Články / Názory Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Ignác – muž apatie, ne lhostejnosti

Pátek, 23.12.2022
Pátek – dvacátého třetího prosince (Lk 1,57–66) 23. 12. 2022

Pavel Ambros

Když uvažujeme o tom, jakou správnou mírou máme měřit své pozemské záležitosti, zjistíme, že se nezabýváme ničím jiným než podmínkami zkušenosti svobody. Svoboda začíná nevšímavostí ke zlu. Zdravá netečnost je jako štít, který nás chrání před zneužitím svobody. Nedostatek apatheia nepřináší nic dobrého. Někdy si falešně spojujeme oproštění se od zla, vnitřní pasivitu vůči podnětům, které sytí naše smysly a představy, s chladným přístupem, kalkulem, vypočítavostí. Vítězství nad špatnými vášněmi a síla odolat zlým myšlenkám, dosažené askezí, v nás zanechává rozpaky, možná i skrytou závist vůči těm, kteří si bouřlivost života dopřávají plnými doušky. Dokonce jsme ochotni tvrdit sami sobě, že nemám v sobě dost odhodlanosti k těm příjemně se nabízejícím podnětům. A když už se v nás rodí jakási odhodlanost, klouže po povrchu. Chceme jen v tom snažení o zápas se zlem přežít, jen se protlouct. Necitlivost ke zlu v nás nerozeznívá radost. Proto se v našich vítězstvích nesetkáváme s Kristem přicházejícím na tento svět.

Necitlivost ke zlu nemá nic společného s lhostejností. U Ignáce jde o konkrétní osobu, tj. osobu zraněnou hříchem s osobní historií hříchu. Tento jeho životní příběh omezuje naši svobodu tím, že nabízí jen perspektivu pozemského dožívání. Kdo z nás může žít podle ideálu, který jsme si dali sami? Na tento Kristův příchod, na toto jeho přicházení Ignác velmi dbát. Má před očima člověka dotknutého láskou, zamilovaného. A proto bojujícího se zlem.

Najít pravou míru věcí, totiž jak se angažovat natolik, nakolik to otvírá srdce pro Kristův příchod, se děje svobodným rozhodnutím naší svobodné vůle neužívat nic, co je nám dovoleno, bez toho, že by to zároveň bylo novým osobním pojítkem s Kristem.

Najednou vidíme Ignácovu velkodušnost: vše se musí stát pojítkem, se všemi vnitřními postoji sobectví se musíme pustit do boje! Máme se radovat z toho, že jsme získali vítězství nad sebou samým a dali svůj život do pořádku, abychom nepodlehli žádné neuspořádané náklonnosti. (DC 21). Jak můžeme najít tuto nezaujatost před zlem, které nám tak září svojí přitažlivostí? Září jinou, když vše vidíme ve světle Boha. Stejný pohled platí i pro pohled na vlastní život. Ignác uvádí čtyři měřítka, jimiž si můžeme ověřit míru naší svobody pro příchod Kristova tajemství: zdraví – nemoc, dále bohatství – chudoba, úcta – pohrdání a konečně dlouhý život – krátký život. Tato zásada se vztahuje na všechno: a podobně je tomu i ve všech ostatních věcech. Nezapomínejme, že tato zdravá nezaujatost k věcem se týká všech hodnot, které si člověk může svobodně zvolit.

Z doby adventní máme vyjít jako lidé velkých tužeb! Tato posvátná doba čekání nás učí najít jazýček na vahách. „Mám být spíše jako váhy v rovnováze, abych mohl následovat to, o čem cítím, že je to více ke cti a chvále Boha, našeho Pána, a k spáse mé duše.“ (DC 179). Jak dynamická je tato zdravá lhostejnost, tvůrčí, otevřená a především svobodná! Takové svobodě nás učí. Být adventním člověk je být člověkem svobodně čekajícím na svého Pána, protože nic jiného nemá v porovnání s tím tak velkou cenu a hodnotu.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2024 Je to láska a pouze láska, která umožňuje poznání
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a VzkříšenéhoNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil