Aktivity / MAGIS Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
MAGIS

Aktuálně

Evropský MAGIS 2024 v Polsku

8 Setkání proběhne od 20. do 27. července 2024 převážně v Polsku. Prvních pět dní probíhají tzv. experimenty, aktivity ve skupinách, ve kterých je možné zažívat Boží blízkost při pouti, službě, umění, ekologii nebo duchovních cvičeních. Experimenty se konají na různých místech v Polsku a na Slovensku, dva z nich se konají v České republice: filmové exercicie v Praze a pouť na Moravě. Jsou to intenzivní programy pro přibližně desetičlenné skupiny doprovázené jezuity. Program je orámovaný společnou modlitbou, společenstvím a sdílením v Magis kruhu. Po nich se účastníci ze všech dvaceti pěti experimentů sejdou na třídenním Magis festivalu v Krakově.

Sociální sítě:
webové stránky
Instagram
Facebook

Z historie MAGISu

Světové setkání MAGIS 2023 v Portugalsku

8 Toto setkání proběhlo v Portugalsku od 22. do 31. července 2023 v návaznosti na Světový den mládeže.

Sociální sítě:
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Webové stránky

Evropský MAGIS 2022 v Chorvatsku

8Evropský Magis 2022 se uskutečnil v Chorvatsku od 24. do 31. července. Závěrečná mše svatá o slavnosti svatého Ignáce byla také na ukončení Ignaciánského roku.

Webové stránky
Facebook
Instagram


Evropský MAGIS 2021 v Maďarsku

8 Setkání bylo původně naplánováno na léto 2020, ale kvůli pandemii koronaviru bylo o rok odloženo. Evropský Magis 2021 se uskutečnil od 7. do 15. srpna v Maďarsku a na Slovensku. Jeho ústředním tématem byla eucharistie pod heslem „Jsi můj chléb, můj život, moje láska“.

Webové stránky setkání: magis.jesuits.eu
Facebook: www.facebook.com/MAGISEU/

Evropský MAGIS 2019 v Litvě a Lotyšsku

8 Od 23. do 31. července se v Litvě a Lotyšsku uskutečnil Evropský Magis 2019. Jeho program byl určen pro mládež ve věku osmnáct až třicet pět let, která se zajímá o ignaciánskou spiritualitu.

Webové stránky setkání: www.magis2019.eu
E-mail: info@magis2019.eu
Facebook: www.facebook.com/MagisEU

Světové setkání MAGIS 2019 v Panamě

8 Jako předprogram Světového dne mládeže (SDM), který se uskutečnil 22. až 27. ledna 2019 v Panamě, proběhl od 11. do 21. ledna 2019 další světový MAGIS − tentokrát Středoamerický MAGIS.
Experimenty se konaly ve dnech 11. až 18. ledna 2019 ve Guatemale, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui, Costa Rice a Panamě. V každé z těchto zemí bylo připraveno samostatné úvodní setkání. Účastníci z České republiky byli na experimenty přiděleni do Panamy.
Po experimentech následovalo od 19. do 21. ledna společné setkání v Panamě.

Základní informace o setkání najdete ZDE.

Webové stránky setkání: magis2019.org
Facebook: Magis Centroamérica 2019

Středoevropský MAGIS 2018 v Polsku

8Od 14. do 22. července 2018 se uskutečnil čtvrtý Středoevropský Magis. Jeho hostitelem bylo Polsko. Experimenty se konaly od 14. do 20. července 2018 v Polsku a okolních zemí, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku. Závěrečné setkání o víkendu 20. až 22. července hostila Lodž.

Hlavní téma setkání "Následuj mě!" vycházelo z povolání sv. Petra. Účastníci setkání byli zváni, aby Krista následovali také po vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona Polska a mladých lidí; právě na rok 2018 připadalo 450. výročí jeho úmrtí.

Webové stránky setkání: magis2018.org
Facebook: MAGIS Central Europe

MAGIS 2018 v bulletinu Jezuité:
Více s Bohem a pro druhé, Bulletin Jezuité, 2018, č. 3, str. 25-27.

Středoevropský MAGIS 2017 v České republice

8Ve dnech 14. až 23. července 2017 se uskutečnil třetí Středoevropský MAGIS (MAGIS Central Europe), který po Slovensku (2013) a Maďarsku (2014) hostila česká jezuitská provincie.

Jádrem setkání byly tzv. ignaciánské experimenty, které se konaly od 14. do 20. července v České republice a dalších státech střední a východní Evropy (Kosovo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Na závěrečný prodloužený víkend 20. až 23. července se všichni účastníci sjeli do Prahy, kde na ně čekala panelová diskuze, workshopy, Večer smíření, Festival národů i příležitost blíže se seznámit s duchovním bohatstvím Prahy.

Webové stránky setkání: magis2017.org
Fotogalerie ze setkání
Krátká reportáž ze setkání, uvedená v Noevinách

Světové setkání MAGIS 2016 v Polsku

8V souvislosti se Světovým dnem mládeže v Krakově se 15. až 25. července 2016 v Polsku uskutečnilo další celosvětové setkání MAGIS. Po úvodním víkendu v Lodži se účastníci rozjeli na ignaciánské experimenty po celém Polsku, Litvě, Slovensku a také České republice. Celý MAGIS završilo závěrečné setkání v Čenstochové, po kterém se účastníci MAGISu v Krakově připojili ke svým národním delegacím.

Na MAGIS se do Polska vypravila čtrnáctičlenná česká delegace, jejíž účastníci se rozdělili do čtyř experimentů. V České republice se uskutečnilo pět experimentů.

Webové stránky setkání: magis2016.org

MAGIS 2016 v bulletinu Jezuité:
Nechávat se více překvapovat, Bulletin Jezuité, 2016, č. 3, s. 28−33.
Magis je životní styl. Rozhovor s Pawlem Kowalskim, Bulletin Jezuité, 2015, č. 4, s. 23−26.
Ať dáváme a nepočítáme, Bulletin Jezuité, 2015, č. 1, s. 29−33.

Svědectví:
Dialog lze vést o všem, 25. srpna 2016.

Fotografie:
Ekologický experiment v Hájku u Prahy
Experiment Živé kameny v Praze
Ekologický experiment v Supraślu

Fotografie z celého setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Videa:
MAGIS - Life-changing experience
Duchovní experiment v Gdaňsku

Středoevropský MAGIS 2014 v Maďarsku

8 Svědectví:
Mnoho darů, jeden duch, Bulletin Jezuité, 2014, č. 3, s. 21−24.
Skončil Středoevropský Magis, příští rok se koná v Polsku, 29. července 2014.

Fotografie:
Experiment Živé kameny
Poutnický experiment Magis fidei
Divadelní experiment a festival v Budapešti

Videa:
Yes, Magis is cool
Take some experience home
MAGIS Flashmobe
Jesuit Show

MAGIS v Irsku 2014

8 Fotografie:
Na MAGISu v Irsku

Světové setkání MAGIS 2013 v Brazílii

8 Svědectví:
MAGIS tentokrát v Brazílii, Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 25−29.

Fotografie:
Salvador de Bahía
Experimenty
Rio de Janeiro

Středoevropský MAGIS 2013 na Slovensku

8 Svědectví:
Skončil úspěšný Středoevropský MAG+S

Fotografie:
Středoevropský MAGISSvětové setkání MAGIS 2011 ve Španělsku

8 Svědectví:
Magis znamená více, Bulletin Jezuité, 2011, č. 3, s. 19−23.
Světové setkání MAGIS 2005 v Německu

8 Svědectví:
Češi a Magis, Bulletin Jezuité, 2005, č. 5, s. 14−16.Co je to magis?

Latinské slovo magis znamená "více" a představuje jeden z principů ignaciánské spirituality: sv. Ignác z Loyoly ho užíval, když mluvil o hledání většího dobra a o úsilí o větší slávu Boží. Zažili jste někdy okamžik, kdy jste měli touhu dávat? Reagovat na krásu kolem sebe? Cítili jste se někdy tak plní lásky, že všechno se vám zdálo možné? Věnovali jste někdy druhým něco ze svého času, talentu, schopností nebo malý kousek sebe a měli jste pocit, že možná jim opravdu máte co dát? A snad jste jim toho chtěli nabídnout ještě více?

Právě o těchto okamžicích je magis. Magis je touha a inspirace hledat více, být více, a opustit to, co nám v této cestě brání. Hledání magis je jedním z největších pokladů našeho života. Můžeme se dívat na Ježíše jako na dokonalý příklad toho, co znamená usilovat o magis. Ježíš je Božím magis ve vztahu k nám - Bůh, který dává sám sebe zcela a úplně.

8 Věříme v Boha, který chce, abychom byli vším, čím můžeme být: abychom žili život v plnosti. Boha můžeme nejlépe milovat, když spolupracujeme s Boží touhou, abychom byli vším, pro co nás stvořil. Stejně jako každý milující rodič, Bůh se o nás neustále stará a chce nás vést k tomu, co nás naplní životem. Naše touha odpovědět na Boží lásku, jak jen nejlépe umíme, je magis. Milovat Boha tím nejlepším způsobem, jak můžeme - to je to, pro co jsme stvořeni a čím Boha opravdu oslavujeme.

Magis je každodenní cesta společně s Kristem, na které rosteme ve svobodě a v hlubším spojení s Bohem. Na této cestě je, stejně jako během duchovních cvičení, důležité sdílet zážitek své osobní modlitby se zkušeným duchovním doprovázejícím. Magis zahrnuje čas pro osobní modlitbu, sdílení ve skupince a duchovní vedení. Magis je dynamika, která vyzývá k odpovědi každou část naší bytosti: naši hlavu, srdce i ruce! Každou část sama sebe můžeme nabídnout, aby usilovala o magis.

Magis je odlišné pro každého z nás, protože každý člověk reaguje jiným způsobem na podněty, které vnímá. Někdo bude inspirován k tomu, aby skládal písničky; jiný bude psát poezii; další bude sloužit druhým; jiný bude trpět, když se bude chtít postavit nespravedlnosti; někdo si bude všímat těch, kterých si nikdo jiný nevšímá, a další bude otevírat jejich srdce. Existuje tolik odpovědí, kolik je lidí, protože každý z nás je nadán jedinečným způsobem! Magis neznamená jenom toho více „dělat“; naše magis někdy ve skutečnosti může být spíše o tom více „být“ než více „dělat“. Magis klade důraz na kvalitu toho, co děláme a čím jsme.

Není vždy snadné určit podstatu našeho magis. Právě jezuitský program MAGIS chce mladým lidem pomoci objevit jejich konkrétní magis. MAGIS nabízí některé z prostředků potřebných k poznání toho, jak nás Bůh inspiruje a vede k činnosti.

Pět pilířů MAGIS

Spiritualita je velmi praktická věc. Dává člověku prostředky k tomu, aby lépe uspořádal své vztahy ke světu kolem sebe a k Bohu. Prostředky, které MAGIS nabízí, vycházejí ze spirituality sv. Ignáce, jinými slovy: ze způsobu, jakým Ignác sám prožíval vztah se svým Stvořitelem a Vykupitelem. Tento vztah mu umožnil dělat velké věci.

Každé spiritualitě jsou vlastní některé společné aspekty: činnost a modlitba, reflexe svého života ve snaze nalézt v něm Boží přítomnost, radost ze slavení a ochota se sdílet. Tyto prvky se různými způsoby mohou stát součástí našeho každodenního života. Během programů MAGIS se snažíme, aby se součástí každého našeho dne stalo těchto pět základních prvků: modlitba, slavení mše svaté, činnost, sdílení a examen dne.

1. Ranní modlitba − téma dne

Ranní modlitba nabízí konkrétní zaměření duchovního prožívání toho kterého dne. Pro každý den je vyhrazeno jedno téma, inspirované životem sv. Ignáce-poutníka, prosba, která se k tomuto tématu vztahuje, biblický úryvek a krátký text k zamyšlení. Během celého dne bývají další příležitosti k modlitbě, k učení se různým způsobům modlitby a k tomu, abychom měli čas zjistit, jaký druh modlitby je pro nás nejvhodnější.

2. Slavení mše svaté

Součástí MAGISu je každodenní slavení mše svaté. Během ní jsme zváni k tomu, abychom uvažovali o lásce a sebedarování Ježíše Krista při poslední večeři, i k tomu, abychom byli sami schopni Bohu obětovat svou každodenní radost, strach a skutky lásky.

3. Aktivita a služba

8 Program MAGIS nabízí různé typy aktivit: duchovní cvičení, pouť, službu druhým, ekologii, uměleckou tvorbu, poznávání různých kultur apod. Jsou to různé cesty, jakými se můžeme dívat na svět, hledat Boha ve všech věcech a lépe poznat sami sebe - při tom, když budeme hledět na bolest a bezbrannost nemocných; když se budeme učit nalézat Boží přítomnost mezi chudými; když budeme zažívat důvěru v Boha jako prostí poutníci; když si budeme uvědomovat význam přírody a naši odpovědnost za ni; když budeme rozvíjet svou kreativitu a představivost jako způsoby, kterými se dá vyjádřit to, co se skrývá v našem nitru; když se budeme snažit spojit svou víru s kulturními a uměleckými projevy naší společnosti… Všechny tyto cesty nám pomohou rozšířit si své obzory.

V duchovních experimentech se můžeme dozvědět něco více o svém životním povolání tím, že budeme vnímat, jak reagujeme v různých situacích. Rozličné aktivity před nás budou klást nečekané výzvy a dozvíme se díky nim hodně o sobě samých. Výzvy mohou vycházet z různých podnětů. Je možné, že aktivita nás vystaví situacím, které jsou nám neznámé. Lidé, které potkáme, budou pocházet z odlišného kulturního prostředí. Výzvou také může být vztah k našim spoluúčastníkům, životní podmínky, to, že jsme daleko od domova, nebo prostě jen únava.

4. MAGIS kruh

Tak zvaný MAGIS kruh je ústřední součástí každodenního programu. Mladým lidem nabízí možnost reflektovat prožitý den a uvědomit si, jak v něm Bůh byl přítomen. Jedná se o sdílení, které funguje nejlépe tak, když se každý z účastníků podělí o něco z toho, jak sám den prožíval. Ostatní mu naslouchají. Každý přijímá druhé s velkým respektem a úctou, pozorně jim naslouchá a učí se z jejich zkušeností a postřehů. Všechny osobní informace, které byly v rámci MAGIS kruhu sdíleny, jsou považovány za důvěrné.

MAGIS kruh probíhá v malých skupinkách a trvá asi 45 minut. Členové těchto skupinek zůstávají stejní po celou dobu programu, aby se mohli vzájemně lépe poznat a otevřeně spolu mluvit.

5. Examen dne

Svatý Ignác byl přesvědčen, že Bůh je přítomen v našich životech nejen ve výjimečných, „svatých“ situacích, ale v každém okamžiku dne. Z tohoto přesvědčení vychází modlitba zv. examen, která obvykle trvá 10-15 minut. Každý den je naplněn dojmy, setkáními a zkušenostmi; zažíváme úspěchy a boje, štěstí a zklamání, cítíme touhu, nadšení, inspiraci, bolest nebo smutek - útěchu či neútěchu. Je však důležité nečinit příliš rychlý úsudek o tom, co jsme zažili: Bůh k nám někdy mluví skrze to, co nám dodává energii, jindy skrze to, co nás rozčiluje, a prostřednictvím všech těchto zkušeností nás vede. Budeme-li naslouchat Božímu hlasu v nás, budeme schopni den za dnem růst, každý den být trochu více svobodní, více trpěliví a více naplnění láskou.

Modlitbu examen se můžeme modlit kdekoli: na pláži, v autě, doma, v knihovně. Reflexí nad tím, co jsme během dne prožili, se pokoušíme odhalit, jak Duch působí v našem každodenním životě. Není to až tak moc o „vnějším“ aspektu našich zkušeností, ale spíše o jejich aspektu „vnitřním“ - ptáme se po tom, co se dělo v našem nitru v různých okamžicích dne. V těchto vnitřních hnutích můžeme rozlišit, co nás vedlo k Bohu a co nás od něj naopak odvádělo. Během experimentů MAGISu se účastníci společně modlí ignaciánské examen na konci každého dne.


8Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil