Aktivity / MAGIS Dnes je 27. 5. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
MAGIS

8

Aktuálně

Světové setkání MAGIS 2016 v Polsku

V souvislosti se Světovým dnem mládeže v Krakově se příštího roku, 15. až 25. července 2016, v Polsku uskuteční další celosvětové setkání MAGIS.

Po úvodním víkendu v Lodži (15. až 17. července) budou následovat ignaciánské experimenty (18. až 23. července), na které se mladí lidé rozjedou po celém Polsku, Litvě, Slovensku a také České republice. Celý MAGIS završí závěrečné setkání v Čenstochové (23. až 25. července), po kterém se účastníci MAGISu připojí ke svým národním delegacím v Krakově.

Bližší informace o setkání MAGIS 2016 naleznete ZDE (Ať dáváme a nepočítáme, Bulletin Jezuité, 2015, č. 1, s. 29-33) a na mezinárodních webových stránkách MAGIS 2016.
Také si můžete přečíst rozhovor s Pawlem Kowalskim, polským jezuitou a členem organizačního týmu, který přibližuje hlavní ideu i konkrétní detaily MAGISu 2016.

Na setkání se vypraví také skupina mladých lidí z České republiky. Chcete-li se sami zúčastnit, anebo máte-li zájem zapojit se jako dobrovolníci při organizaci experimentů na území České republiky, pište na e-mail magis.bohemia(zavináč)gmail.com. Jako účastníci se můžete hlásit do 10. března 2016.

MAGIS 2016 - prezentace
MAGIS 2016 - promo video

Co je to magis?

Latinské slovo magis znamená "více" a představuje jeden z principů ignaciánské spirituality: sv. Ignác z Loyoly ho užíval, když mluvil o hledání většího dobra a o úsilí o větší slávu Boží. Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli touhu dávat? Reagovat na krásu kolem sebe? Cítili jste se někdy tak plní lásky, že všechno se vám zdálo možné? Věnovali jste někdy druhým něco ze svého času, talentu, schopností nebo malý kousek sebe a měli jste pocit, že možná jim opravdu máte co dát? A snad jste jim toho chtěli nabídnout ještě více?

Právě o těchto okamžicích je magis. Magis je touha a inspirace hledat více, být více, a opustit to, co nám v této cestě brání. Hledání magis je jedním z největších pokladů našeho života. Můžeme se dívat na Ježíše jako na dokonalý příklad toho, co znamená usilovat o magis. Ježíš je Božím magis ve vztahu k nám - Bůh, který dává sám sebe zcela a úplně.

8 Věříme v Boha, který chce, abychom byli vším, čím můžeme být: abychom žili život v plnosti. Boha můžeme nejlépe milovat, když spolupracujeme s Boží touhou, abychom byli vším, pro co nás stvořil. Stejně jako každý milující rodič, Bůh se o nás neustále stará a chce nás vést k tomu, co nás naplní životem. Naše touha odpovědět na Boží lásku, jak jen nejlépe umíme, je magis. Milovat Boha tím nejlepším způsobem, jak můžeme - to je to, pro co jsme stvořeni a čím Boha opravdu oslavujeme.

Magis je každodenní cesta společně s Kristem, na které rosteme ve svobodě a v hlubším spojení s Bohem. Na této cestě je, stejně jako během duchovních cvičení, důležité sdílet zážitek své osobní modlitby se zkušeným duchovním doprovázejícím. Magis zahrnuje čas pro osobní modlitbu, sdílení ve skupince a duchovní vedení. Magis je dynamika, která vyzývá k odpovědi každou část naší bytosti: naši hlavu, srdce i ruce! Každou část sama sebe můžeme nabídnout, aby usilovala o magis.

Magis je odlišné pro každého z nás, protože každý člověk reaguje jiným způsobem na podněty, které vnímá. Někdo bude inspirován k tomu, aby skládal písničky; jiný bude psát poezii; další bude sloužit druhým; jiný bude trpět, když se bude chtít postavit nespravedlnosti; někdo si bude všímat těch, kterých si nikdo jiný nevšímá, a další bude otevírat jejich srdce. Existuje tolik odpovědí, kolik je lidí, protože každý z nás je nadán jedinečným způsobem! Magis neznamená jenom toho více „dělat“; naše magis někdy ve skutečnosti může být spíše o tom více „být“ než více „dělat“. Magis klade důraz na kvalitu toho, co děláme a čím jsme.

Není vždy snadné určit podstatu našeho magis. Právě jezuitský program MAGIS chce mladým lidem pomoci objevit jejich konkrétní magis. MAGIS nabízí některé z prostředků potřebných k poznání toho, jak nás Bůh inspiruje a vede k činnosti.

Pět pilířů MAGIS

Spiritualita je velmi praktická věc. Dává člověku prostředky k tomu, aby lépe uspořádal své vztahy ke světu kolem sebe a k Bohu. Prostředky, které MAGIS nabízí, vycházejí ze spirituality sv. Ignáce, jinými slovy: ze způsobu, jakým Ignác sám prožíval vztah se svým Stvořitelem a Vykupitelem. Tento vztah mu umožnil dělat velké věci.

Každé spiritualitě jsou vlastní některé společné aspekty: činnost a modlitba, reflexe svého života ve snaze nalézt v něm Boží přítomnost, radost ze slavení a ochota se sdílet. Tyto prvky se různými způsoby mohou stát součástí našeho každodenního života. Během programů MAGIS se snažíme, aby se součástí každého našeho dne stalo těchto pět základních prvků: modlitba, slavení mše svaté, činnost, sdílení a examen dne.

1. Ranní modlitba - téma dne

Ranní modlitba nabízí konkrétní zaměření duchovního prožívání toho kterého dne. Pro každý den je vyhrazeno jedno téma, inspirované životem sv. Ignáce-poutníka, prosba, která se k tomuto tématu vztahuje, biblický úryvek a krátký text k zamyšlení. Během celého dne bývají další příležitosti k modlitbě, k učení se různým způsobům modlitby a k tomu, abychom měli čas zjistit, jaký druh modlitby je pro nás nejvhodnější.

2. Slavení mše svaté

Součástí MAGISu je každodenní slavení mše svaté. Během ní jsme zváni k tomu, abychom uvažovali o lásce a sebedarování Ježíše Krista při poslední večeři, i k tomu, abychom byli sami schopni Bohu obětovat svou každodenní radost, strach a skutky lásky.

3. Aktivita a služba

8 Program MAGIS nabízí různé typy aktivit: duchovní cvičení, pouť, službu druhým, ekologii, uměleckou tvorbu, poznávání různých kultur apod. Jsou to různé cesty, jakými se můžeme dívat na svět, hledat Boha ve všech věcech a lépe poznat sami sebe - při tom, když budeme hledět na bolest a bezbrannost nemocných; když se budeme učit nalézat Boží přítomnost mezi chudými; když budeme zažívat důvěru v Boha jako prostí poutníci; když si budeme uvědomovat význam přírody a naši odpovědnost za ni; když budeme rozvíjet svou kreativitu a představivost jako způsoby, kterými se dá vyjádřit to, co se skrývá v našem nitru; když se budeme snažit spojit svou víru s kulturními a uměleckými projevy naší společnosti… Všechny tyto cesty nám pomohou rozšířit si své obzory.

V duchovních experimentech se můžeme dozvědět něco více o svém životním povolání tím, že budeme vnímat, jak reagujeme v různých situacích. Rozličné aktivity před nás budou klást nečekané výzvy a dozvíme se díky nim hodně o sobě samých. Výzvy mohou vycházet z různých podnětů. Je možné, že aktivita nás vystaví situacím, které jsou nám neznámé. Lidé, které potkáme, budou pocházet z odlišného kulturního prostředí. Výzvou také může být vztah k našim spoluúčastníkům, životní podmínky, to, že jsme daleko od domova, nebo prostě jen únava.

4. MAGIS kruh

Tak zvaný MAGIS kruh je ústřední součástí každodenního programu. Mladým lidem nabízí možnost reflektovat prožitý den a uvědomit si, jak v něm Bůh byl přítomen. Jedná se o sdílení, které funguje nejlépe tak, když se každý z účastníků podělí o něco z toho, jak sám den prožíval. Ostatní mu naslouchají. Každý přijímá druhé s velkým respektem a úctou, pozorně jim naslouchá a učí se z jejich zkušeností a postřehů. Všechny osobní informace, které byly v rámci MAGIS kruhu sdíleny, jsou považovány za důvěrné.

MAGIS kruh probíhá v malých skupinkách a trvá asi 45 minut. Členové těchto skupinek zůstávají stejní po celou dobu programu, aby se mohli vzájemně lépe poznat a otevřeně spolu mluvit.

5. Examen dne

Svatý Ignác byl přesvědčen, že Bůh je přítomen v našich životech nejen ve výjimečných, „svatých“ situacích, ale v každém okamžiku dne. Z tohoto přesvědčení vychází modlitba zv. examen, která obvykle trvá 10-15 minut. Každý den je naplněn dojmy, setkáními a zkušenostmi; zažíváme úspěchy a boje, štěstí a zklamání, cítíme touhu, nadšení, inspiraci, bolest nebo smutek - útěchu či neútěchu. Je však důležité nečinit příliš rychlý úsudek o tom, co jsme zažili: Bůh k nám někdy mluví skrze to, co nám dodává energii, jindy skrze to, co nás rozčiluje, a prostřednictvím všech těchto zkušeností nás vede. Budeme-li naslouchat Božímu hlasu v nás, budeme schopni den za dnem růst, každý den být trochu více svobodní, více trpěliví a více naplnění láskou.

8Modlitbu examen se můžeme modlit kdekoli: na pláži, v autě, doma, v knihovně. Reflexí nad tím, co jsme během dne prožili, se pokoušíme odhalit, jak Duch působí v našem každodenním životě. Není to až tak moc o „vnějším“ aspektu našich zkušeností, ale spíše o jejich aspektu „vnitřním“ - ptáme se po tom, co se dělo v našem nitru v různých okamžicích dne. V těchto vnitřních hnutích můžeme rozlišit, co nás vedlo k Bohu a co nás od něj naopak odvádělo. Během experimentů MAGISu se účastníci společně modlí ignaciánské examen na konci každého dne.

Z české účasti na MAGISu

Světové setkání MAGIS 2005 v Německu

Češi a Magis, Bulletin Jezuité, 5/2005, s. 14-16.

Světové setkání MAGIS 2011 ve Španělsku

Magis znamená více, Bulletin Jezuité, 3/2011, s. 19-23.

Světové setkání MAGIS 2013 v Brazílii

MAGIS tentokrát v Brazílii, Bulletin Jezuité, 4/2013, s. 25-29.

Fotografie:
Salvador de Bahía
Experimenty
Rio de Janeiro

Středoevropský MAGIS 2013

Skončil úspěšný Středoevropský MAG+S

Fotografie:
Středoevropský MAGIS

Středoevropský MAGIS 2014

Mnoho darů, jeden duch, Bulletin Jezuité, 3/2014, s. 21-24.

Fotografie:
Experiment Živé kameny
Poutnický experiment Magis fidei
Divadelní experiment a festival v Budapešti

Videa:
Yes, Magis is cool
Take some experience home
MAGIS Flashmobe
Jesuit Show

MAGIS v Irsku 2014

Fotografie:
Na MAGISu v Irsku


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
více »

Nejbližší akce

Vernisáž výstavy Příběh sochy


Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání


Zájezd do Pobaltí s P. Františkem Líznou


Varhanní koncert k 510. výročí narození sv. Františka Xaverského


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro řeholnice


Ignaciánské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil