Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Představený jezuitů se setkal s mladými uprchlíky

Pondělí, 16.1.2017
Řím. Při příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků, který letos připadl na neděli 15. ledna, navštívil nedávno zvolený generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa v pátek 13. ledna odpoledne římské jezuitské centrum pro uprchlíky Centro Astalli, spravované italskou pobočkou JRS. Společně s řadou migrantů a jejich přátel se pak v nedalekém chrámě Il Gesù zúčastnil modlitebního pásma, jehož program vycházel z tématu letošního dne migrantů a uprchlíků – „Mladiství migranti, zranitelní a bez hlasu“.


Modlitební setkání nazvané „Mladí uprchlíci: naděje na mírovou budoucnost“ zahájil ředitel Centra Astalli Camillo Ripamonti, který připomněl poselství papeže Františka k letošnímu dni migrantů a uprchlíků. „Do Itálie přišlo zhruba 26 tisíc [nezletilých migrantů], byli sami, bez doprovodu rodičů nebo nějaké dospělé osoby. Papež poukazuje na to, že mezi migranty děti představují nejzranitelnější skupinu, neboť (…) si jich nikdo nevšímá a nikdo jim nenaslouchá. A proto nám připomíná potřebu je chránit, integrovat a hledět společně s nimi do budoucnosti,“ zdůraznil italský jezuita.

Během své promluvy otec generál Arturo Sosa uvedl, že je „důležitým znamením, že Tovaryšstvo Ježíšovo se svými skromnými silami doprovází uprchlíky na celém světě“. Dále vyprávěl, že při své práci v Latinské Americe zažil mnoho situací podobných tomu, co prožíváme v dnešní Evropě. „Sám jsem byl svědkem podobných situací na hranicích mezi Kolumbií a Venezuelou, kde jsem žil deset let. Setkal jsem se s celými rodinami, které musely opustit vše, aby si zachránily životy ohrožené nespravedlností a násilím, jež zachvátily naši společnost. Potkal jsem tam děti a mladé lidi, kteří byli donuceni vydat se do války jako vojáci a vzdát se svých snů, představ a tužeb,“ popisuje své zkušenosti z Latinské Ameriky otec generál. „Důležité však je, že jsem se také setkal s velkorysostí mnoha rodin, které se uprchlíků ujaly jako bratrů a sester, hledajících nový život. Narazil jsem na školy, učitele a křesťanská společenství, ochotná podat pomocnou ruku nově příchozím,“ dokresluje Arturo Sosa. Dále také podtrhl, že je třeba vytvořit bezpečné kanály, aby mladiství mohli nalézt přijetí v zemích, kde jsou jejich práva uznávána.

8 Dvacet uprchlíků a migrantů různých národností pak proneslo ve svém mateřském jazyce poselství míru adresované celému světu a jejich vlastnímu národu. Zazněla také svědectví pěti mladých lidí z různých částí světa (Guinea, Albánie, Afghánistán, Sýrie, Etiopie), kteří již několik let žijí jako uprchlíci v Itálii, kam přišli ještě jako nezletilí. Na závěr setkání pronesl otec generál Arturo Sosa modlitbu za uprchlíky a migranty, složenou pro tuto příležitost, a skupina mladých migrantů představila otci generálovi ikonu Klanění tří mudrců, vytvořenou jezuitským scholastikem Luigim Territtou. Mudrcové však nejsou vyobrazeni jako králové, nýbrž jako chudí přistěhovalci.

Nalézt lidskou tvář migrace

„Myslím si, že všichni máme lidské srdce a že pokud se nám skutečně podaří vidět ostatní jako osoby, a ne jako hrozby nebo jako cizince, bude to pro nás mnohem jednodušší. Podíváme-li se na to více analyticky, musíme říci, že Evropa migraci potřebuje, protože není soběstačná. Přijímejme tedy migranty jako dar a ne jako hrozbu,“ uvedl při této příležitosti v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas jezuitský generál Arturo Sosa, který dále zdůraznil potřebu posílit humanitární koridory i dlouhodobé procesy integrace.

„Mám dojem, že Itálie, která má migranty před sebou každý den, možná měla více příležitostí nalézt lidskou tvář migrace. Není to totéž, když mluvíte o migrantech a díváte se přitom do tváře dítěti, které někdo zachránil z moře nebo z nějaké obtížné situace. Zdá se mi tedy, že Itálie měla možnost navázat mnohem hlubší lidský kontakt. A to je důvod, proč je také daleko vstřícnější,“ popisuje jezuitský generál situaci v Itálii, kde se během loňského roku vylodilo téměř 154 tisíc migrantů, pocházejících většinou ze Sýrie, Nigérie či Somálska.


Zdroj: RaVat, Centro Astalli, News.gesuiti.it. Foto: News.gesuiti.it.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2023 Oslava Velikonoc mezi troskami
9.2.2023 Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii
20.7.2022 První setkání Taizé v Sýrii
28.12.2017 Byli Ježíš, Marie a Josef uprchlíci?
11.11.2017 Syrský jezuita v Praze hovořil o pronásledování křesťanů na Blízkém východěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil