Články / Aktuality Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Konference představila dějiny jezuitů ve středoevropském kontextu

Středa, 27.9.2023
Praha. Ústřední událostí oslav 400. výročí vzniku české jezuitské provincie (1623–2023) byla mezinárodní vědecká konference 400 Anniversarium Provinciae Bohemiae Societatis Jesu. Konala se po tři dny od čtvrtka 21. září do soboty 23. září 2023 na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo přes čtyřicet přednášejících nejen z Česka, ale i z okolních evropských zemí, z Mexika a Japonska.


Vystoupení účastníků konference byla rozdělena do následujících tematických skupin: hagiografie, politické a historické myšlení, kontakt mezi jezuitskými provinciemi, jezuitské vzdělávání, inspirace a konkurence (mezi jezuity a jinými řeholními řády apod.), jezuitské školské divadlo, jezuitské univerzitní slavnosti, zámořské misie, řádové domy a rezidence, spiritualita a ikonografie.

Konference mimo jiné pomohla zasadit dějiny českých jezuitů ve sledovaném období 1623–1773 do širšího středoevropského kontextu, i díky příspěvkům badatelů z Polska, Rakouska nebo Maďarska. Můžeme upozornit například na příspěvek Zsófie Kádár z Vídeňské univerzity, která popsala procesy a důvody, které vedly k úspěšnému vzniku české provincie, v porovnání s neúspěšnou snahou po osamostatnění uherské provincie. Stanisław Jujeczka z Vratislavi se zaměřil na slezskou část staré české provincie a na počty a původ jezuitů ze Slezska v sedmnáctém a osmnáctém století. Andrea Mariani a Robert Tomczak z Poznaně přiblížili Prahu jako útočiště litevských jezuitů v letech 1655–1664. Pavel Gábor SJ upozornil na postavu jezuity Josefa Steplinga jako představitele tereziánského osvícenství.

Pro poznání vztahů v rámci českých zemí upozorněme například na příspěvek Marka Pučalíka OCr, který pojednal o vlivu jezuitů a jejich spirituality na reformu řádu křižovníků s červenou hvězdou za velmistra Jiřího I. Pospíchala. Tomáš Havelka naopak pojednal o vztazích mezi jezuity a Janem Amosem Komenským. Neúspěšný pokus o zahájení beatifikačního procesu Martina Středy v sedmnáctém století představil Jiří M. Havlík.

Za jezuity na konferenci se svými příspěvky vystoupili P. Robert Danieluk SJ a br. Wenceslao Sota SJ z římského archivu Tovaryšstva (ARSJ) a P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře.

Pořadatelem konference byly Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Na uspořádání se dále podílely také Katolická univerzita v Lovani, rakouský Ludwig Boltzmann Institut, Hamburská univerzita a Institutum historicum Societatis Jesu v Římě. Konání konference zaštítila Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Úplný program konferenčních příspěvků lze nalézt na stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR ZDE.

(hav)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.11.2023 Duchovní obnova moravských jezuitských komunit
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
16.11.2023 Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti
20.10.2023 Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provinciiNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil