Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový pomník v Bratronicích připomene významného kněze Adolfa Kajpra

Středa, 14.6.2023
Bratronice. Obec Bratronice na Kladensku bude mít nový pomník, který připomene zdejší významnou osobnost – P. Adolfa Kajpra SJ. Za tímto nápadem stojí několik místních nadšenců, kteří se pro jeho uskutečnění spojili s kladenským spolkem „Klíče pro demokracii“ a podporu našli i u vedení obce. Jejich cílem je, aby se slavnostní odhalení pomníku uskutečnilo již v průběhu příštího roku. Pro jeho přípravu vyhlásili i veřejnou sbírku na transparentním účtu u FIO banky s názvem „Pomník Adolfa Kajpra“, číslo 2202158219/2010.


„Pomník by měl stát v těsné blízkosti bratronického kostela Všech svatých, na klidném pietním místě na jižní straně kostela. Tento prostor je živou součástí historické návsi,“
uvedl jeden z iniciátorů akce Jiří Lukáš. „Do budoucna pak plánujeme v součinnosti s obcí zřídit a provozovat i informační centrum, které by zájemcům zprostředkovávalo myšlenky a odkaz P. Adolfa Kajpra,“ dodal.

Adolf Kajpr se narodil 5. července 1902 v obci Hředle, zemřel 17. září 1959 v Leopoldově. Byl to český jezuita, katolický kněz, horlivý kazatel, zpovědník, duchovní vůdce, publicista a vydavatel katolického tisku. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. „A právě tento občanský rozměr širokého spektra činnosti tohoto obdivuhodného člověka byl hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli vznik pomníku na jeho památku aktivně podpořit,“ vysvětlil člen rady spolku Klíče pro demokracii Milan Hulínský.

Za své názory byl Adolf Kajpr vězněn nacisty v letech 1941 až 1945 i komunisty v letech 1950 až 1959. Po devíti letech v komunistických žalářích ve věku padesáti sedmi let pak ve věznici v Leopoldově zemřel.

Podoba pomníku vznikla v bratronickém restaurátorském a sochařském ateliéru Valžán. Sochařka Klára Žán Valentová nejdříve vytvořila grafické návrhy, pak model busty, a nakonec i model celého pomníku v měřítku 1:3.

„Pomník sestává z figury Adolfa Kajpra sevřeného mezi dva bloky kamene, což symbolizuje střet člověka-osobnosti s totalitní mocí, na jedné straně nacistickou a na druhé straně komunistickou. Jeho důležitou součástí budou vybrané texty P. Adolfa Kajpra, které budou vytesány na rovných plochách kamenných bloků,“ popsal podobu pomníku Jiří Lukáš. Náklady na výrobu a instalaci pomníku se pohybují kolem 600 tisíc korun.

Obec Bratronice je úzce spjata s dětstvím a dospíváním Adolfa Kajpra. Jeho matka Anna Kajprová, rozená Kytková, sice pocházela po otci z nedalekých Lán, nicméně nejmladší sourozenci se již narodili v Bratronicích. A právě zde byla také oddána roku 1894 s řezníkem Adolfem Kajprem. Následně se celá rodina i se synem Josefem přestěhovala do Hředlí u Žebráku, kde provozovali hostinec a řeznictví. V Hředlích se jim roku 1902 narodil syn Adolf. Když pak v roce 1905 jeho matka zemřela, otec se syny se přestěhoval zpět do Bratronic. O rok později malým chlapcům zemřel i otec. Ačkoliv kmotrem Adolfa byl jeho strýc Josef Kajpr s manželkou Annou, vychovávala ho jeho teta Klára Kajprová, provdaná za Josefa Bůžka, na kterou často vzpomínal jako na hodnou, ale přísnou tetu. V Bratronicích chodil Adolf do školy a po jeho studiích v červenci 1935 zde v kostele proběhla i jeho primice.

Údaje ke sbírce na pomník Adolfa Kajpra ZDE.


Zdroj/Foto: Milan Hulínský. Obec Bratronice.
Další fotografie ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.5.2024 Maria, Matka Bolestná
13.9.2023 Bohoslužba připomene život a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ
24.5.2023 Maria, hvězda jitřní
19.9.2022 Adolf Kajpr SJ jako předchůdce Druhého vatikánského koncilu
19.7.2022 Především bychom měli být vášnivci pro pravost svých niter, svých citů a slovNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil