Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Duchovní cvičení před zahájením synody

Středa, 11.10.2023
Řím. Mezi účastníky biskupské synody o synodalitě v církvi je čtrnáct členů Tovaryšstva Ježíšova. Dalších osm je přizváno jako odborníci a facilitátoři. Jsou zde i tři ženy, které úzce spolupracují s Tovaryšstvem Ježíšovým. Přinášíme svědectví jezuitského kardinála Michaela Czerneho, který je prefektem Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Zúčastnil se třídenních duchovních cvičení, která se konala před vlastním shromážděním.


Duchovní cvičení od 1. do 3. října pro mě vlastně začala večer předtím během modlitební vigilie na Svatopetrském náměstí, velkolepě zorganizované komunitou Taizé, kdy ukrajinský sbor vedl téměř osmnáct tisíc křesťanů všech denominací při zpěvu písně Leonarda Cohena Haleluja.

V exercičním centru, vybudovaném jako vesnice na římském venkově, nás začalo společně asi tři sta: členové hierarchie, duchovní, řeholníci, laici. Benediktinská abatyše Ignazia Angelini představila evangelium ve chválách před mší svatou, vždy je spojovala se synodální cestou, a bývalý generální magistr dominikánů Timothy Radcliffe nás nechal meditovat o Ježíšově proměnění podle 9. kapitoly Markova evangelia.

V Cesareji Filipově společenství učedníků, které je v horším chaosu než dnešní církev, upadne do krize. Asi o týden později vzal Ježíš tři z nich na krátké exercicie na horu Tábor. Tam slyší Otcův hlas: „Toho poslouchejte!“ před nástupem na úplně první synodu, procházku do Jeruzaléma, kde bude Ježíš trpět, zemře a vstane z mrtvých.

Rekolekce nás učila naslouchat, což je nepostradatelná dynamika nejen synody, ale celé obnovy církve. Bylo tam šest momentů.

Za prvé nás rozdělují různé naděje pro církev a potřebujeme být živeni nadějí eucharistie, která nás táhne za hranice našich různých, zdánlivě neslučitelných nadějí.

Za druhé nás rozděluje různé, zdánlivě protichůdné chápání církve jako našeho domova. V probíhající historii Slovo staví svůj stan mezi námi a zve nás, abychom byli navždy doma v nekonečnosti Otcova domu.

Dostat se přes hranice našeho rozdělení vyžaduje přátelství. Můžeme se odvážit oslovit jako přátele ty, s nimiž nesouhlasíme, a přijmout jejich přátelství?

Za čtvrté, milost, kterou hledáme: naučit se umění konverzace v Duchu, což je zvolená metoda této synody, která je o synodalitě. A ve skutečnosti každé odpoledne těchto tří dnů probíhala taková konverzace ve skupinách po deseti až dvanácti. Osvíceni meditacemi jsme se učili praxí.

Pátý byl o tajemné, nezaměnitelné autoritě, se kterou Ježíš mluví (Mt 7,29). O to by měla usilovat veškerá církevní autorita, zakořeněná v našem společném křtu a orientovaná na poslání církve. Tři formy ztělesňovaly autoritu při proměnění: krása (slavný Ježíšův zjev), dobro (přítel Páně Mojžíš) a pravda (Eliáš, který mluvil a činil pravdu). Která z nich může chybět v tom, jak se v dnešní době uplatňuje autorita v různých službách a odpovědnostech v církvi?

Za šesté, pravda v Písmu a v celé tradici je pevná a neselhává, není statická, uniformní nebo relativní. Náš synodní proces se tedy může denně setkat s těmito přímými výzvami: jak mám říkat pravdu, aniž bych poškodil toho druhého? Přijdou bolestné chvíle, utrpení a umírání, protože jsme na cestě do Jeruzaléma, a Ježíš slibuje, že „Duch vás uvede do veškeré pravdy“ (J 16,13).

Po třech dnech se tedy vracíme do Říma, abychom se spoléhali na Ducha Svatého, abychom prošli cestou synody o synodalitě: společenství, účast, poslání.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.7.2024 Kam směřovat po XVI. generálním shromáždění biskupské synody? (1)
18.6.2024 Papež František připravuje dokument o Nejsvětějším Srdci Ježíšově
10.1.2024 Chvilka nad Fiducia supplicans
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozděNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil