Články / Rozhovory Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Eucharistie nás učí velkorysosti a lidskosti

Středa, 25.5.2016
Rozhovor s otcem generálem Adolfem Nicolásem o eucharistii

Redakce Jesuit.cz

Na čtvrtek 26. května letos připadá slavnost Těla a Krve Páně. Při této příležitosti se další z řady rozhovorů s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova věnuje tématu eucharistie a slavení mše svaté v jezuitském řádu. Otec generál Adolfo Nicolás mimo jiné zdůrazňuje ty aspekty eucharistie, které jsou úzce svázané s naším každodenním životem. Podtrhuje, že eucharistie je výměna darů, že nás učí velkorysosti, lidskosti a otevřenosti v našich vztazích a pomáhá nám vypořádávat se se svými špatnými životními zkušenostmi.


Zdá se, že pro některé katolíky je eucharistie těžko pochopitelná. Co byste řekl těm, kdo mají pocit, že k eucharistii nemají velkou „úctu“? Jak by svůj vztah k eucharistii mohli rozvíjet?

Někdy se stáváme oběťmi svých vlastních neporozumění nebo špatné katecheze. U eucharistie jsme tak moc a tak dlouho zdůrazňovali reálnou přítomnost, že jsme zapomněli na mnoho dalších jejích aspektů, které se dotýkají našeho každodenního života a mohly by v nás vzbudit větší úctu. Vezměme si například prostý fakt, že eucharistie je výměna darů – dostáváme chléb jako svou každodenní potravu; část tohoto chleba bereme a nabízíme ji Bohu; Pán tento chléb proměňuje a dává nám ho zpět; a my na takovou velkorysost odpovídáme tím, že se stáváme darem pro druhé. Eucharistie je výměna darů, která nikdy neustane a která může změnit naše životy.

Nebo se podívejme na své vzpomínky, které jsou obvykle negativní, ne-li nešťastné; slavení eucharistie naše vzpomínky promění. Nechceme být otrokem vzpomínky na to, jak nás někdo urazil, nebo na to, že jsme ve škole dostali špatnou známku... Při tom, když se křesťané scházejí ke společnému slavení, se učíme, že můžeme vzpomínat na Boží lásku, připomínáme si Ježíšovo sebedarování až do konce, což je něco mnohem většího a hlubšího než nepatrné urážky naší osoby či naše nepohodlí. Jinými slovy, eucharistie nás učí tomu být velkorysí, lidští a otevření v našich vztazích a překonávat špatné vzpomínky, které všichni během své životní cesty shromažďujeme. Mohli bychom pokračovat mnoha dalšími významy eucharistie: usmíření, díkůvzdání, přijímání, obětování, atd., ale není na to čas ani prostor.

Jezuité jsou ve svém životě někdy velmi zaneprázdněni nejrůznějšími činnostmi. Myslíte si, že je nutné, aby našli svůj střed v eucharistii? Proč?

Myslím si, že eucharistie pro nás má obrovskou sjednocující sílu. Jak jste řekl, vedeme velmi nabité životy plné rozmanitých aktivit. Naše poslání nás přivádí k druhým, do různých osobních a společenských situací. Potřebujeme střed, čas a prostor, kdy a kde můžeme všechno sjednotit a vědět, že je to Pán, kdo to činí, protože je přítomen v našem životě. Eucharistie je tímto místem a časem. Svatý Ignác žil tuto skutečnost a svá nejdůležitější rozhodnutí činil při eucharistii.

Myslíte si, že existuje specificky jezuitský typ spirituality zaměřené na eucharistii a mši svatou?

Myslím si, že na tuto otázku mohu odpovědět kladně, a zároveň aniž bych to považoval za něco tak zvláštního, že ostatní křesťané by se na našich mších nemohli cítit doma. V tomto ohledu není naše praxe špatná. Jezuitské mše jsou slaveny s odmlkami, s důstojností, v rytmu, který vyzývá k meditaci a interiorizaci. Věřím, že mohu říci, že jezuité slaví eucharistii velmi podobným způsobem, jak ji slaví současný papež. Je v ní přítomno rozjímání nad Božím slovem, odmlka na zvnitřnění vzpomínek během slavení a zápal ve spojení s Ježíšem Kristem.


Rozhovor připravil P. Patrick Mulemi, vedoucí oddělení mediální komunikace a PR na jezuitské generální kurii v Římě.

Zdroj: SJWeb. Foto: EYM.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil