Články / Aktuality Dnes je 13. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Evropští provinciálové zahájili nové procesy rozlišování

Úterý, 31.10.2017
Ludwigshafen. Od soboty 14. do čtvrtku 19. října se v německém Ludwigshafenu nedaleko Mannheimu uskutečnilo výroční setkání Jezuitské konference provinciálů Evropy a Blízkého východu (JCEP). Jezuitští vyšší představení společně rozlišovali, jakým směrem se mají jejich provincie a regiony v nadcházejícím období ubírat, aby co nejlépe sloužily Bohu. Jednání se ve své nové funkci prezidenta konference poprvé účastnil také Franck Janin. O úvodním víkendu byl přítomen i otec generál Arturo Sosa, který celé setkání slavnostně zahájil.Generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa promluvil k evropským provinciálům a regionálním superiorům shromážděným v duchovním centru Heinrich-Pesch-Haus v porýnském Ludwigshafenu v sobotu 14. října, kdy si právě připomínal první výročí svého zvolení do čela celosvětového Tovaryšstva. Svým spolubratrům připomněl, že být jezuitou znamená být univerzálním člověkem. Zdůraznil také, že jezuité mají kráčet na dvou „nohách“, duchovním životě a intelektuální hloubce, že mají kráčet společně s ostatními a že se na své cestě mají vždy soustředit na Krista.

Otec generál také hovořil o výzvách, před kterými stojí Tovaryšstvo v Evropě po 36. generální kongregaci. Upozornil na důležitost intelektuálního apoštolátu jako nástroje usmíření a na význam jednoty života a poslání jako volání po novém osobním, komunitním a institucionálním obrácení. Jako zvláštní, neustále se vyvíjející výzvu zmínil integraci migrantů.

Letošní setkání JCEP přineslo několik novinek. Jednáním poprvé předsedal nový prezident JCEP Franck Janin, který se shromáždění dříve účastnil jako představený někdejší provincie Jižní Belgie a Lucembursko. Téměř polovinu z přítomných také tvořili noví provinciálové a regionální superioři, kterých bylo celkem jedenáct. Generální shromáždění JCEP bylo rovněž příležitostí poděkovat P. Johnu Dardisovi, současnému generálnímu poradci otce generála a jeho delegátu pro rozlišování a apoštolské plánování, za uplynulých sedm let v čele konference.

Hledat nejobecnější dobro

Jedním z nejvýznamnějších bodů programu bylo zahájení dvou důležitých procesů, které mají přispět k obnově a obrácení. Jedná se o proces obnovy formačních center, který bude probíhat na úrovni konferencí, a proces rozlišování apoštolských priorit, jenž se bude uskutečňovat na úrovni celosvětového Tovaryšstva. První z procesů poskytne vyšším představeným informace o současném stavu jezuitských formačních center v Evropě a na Blízkém východě a tak jim pomůže učinit nezbytná rozhodnutí ve prospěch zlepšení formace mladých jezuitů.

8Proces rozlišování apoštolských priorit celosvětového Tovaryšstva započala generální kurie v Římě a jednotlivé provincie a regiony mají během něj navrhnout apoštolské priority pro příštích deset let. „Apoštolské priority v nás vytvářejí napětí, které jako konečný cíl mnoha apoštolských činností, jež Tovaryšstvo vykonává, hledá nejobecnější dobro. […] Celosvětové apoštolské priority se stávají horizontem pro společné rozlišování, jenž pomáhá řídit a orientovat apoštolské plánování zdrojů Tovaryšstva na všech úrovních,“ uvádí v listu adresovaném na počátku října jezuitům na celém světě otec generál Arturo Sosa.

Účastníci generálního shromáždění JCEP se kromě toho seznámili také s několika novinkami v dílech jezuitské konference Evropy a Blízkého východu. Ty se týkaly jezuitského terciátu v Dublinu, sítě jezuitských základních a středních škol (JECSE), Jezuitského evropského sociálního centra (JESC) a Jezuitské služby uprchlíkům v Evropě (JRS).

„Výhled na nadcházející rok vypadá velmi zajímavě a přináší útěchu, ale stále je dosti náročný. Probíhající projekty a programy zlepší způsob, jakým sloužíme druhým lidem, zatímco oba procesy, které jsme při setkání zahájili, pomohou provinciím a regionům stát se tělem, které společně rozlišuje,“ uvedl poradce pro plánování při JCEP Diego Losada. „Doufáme, že toto všechno nás povede k větší lásce k Ježíši Kristu a k větší touze mu sloužit,“ uzavírá španělský projektový manažer.


Zdroj/Foto: JCEP.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2018 Jezuitští provinciálové ze střední a východní Evropy se setkali ve Vilniusu
6.1.2015 Čeští jezuité diskutovali o situaci své řádové provincie
25.1.2014 Novým provinciálem rakouských jezuitů se stane P. Bernhard Bürgler SJ
26.10.2013 Jediná cesta k míru vede skrze setkávání a dialog
25.10.2013 Naše starost o druhého člověka nesmí mít hraniceNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil