Články / V médiích Dnes je 12. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
V médiích

         A     A     A

Mlčení Boha jako hluboká duchovní zkušenost

Pondělí, 19.12.2016
Nový film Martina Scorsese přichází do kin

Lenka Češková

Krátce před Vánocemi, v pátek 23. prosince, bude ve vybraných kinech ve Spojených státech promítnut nový historický velkofilm amerického režiséra Martina Scorseseho Mlčení, který přibližuje působení jezuitských misionářů v Japonsku v době pronásledování křesťanů na počátku 17. století. Na evropská plátna se film, o němž Scorsese snil již od roku 1989, dostane po Novém roce a do českých kin bude uveden v únoru.


Film Mlčení se zakládá na stejnojmenném románu japonského spisovatele Šúsaku Endó (1923–1996) z roku 1966. Zasazen je do první poloviny 17. století a vypráví příběh portugalského jezuitského kněze Sebastiãoa Rodriguese, který byl společně s jedním ze svých spolubratrů poslán do Japonska, aby sloužil tamním katolíkům, krutě pronásledovaným japonským režimem. Současně má také zjistit, co se stalo s jejich někdejším učitelem a spolubratrem z portugalské provincie Cristóvãoem Ferreirou, o kterém se proslýchá, že se na mučidlech zřekl své víry.

Drama příběhu ukazuje víru stojící v protikladu k soucitu; mlčení, o kterém se hovoří v názvu díla, je mlčením či lhostejností Boha tváří v tvář bojům, které ve svém svědomí svádějí utiskovaní. „Mlčení zkoumá vztah mezi vírou, zradou a mučednictvím. Klade mnoho složitých otázek, které budou pravděpodobně vést k mnoha diskuzím o tajemství zla, utrpení, mučednictví a mlčení Boha, ale také o povaze víry a soucitu. Charakteristiky Japonců jsou velmi propracované, takže divák se nepohybuje na bezpečném poli, kde by mohl stranit pouze Evropanům a utlačovaným, jako je tomu například ve filmu Misie,“ uvedl po soukromém promítání filmu před jezuitským publikem, které se konalo 29. listopadu na půdě Papežského orientálního institutu v Římě, chilský jezuita Antonio Delfau.

Touha po živém Bohu

„Scorsese se tímto filmem mimo jiné snažil vypořádat se s otázkami, které ho jako věřícího člověka dlouhá léta doprovázely. A svým způsobem to byly i mé otázky,“ přibližuje svůj zážitek z promítání český jezuitský scholastik Jiří Hebron, který v současné době v Římě studuje teologii. „Hlavní protagonisté jsou vykresleni velmi realisticky, bez puncu prvoplánového hrdinství antických postav. Nejvíce se mne dotklo zobrazení lidské nemohoucnosti tváří v tvář krutosti. Děj je však také prodchnut ohromnou touhou po živém Bohu; touhou, která všechno nebezpečí převyšuje. Navzdory naturalisticky podanému násilí mne upoutala podmanivá atmosféra filmu; řekl bych ‘neměnná atmosféra’, na jejímž ‘podkladě’ se odehrávaly scény člověku nepříjemné, ale i úsměvné,“ vykresluje Jiří Hebron.

„Je to pro mne příběh o lidské slabosti, strachu, bolesti a pochybnostech o víře, ale i o ohromné naději a touze, které mají poslední slovo navzdory všemu nelidskému, jemuž je přihlížející vystaven. Je to příběh, který mi nabízí zrcadlo, do něhož se musím podívat, chci-li být upřímný sám sobě a tento pohled ustát,“ svěřuje se český scholastik. „Když jsem přicházel na univerzitu, kde se film promítal, vítaly mne úsměvy spolubratrů a živé, hlasité rozhovory plné humoru. Jaký však kontrast po ukončení projekce. V prostoru se rozhostilo ticho s občasnými skromnými komentáři a letmými pohledy, pokusy o úsměv zjevně zasažených diváků,“ uzavírá Jiří Hebron.

8 „Mlčení je intenzivní a silný film, který člověka nenechá lhostejným. Není to žádný hrdinský epos, naopak ve mně vyvolal spoustu otázek a nejistot. Nevypráví o světlé stránce dějin jezuitů. Je pravda, že mnoho jezuitů dalo svůj život pro víru v Japonsku, ale v tomto filmu vidíme tu druhou stranu, příběhy těch, kdo nenašli sílu k tomu, aby podstoupili mučednictví. Je to tedy film o lidské slabosti a o mlčení Boha jako o hlubokých duchovních zkušenostech,“ popisuje další z účastníků římské projekce, mladý jáhen Duarte Rosado, který v Římě dokončuje studia teologie a stejně jako protagonisté filmu náleží do portugalské provincie. „Otázky, které film na závěr klade, se jednak týkají utrpení a toho, co to znamená najít Boha ve vlastním utrpení a v utrpení druhých, a jednak se obracejí k mé vlastní víře: ‘Jak je pevná? Co by mohlo znamenat mlčení Boha v mém životě? Jak přijmout svou slabost? Jak se zbavit představy, že má víra je neotřesitelná?’ Existují hezké příběhy o víře, ale Scorseseho film není jedním z nich. Řekl bych, že není snadné se na tento film dívat, ale právě proto stojí za to ho vidět,“ doplňuje portugalský jezuita.

Herci se připravovali na duchovních cvičeních

V roli protagonisty filmu, portugalského jezuity Sebastiãoa Rodriguese, vystupuje mladý americký herec Andrew Garfield, jenž se proslavil především jako představitel Spidermana. Jeho společníka na misijní cestě Francisca Garrupeho hraje Adam Driver, kterého filmový diváci znají z Hvězdných válek (Síla se probouzí). Formaci obou herců se věnoval americký jezuita a spisovatel James Martin, jehož režisér přizval k natáčení jako odborného poradce. Martin dával Garfieldovi duchovní cvičení v každodenním životě, a když měl Garfield navštívit Velkou Británii, požádal o možnost absolvovat sedmidenní ignaciánská duchovní cvičení. Vykonal si je v listopadu 2014 v jezuitském centru spirituality sv. Beuna v severním Walesu, kde pobýval inkognito. Když se o tom dozvěděl jeho herecký kolega Adam Driver, požádal také on o tuto možnost a o dva dny později se připojil ke Garfieldovi.

„I kdybych měl na přípravu na tuto roli deset let, nebylo by to dost,“ uvedl Garfield pro New York Times. „Byl jsem naprosto uchvácen všemi jezuitskými záležitostmi a jezuitská spiritualita mě velmi zaujala. Příprava trvala téměř rok, a když jsme přijeli na Tchaj-wan, prýštilo to ze mě,“ popisuje známý americký herec. Během přípravy na něj měla hluboký vliv právě zkušenost duchovních cvičení. „Při duchovních cvičeních pomocí své imaginaci doprovázíte Ježíše celým jeho životem od početí až po ukřižování a vzkříšení. Kráčíte s Ježíšem, mluvíte a modlíte se s ním a také s ním trpíte. A je to zničující pocit, vidět, jak je s někým, kdo byl vaším přítelem a koho milujete, tak brutálně zacházeno,“ přibližuje svou zkušenost z ignaciánských duchovních cvičení Andrew Garfield.

Duchovní disciplína obou herců, a zvláště Andrewa Garfielda, zapůsobila i na režiséra filmu Scorseseho. „Mluvil jsem s lidmi, kteří se pokoušeli udělat si tato cvičení a vydrželi to jen tři dny... A tento mladý muž je skutečně zvládl!“ uvedl Scorsese a doplnil, že herec se někdy při chůzi dostal do takového meditativního stavu, že začal točit, aniž by mu o tom řekl, aby ho nevyrušil v soustředění. „Rodrigues podniká ožehavou a delikátní cestu. V průběhu let jsem kvůli jeho roli hovořil s mnoha herci... Některým jsem duchovní záležitosti musel vysvětlovat. Andrew jimi skutečně žije,“ přibližuje režisér.

Třetího z protagonistů filmu ztvárnil Liam Neeson, který si jezuitského kněze zahrál již roku 1986 ve známém filmu o působení jezuitských misionářů v Jižní Americe, Misie. Úlohu poradce tehdy zastával americký jezuitský básník a pacifista Daniel Berrigan, který zemřel počátkem letošního roku ve věku 94 let. „Vzpomínám si, jak otec Dan říkal: ʽVíte, že Stanislavskij založil svá cvičení pro herce na Duchovních cvičeních sv. Ignáce?ʼ Celou dobu to slyším. Skutečně to na mě zapůsobilo,“ vzpomíná Neeson na mši, kterou P. Berrigan slavil během natáčení filmu Misie v Kolumbii s herci, mezi něž patřili i Robert De Niro a Jeremy Irons.


Zdroj: Jesuit.org.uk, America Magazine
Foto: Kerry Brown/Paramount Pictures


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.3.2022 Film o pouti a cestě do vlastního nitra
15.2.2022 Čeští jezuité zveřejnili videoklip o svatém Ignáci z Loyoly
31.7.2020 Scholastici z koleje del Gesù natočili krátký film o svatém Ignáci
3.7.2020 Divadelní představení o životě misionáře Augustina Strobacha
6.5.2019 Víra byla jediná hodnota v té době… nezaplatitelná, nenahraditelnáNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil