Články / Aktuality Dnes je 17. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Komplexní program ochrany zranitelných osob

Čtvrtek, 1.2.2024
V rámci podpory bezpečného prostředí v Tovaryšstvu Ježíšově jako celku oznámili jezuité zahájení komplexního formačního a školicího programu zaměřeného na ochranu nezletilých a zranitelných osob.


Iniciativa je známá jako Program podpory konzistentní kultury ochrany (PCCP). Má být rozšířena ve všech apoštolských oblastech Tovaryšstva, včetně vzdělávání pre-sekundárního, sekundárního, vysokoškolského i neformálního, včetně sociálně-pastoračních děl, jezuitské formace, spirituality a víry a globálních sítí.

Tento program již zmínil P. generál Arturo Sosa SJ ve Zprávě o stavu Tovaryšstva 2023 (De Statu Societatis 2023). Globální audit PCCP, který byl dokončen v roce 2022, označil jako potřebu kvalitní školení, což podnítilo formulaci tohoto globálního programu. Po rozsáhlých konzultacích s vyššími představenými, delegáty pro ochranu v rámci konferencí vyšších představených a různými sekretariáty a sítěmi byl navržen a následně v červenci 2023 schválen komplexní plán školení.

Otec generál Sosa jmenoval P. Johna Guineye SJ koordinátorem a Sandru Racionero-Plazu asistentkou koordinátora programu, přičemž jejich tříleté funkční období začíná v lednu 2024. Jejich mandát zahrnuje organizaci a realizaci školicího programu ve spolupráci s provinciemi a díly Tovaryšstva Ježíšova po celém světě.

V dopise všem vyšším představeným, vydaném 8. prosince, otec generál podtrhl důležitost nového programu PCCP a popsal jej jako významný krok vpřed ve společném poslání eliminovat zneužívání, jak je to nastíněno ve druhé univerzální apoštolské preferenci Kráčet s vyloučenými. Program je vnímán jako strategická iniciativa pro svůj sociální dopad, kdy přispívá k pokračujícímu úsilí Tovaryšstva vytvořit ochranné prostředí pro všechny své členy. V této době se zaměřuje na zavedení školicího programu a vypracování specifických osnov pro každou apoštolskou oblast.

Prezidenti konferencí a jejich delegáti jsou považováni za klíčové osoby při zajišťování efektivní implementace programu. Otec generál Sosa zdůraznil výzvu ke spolupráci, účasti a podpoře ze všech provincií a pracuje na programu, aby naplnil úkol stanovený 36. generální kongregaci, totiž vytvoření konzistentní kultury ochrany a bezpečnosti.

Kromě toho Tovaryšstvo Ježíšovo dosáhlo 8. prosince dalšího milníku vydáním nejnovějšího čísla Promotio Iustitiae, které je výhradně věnováno programu ochrany. Tato publikace slouží jako klíčový dokument, který nabízí vhled do historie PCCP a příspěvky ze šesti konferencí, které zdůrazňují konkrétní zkušenosti těch, kdo doprovázejí oběti, vyvíjejí politiky a protokoly a uvádějí úspěšné příklady preventivní práce v různých vzdělávacích a komunitních prostředích.

Toto číslo, publikované ve čtyřech jazycích, obsahuje také úvahy o nezbytném školení a formaci. Klíčové sítě v rámci celosvětového Tovaryšstva Ježíšova, jako je Jesuit Refugee Service, Fe y Alegria a Xavier Network, přispěly k tomuto vydání a dále obohatily komplexní chápání úsilí o ochranu v rámci jezuitské komunity.

Tovaryšstvo podporuje širokou distribuci nejnovějšího čísla Promotio Iustitiae a usiluje o aktivní účast všech členů na prosazování poslání ochrany v rámci ignaciánské rodiny.

Text Promotio Iustitiae ve čtyřech jazycích ke stažení ZDE.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.5.2024 Jezuita ve vězení
1.5.2024 Služba chudým a bezdomovcům v Detroitu
16.4.2024 Setkání evropské Jezuitské služby uprchlíkům v Bukurešti
19.3.2024 Byl jsi tam?
19.2.2024 Poselství otce generála ke Světovému dni sociální spravedlnostiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil