Články / Články Dnes je 12. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Případ Ferreira

Pátek, 17.2.2017
Příběh jezuitského misionáře v Japonsku Cristóvãoa Ferreiry

Redakce Jesuit.cz

Jedním z protagonistů historického velkofilmu Mlčení je portugalský misionář v Japonsku Cristovóvão Ferreira, který v době pronásledování křesťanů po jistou dobu stál v čele japonských jezuitů. Jeho odpadnutí od katolické víry po mučení, které podstoupil v roce 1633, patří k nejspornějším kapitolám z dějin jezuitských misií a v katolické církvi vzbudilo mimořádný rozruch.


Cristovóvão Ferreira se narodil roku 1580 v Torre de Vedras v Portugalsku. Do Tovaryšstva Ježíšova vstupuje 25. prosince 1596 v Coimbře. Po noviciátu skládá 27. prosince 1598 v Coimbře první sliby. 4. dubna 1600 nastupuje v Lisabonu společně s dalšími devatenácti jezuity na loď, na které se plaví nejprve do Goa v Indii a pak dále do Číny. V Macau pokračuje ve studiích teologie, filozofie a humanitních věd. Na kněze je vysvěcen roku 1608.

Mezi tajnými křesťany

16. května 1609 Ferreira odplouvá z Macaa směrem do Japonska. 29. června doráží do Nagasaki, kde se v semináři v Arimě (dnešní Minamishimabara) učí japonštině. Kvůli pronásledování místním vládcem (daimjó) Harunobu Arimou přerušuje v létě 1612 svá studia. Misionáři musí utéci do Nagasaki a Ferreira je ještě téhož roku poslán do Tokia.

27. prosince 1614 je vydán výnos, který všem Japoncům přikazuje zapsat se do seznamů věřících buddhistických chrámů. Krátce na to, 12. února 1615, jsou všichni kněží, bratři a katecheté povoláni do Kjóta. V listopadu 1615 musí misionáři opustit zemi a jen několik z nich v zemi zůstává tajně (tzv. kryptokřesťané). Z pověření svého provinciála Ferreira zůstává společně s dalšími jezuitskými bratry a katechety v Kjótu. Nejprve se stává představeným distriktu Kami a stará se o tajné křesťany v Miyako a Fushimi.

V čele japonských jezuitů

Během neustávajícího pronásledování skládá Ferreira 1. října 1617 v Nagasaki poslední sliby. Poté se stává sociem (sekretářem) provinciála Mattheuse de Couros. Protože provinciála oslabují nemoci, Ferreira ho zastupuje. Navštěvuje „podzemní“ jezuity a snaží se tak mezi nimi udržovat kontakt.

V létě 1621 jmenuje generální představený řádu novým japonským provinciálem Franciska Pacheku a Ferreira na čtyři roky odchází do Ósaky. Když je provinciál Pacheco roku 1625 zatčen a v Nagasaki upálen, musí se Couros znovu ujmout úřadu provinciála a Ferreiru povolává zpět k sobě. Ten během následujících let v četných dopisech zasílaných na generální kurii v Římě podrobně líčí mučednictví mnohých křesťanů.

12. července 1632 v Hasamim umírá provinciál Couros. Do doby, než bude jmenován nový provinciál, se úřadu ujímá nejstarší člen provincie, který složil všechny čtyři sliby (profes), Sebastião Vieira. Jelikož i Vieira je zatčen, de facto – i když ne oficiálně – Ferreira vykonává funkci viceprovinciála a generálního vikáře japonské diecéze; tento úřad již nějaký čas zastávali jezuitští provinciálové. Listina z 23. prosince 1632, na základě které je Ferreira oficiálně jmenován viceprovinciálem, ho však již nezastihla.

8

Odpadnutí od víry

Represe a mučení křesťanů v té době dosahovaly vrcholu. Byl vymyšlen nový způsob popravy zv. jáma, při kterém byla oběť pověšena za nohy a její hlava byla ponořena do jámy či nádoby naplněné odpadem. Tělo bylo pevně svázáno, aby se zpomalil krevní oběh. Pouštění žilou mělo zabránit předčasné smrti způsobené sražením krve. Tímto způsobem bylo umučeno mnoho křesťanů.

18. října 1633 byl Ferreira zatčen společně s dalšími jezuitskými kněžími a řeholníky, mezi nimiž byli vedle jezuitů i dominikáni. Po pěti hodinách mučení v „jámě“ podlehl a zřekl se své víry. Bylo mu tehdy 53 let a 37 let byl jezuitou.

Ferreira byl dopraven do Nagasaki a přinucen žít v domě japonské vdovy po čínském obchodníku. Přijal jméno Sawano Xhuan a od guvernéra dostával roční rentu. Pracoval jako překladatel španělských a portugalských dokumentů a jeho jméno se objevuje v úloze svědka dalších odpadnutí od víry. V Japonsku se stal známým jako autor astronomických a lékařských pojednání.

Šokovaná Evropa

Do té doby přicházely z Japonska do Evropy jen zprávy o mučednících (mnohé z nich psané právě Ferreirou), a tak odpadnutí Cristovóvãoa Ferreiry od víry šokovalo celý katolický svět a obzvláště Tovaryšstvo Ježíšovo. Hlásili se jezuité, kteří chtěli jet do Japonska buď Ferreiru obrátit, anebo za jeho odpadnutí podstoupit trest.

27. června 1643 připlouvá na ostrov Ošiva skupina jezuitů, aby s Ferreirou navázali kontakt. Jsou však hned zatčeni. Je mezi nimi také Giuseppe Chiara, který se stal předlohou pro postavu Sebastiãoa Rodriguese v románu a filmu Mlčení.

Mnohem později Evropou kolují legendy, podle nichž Cristovóvão Ferreira na sklonku života svou apostazi odvolal a v sedmdesáti letech zemřel jako mučedník po dalším mučení v „jámě“. Jeho japonské jméno je uvedeno v seznamu zemřelých jednoho buddhistického chrámu.


Zdroj/Foto: Jesuiten und ihre Mission in Japan. Die Geschichte, die Martin Scorseses Film „Silence“ inspirierte, Pressemappe, Jesuiten.org
Přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.3.2022 Film o pouti a cestě do vlastního nitra
15.2.2022 Čeští jezuité zveřejnili videoklip o svatém Ignáci z Loyoly
31.7.2020 Scholastici z koleje del Gesù natočili krátký film o svatém Ignáci
3.7.2020 Divadelní představení o životě misionáře Augustina Strobacha
6.5.2019 Víra byla jediná hodnota v té době… nezaplatitelná, nenahraditelnáNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil