v češtině najdete ZDE.

MAGIS 2019 v Panamě

8 Jako předprogram Světového dne mládeže (SDM), který se bude konat 22. až 27. ledna 2019 v Panamě, se od 11. do 21. ledna 2019 uskuteční další světový MAGIS − tentokrát Středoamerický MAGIS.
Experimenty se budou konat ve dnech 11. až 18. ledna 2019 ve Guatemale, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui, Costa Rice a Panamě. V každé z těchto zemí bude také připraveno samostatné úvodní setkání. Účastníci z České republiky byli na experimenty přiděleni do Panamy.
Po experimentech bude od 19. do 21. ledna následovat společné setkání v Panamě.

Základní informace o setkání najdete ZDE.

Plánuje se společná česko-slovenská delegace.

Cena: 900,- USD zahrnuje celou účast na Magise a SDM (cena pouze za Magis je 800,- USD). K částce je třeba připočíst cenu za zpáteční letenku.
Zájemci se mohou přihlašovat do 31. května na mailu magis.bohemia(zavináč)gmail.com.

Webové stránky setkání: magis2019.org
Facebook: Magis Centroamérica 2019


Kontakt a informace k oběma setkáním a k Magisu v ČR: magis.bohemia(zavináč)gmail.com
Facebook: Magis Česká Republika


Z historie MAGISu

Středoevropský MAGIS 2017 v České republice

8Ve dnech 14. až 23. července 2017 se uskutečnil třetí Středoevropský MAGIS (MAGIS Central Europe), který po Slovensku (2013) a Maďarsku (2014) hostila česká jezuitská provincie.

Jádrem setkání byly tzv. ignaciánské experimenty, které se konaly od 14. do 20. července v České republice a dalších státech střední a východní Evropy (Kosovo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Na závěrečný prodloužený víkend 20. až 23. července se všichni účastníci sjeli do Prahy, kde na ně čekala panelová diskuze, workshopy, Večer smíření, Festival národů i příležitost blíže se seznámit s duchovním bohatstvím Prahy.

Webové stránky setkání: magis2017.org
Fotogalerie ze setkání
Krátká reportáž ze setkání, uvedená v Noevinách

Světové setkání MAGIS 2016 v Polsku

8V souvislosti se Světovým dnem mládeže v Krakově se 15. až 25. července 2016 v Polsku uskutečnilo další celosvětové setkání MAGIS. Po úvodním víkendu v Lodži se účastníci rozjeli na ignaciánské experimenty po celém Polsku, Litvě, Slovensku a také České republice. Celý MAGIS završilo závěrečné setkání v Čenstochové, po kterém se účastníci MAGISu v Krakově připojili ke svým národním delegacím.

Na MAGIS se do Polska vypravila čtrnáctičlenná česká delegace, jejíž účastníci se rozdělili do čtyř experimentů. V České republice se uskutečnilo pět experimentů.

Webové stránky setkání: magis2016.org

MAGIS 2016 v bulletinu Jezuité:
Nechávat se více překvapovat, Bulletin Jezuité, 2016, č. 3, s. 28−33.
Magis je životní styl. Rozhovor s Pawlem Kowalskim, Bulletin Jezuité, 2015, č. 4, s. 23−26.
Ať dáváme a nepočítáme, Bulletin Jezuité, 2015, č. 1, s. 29−33.

Svědectví:
Dialog lze vést o všem, 25. srpna 2016.

Fotografie:
Ekologický experiment v Hájku u Prahy
Experiment Živé kameny v Praze
Ekologický experiment v Supraślu

Fotografie z celého setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Videa:
MAGIS - Life-changing experience
Duchovní experiment v Gdaňsku

Středoevropský MAGIS 2014 v Maďarsku

8 Svědectví:
Mnoho darů, jeden duch, Bulletin Jezuité, 2014, č. 3, s. 21−24.
Skončil Středoevropský Magis, příští rok se koná v Polsku, 29. července 2014.

Fotografie:
Experiment Živé kameny
Poutnický experiment Magis fidei
Divadelní experiment a festival v Budapešti

Videa:
Yes, Magis is cool
Take some experience home
MAGIS Flashmobe
Jesuit Show

MAGIS v Irsku 2014

8 Fotografie:
Na MAGISu v Irsku

Světové setkání MAGIS 2013 v Brazílii

8 Svědectví:
MAGIS tentokrát v Brazílii, Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 25−29.

Fotografie:
Salvador de Bahía
Experimenty
Rio de Janeiro

Středoevropský MAGIS 2013 na Slovensku

8 Svědectví:
Skončil úspěšný Středoevropský MAG+S

Fotografie:
Středoevropský MAGISSvětové setkání MAGIS 2011 ve Španělsku

8 Svědectví:
Magis znamená více, Bulletin Jezuité, 2011, č. 3, s. 19−23.
Světové setkání MAGIS 2005 v Německu

8 Svědectví:
Češi a Magis, Bulletin Jezuité, 2005, č. 5, s. 14−16.Co je to magis?

Latinské slovo magis znamená "více" a představuje jeden z principů ignaciánské spirituality: sv. Ignác z Loyoly ho užíval, když mluvil o hledání většího dobra a o úsilí o větší slávu Boží. Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli touhu dávat? Reagovat na krásu kolem sebe? Cítili jste se někdy tak plní lásky, že všechno se vám zdálo možné? Věnovali jste někdy druhým něco ze svého času, talentu, schopností nebo malý kousek sebe a měli jste pocit, že možná jim opravdu máte co dát? A snad jste jim toho chtěli nabídnout ještě více?

Právě o těchto okamžicích je magis. Magis je touha a inspirace hledat více, být více, a opustit to, co nám v této cestě brání. Hledání magis je jedním z největších pokladů našeho života. Můžeme se dívat na Ježíše jako na dokonalý příklad toho, co znamená usilovat o magis. Ježíš je Božím magis ve vztahu k nám - Bůh, který dává sám sebe zcela a úplně.

8 Věříme v Boha, který chce, abychom byli vším, čím můžeme být: abychom žili život v plnosti. Boha můžeme nejlépe milovat, když spolupracujeme s Boží touhou, abychom byli vším, pro co nás stvořil. Stejně jako každý milující rodič, Bůh se o nás neustále stará a chce nás vést k tomu, co nás naplní životem. Naše touha odpovědět na Boží lásku, jak jen nejlépe umíme, je magis. Milovat Boha tím nejlepším způsobem, jak můžeme - to je to, pro co jsme stvořeni a čím Boha opravdu oslavujeme.

Magis je každodenní cesta společně s Kristem, na které rosteme ve svobodě a v hlubším spojení s Bohem. Na této cestě je, stejně jako během duchovních cvičení, důležité sdílet zážitek své osobní modlitby se zkušeným duchovním doprovázejícím. Magis zahrnuje čas pro osobní modlitbu, sdílení ve skupince a duchovní vedení. Magis je dynamika, která vyzývá k odpovědi každou část naší bytosti: naši hlavu, srdce i ruce! Každou část sama sebe můžeme nabídnout, aby usilovala o magis.

Magis je odlišné pro každého z nás, protože každý člověk reaguje jiným způsobem na podněty, které vnímá. Někdo bude inspirován k tomu, aby skládal písničky; jiný bude psát poezii; další bude sloužit druhým; jiný bude trpět, když se bude chtít postavit nespravedlnosti; někdo si bude všímat těch, kterých si nikdo jiný nevšímá, a další bude otevírat jejich srdce. Existuje tolik odpovědí, kolik je lidí, protože každý z nás je nadán jedinečným způsobem! Magis neznamená jenom toho více „dělat“; naše magis někdy ve skutečnosti může být spíše o tom více „být“ než více „dělat“. Magis klade důraz na kvalitu toho, co děláme a čím jsme.

Není vždy snadné určit podstatu našeho magis. Právě jezuitský program MAGIS chce mladým lidem pomoci objevit jejich konkrétní magis. MAGIS nabízí některé z prostředků potřebných k poznání toho, jak nás Bůh inspiruje a vede k činnosti.

Pět pilířů MAGIS

Spiritualita je velmi praktická věc. Dává člověku prostředky k tomu, aby lépe uspořádal své vztahy ke světu kolem sebe a k Bohu. Prostředky, které MAGIS nabízí, vycházejí ze spirituality sv. Ignáce, jinými slovy: ze způsobu, jakým Ignác sám prožíval vztah se svým Stvořitelem a Vykupitelem. Tento vztah mu umožnil dělat velké věci.

Každé spiritualitě jsou vlastní některé společné aspekty: činnost a modlitba, reflexe svého života ve snaze nalézt v něm Boží přítomnost, radost ze slavení a ochota se sdílet. Tyto prvky se různými způsoby mohou stát součástí našeho každodenního života. Během programů MAGIS se snažíme, aby se součástí každého našeho dne stalo těchto pět základních prvků: modlitba, slavení mše svaté, činnost, sdílení a examen dne.

1. Ranní modlitba − téma dne

Ranní modlitba nabízí konkrétní zaměření duchovního prožívání toho kterého dne. Pro každý den je vyhrazeno jedno téma, inspirované životem sv. Ignáce-poutníka, prosba, která se k tomuto tématu vztahuje, biblický úryvek a krátký text k zamyšlení. Během celého dne bývají další příležitosti k modlitbě, k učení se různým způsobům modlitby a k tomu, abychom měli čas zjistit, jaký druh modlitby je pro nás nejvhodnější.

2. Slavení mše svaté

Součástí MAGISu je každodenní slavení mše svaté. Během ní jsme zváni k tomu, abychom uvažovali o lásce a sebedarování Ježíše Krista při poslední večeři, i k tomu, abychom byli sami schopni Bohu obětovat svou každodenní radost, strach a skutky lásky.

3. Aktivita a služba

8 Program MAGIS nabízí různé typy aktivit: duchovní cvičení, pouť, službu druhým, ekologii, uměleckou tvorbu, poznávání různých kultur apod. Jsou to různé cesty, jakými se můžeme dívat na svět, hledat Boha ve všech věcech a lépe poznat sami sebe - při tom, když budeme hledět na bolest a bezbrannost nemocných; když se budeme učit nalézat Boží přítomnost mezi chudými; když budeme zažívat důvěru v Boha jako prostí poutníci; když si budeme uvědomovat význam přírody a naši odpovědnost za ni; když budeme rozvíjet svou kreativitu a představivost jako způsoby, kterými se dá vyjádřit to, co se skrývá v našem nitru; když se budeme snažit spojit svou víru s kulturními a uměleckými projevy naší společnosti… Všechny tyto cesty nám pomohou rozšířit si své obzory.

V duchovních experimentech se můžeme dozvědět něco více o svém životním povolání tím, že budeme vnímat, jak reagujeme v různých situacích. Rozličné aktivity před nás budou klást nečekané výzvy a dozvíme se díky nim hodně o sobě samých. Výzvy mohou vycházet z různých podnětů. Je možné, že aktivita nás vystaví situacím, které jsou nám neznámé. Lidé, které potkáme, budou pocházet z odlišného kulturního prostředí. Výzvou také může být vztah k našim spoluúčastníkům, životní podmínky, to, že jsme daleko od domova, nebo prostě jen únava.

4. MAGIS kruh

Tak zvaný MAGIS kruh je ústřední součástí každodenního programu. Mladým lidem nabízí možnost reflektovat prožitý den a uvědomit si, jak v něm Bůh byl přítomen. Jedná se o sdílení, které funguje nejlépe tak, když se každý z účastníků podělí o něco z toho, jak sám den prožíval. Ostatní mu naslouchají. Každý přijímá druhé s velkým respektem a úctou, pozorně jim naslouchá a učí se z jejich zkušeností a postřehů. Všechny osobní informace, které byly v rámci MAGIS kruhu sdíleny, jsou považovány za důvěrné.

MAGIS kruh probíhá v malých skupinkách a trvá asi 45 minut. Členové těchto skupinek zůstávají stejní po celou dobu programu, aby se mohli vzájemně lépe poznat a otevřeně spolu mluvit.

5. Examen dne

Svatý Ignác byl přesvědčen, že Bůh je přítomen v našich životech nejen ve výjimečných, „svatých“ situacích, ale v každém okamžiku dne. Z tohoto přesvědčení vychází modlitba zv. examen, která obvykle trvá 10-15 minut. Každý den je naplněn dojmy, setkáními a zkušenostmi; zažíváme úspěchy a boje, štěstí a zklamání, cítíme touhu, nadšení, inspiraci, bolest nebo smutek - útěchu či neútěchu. Je však důležité nečinit příliš rychlý úsudek o tom, co jsme zažili: Bůh k nám někdy mluví skrze to, co nám dodává energii, jindy skrze to, co nás rozčiluje, a prostřednictvím všech těchto zkušeností nás vede. Budeme-li naslouchat Božímu hlasu v nás, budeme schopni den za dnem růst, každý den být trochu více svobodní, více trpěliví a více naplnění láskou.

Modlitbu examen se můžeme modlit kdekoli: na pláži, v autě, doma, v knihovně. Reflexí nad tím, co jsme během dne prožili, se pokoušíme odhalit, jak Duch působí v našem každodenním životě. Není to až tak moc o „vnějším“ aspektu našich zkušeností, ale spíše o jejich aspektu „vnitřním“ - ptáme se po tom, co se dělo v našem nitru v různých okamžicích dne. V těchto vnitřních hnutích můžeme rozlišit, co nás vedlo k Bohu a co nás od něj naopak odvádělo. Během experimentů MAGISu se účastníci společně modlí ignaciánské examen na konci každého dne.


8Novinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


Postní duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Obnova zasvěcení TJ sv. Josefovi

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil