Články / Aktuality Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Konference představila dějiny jezuitů ve středoevropském kontextu

Středa, 27.9.2023
Praha. Ústřední událostí oslav 400. výročí vzniku české jezuitské provincie (1623–2023) byla mezinárodní vědecká konference 400 Anniversarium Provinciae Bohemiae Societatis Jesu. Konala se po tři dny od čtvrtka 21. září do soboty 23. září 2023 na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo přes čtyřicet přednášejících nejen z Česka, ale i z okolních evropských zemí, z Mexika a Japonska.


Vystoupení účastníků konference byla rozdělena do následujících tematických skupin: hagiografie, politické a historické myšlení, kontakt mezi jezuitskými provinciemi, jezuitské vzdělávání, inspirace a konkurence (mezi jezuity a jinými řeholními řády apod.), jezuitské školské divadlo, jezuitské univerzitní slavnosti, zámořské misie, řádové domy a rezidence, spiritualita a ikonografie.

Konference mimo jiné pomohla zasadit dějiny českých jezuitů ve sledovaném období 1623–1773 do širšího středoevropského kontextu, i díky příspěvkům badatelů z Polska, Rakouska nebo Maďarska. Můžeme upozornit například na příspěvek Zsófie Kádár z Vídeňské univerzity, která popsala procesy a důvody, které vedly k úspěšnému vzniku české provincie, v porovnání s neúspěšnou snahou po osamostatnění uherské provincie. Stanisław Jujeczka z Vratislavi se zaměřil na slezskou část staré české provincie a na počty a původ jezuitů ze Slezska v sedmnáctém a osmnáctém století. Andrea Mariani a Robert Tomczak z Poznaně přiblížili Prahu jako útočiště litevských jezuitů v letech 1655–1664. Pavel Gábor SJ upozornil na postavu jezuity Josefa Steplinga jako představitele tereziánského osvícenství.

Pro poznání vztahů v rámci českých zemí upozorněme například na příspěvek Marka Pučalíka OCr, který pojednal o vlivu jezuitů a jejich spirituality na reformu řádu křižovníků s červenou hvězdou za velmistra Jiřího I. Pospíchala. Tomáš Havelka naopak pojednal o vztazích mezi jezuity a Janem Amosem Komenským. Neúspěšný pokus o zahájení beatifikačního procesu Martina Středy v sedmnáctém století představil Jiří M. Havlík.

Za jezuity na konferenci se svými příspěvky vystoupili P. Robert Danieluk SJ a br. Wenceslao Sota SJ z římského archivu Tovaryšstva (ARSJ) a P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře.

Pořadatelem konference byly Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Na uspořádání se dále podílely také Katolická univerzita v Lovani, rakouský Ludwig Boltzmann Institut, Hamburská univerzita a Institutum historicum Societatis Jesu v Římě. Konání konference zaštítila Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Úplný program konferenčních příspěvků lze nalézt na stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR ZDE.

(hav)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.1.2024 Provinční setkání českých jezuitů
22.11.2023 Duchovní obnova moravských jezuitských komunit
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
16.11.2023 Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru AlettiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil