Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec Michael Fédou SJ obdržel Ratzingerovu cenu

Úterý, 10.1.2023
Vatikán. Dne 1. prosince převzal P. Michel Fédou SJ Ratzingerovu cenu od papeže Františka, který ho tím ocenil jako „mistra křesťanské teologie“. Otec Fédou je profesorem klasiky, má doktorát z teologie a vyučuje patristiku a dogmatickou teologii v Paříži na jezuitské fakultě Centre Sèvres.


V Klementinském sále ve Vatikánu byla za přítomnosti papeže Františka 1. prosince 2022 udělena Ratzingerova cena dvěma osobnostem. Jsou jimi P. Michel Fédou SJ a profesor práv Joseph Halevi Horowitz Weiler. Přítomni byli kardinál Ravasi, emeritní prezident bývalé Papežské rady pro kulturu, a otec Federico Lombardi jako prezident Vatikánské nadace Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., který toto ocenění inicioval již dvanáctým rokem.

Papež František ve svém projevu nejprve hovořil o emeritním papeži Benediktu XVI., jehož myšlenka byla „plodná a účinná“, a poté se vrátil k dílu obou laureátů tohoto ročníku, o kterých mluvil jako o „dvou významných osobnostech, které vykonaly pozoruhodné dílo, jehož dosáhli ve svých příslušných oborech“.

P. Michel Fédou SJ, který se narodil roku 1952 v Lyonu, je „mistr křesťanské teologie“, řekl Svatý otec. Francouzský jezuita, který se specializuje na patristiku, dogmatickou teologii a christologii, se „neuzavřel do minulosti. Jeho znalost tradice víry v něm živila myšlenku“, která je také schopna „řešit aktuální problémy v oboru ekumenizmu a vztahů s jinými náboženstvími. V něm uznáváme a vzdáváme hold důstojnému dědici a pokračovateli velké tradice francouzské teologie, která dala církvi mistry teologie a teology církvi.

V něm poznáváme a vzdáváme poctu důstojnému dědici a pokračovateli velké tradice francouzské teologie, která dala církevním učitelům úroveň otce Henriho de Lubaca,“ ocenil papež a zmínil také „pevné a odvážné kulturní počiny, jako je například Sources Chrétiennes, přehled patristiky, který vznikl před osmdesáti lety. Bez přispění této francouzské teologie by bohatství, hloubka a šíře úvah, o něž se opíral Druhý vatikánský koncil, nebyly možné,“ řekl papež, „a lze doufat, že bude dlouhodobě přinášet ovoce.“

Tentýž den přijal emeritní papež Benedikt XVI. v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu obě osobnosti, kterým papež František udělil Ratzingerovu cenu, v doprovodu prezidenta P. Federica Lombardiho SJ. Setkání se zúčastnil i papežův soukromý tajemník Georg Gänswein. Oba laureáti ceny za rok 2022 „mohli mluvit s papežem Benediktem XVI. a ilustrovat mu svou práci“, píše se na facebookové stránce Ratzingerovy nadace. Na konci audience emeritní papež každému z nich předal knihu a medaili.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.12.2023 Zlatý záslužný kříž pro Józefa Bremera SJ
7.8.2023 Argentinský jezuita Ángel Sixto Rossi, metropolita córdobský
2.8.2023 Čínský jezuita Chow Sau-yan, biskup z Hongkongu
8.6.2022 Nový kardinál z Tovaryšstva Ježíšova
9.2.2022 Litevská cena svobody pro biskupa Jonase Borutu SJNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil