Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec Adolfo Nicolás se chce roku 2016 vzdát svého úřadu

Úterý, 20.5.2014
Řím. V dopise z úterý 20. května, adresovaném celému Tovaryšstvu, oznámil generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás, že na konci tohoto roku svolá 36. generální kongregaci, která se bude konat koncem roku 2016. Adolfo Nicolás se na ní se souhlasem papeže Františka vzdá svého úřadu a úkolem kongregace bude zvolit jeho nástupce.


Generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás rezignuje na svůj úřad, se souhlasem papeže Františka, koncem roku 2016 kvůli pokročilému věku (letos dovršil 78 let). Jak Konstituce Tovaryšstva Ježíšova v tomto případě vyžadují, svolá otec Nicolás generální kongregaci. Pokud kongregace jeho rezignaci přijme, bude jejím úkolem zvolit jeho nástupce. Tato v průběhu více jak pětsetleté historie Tovaryšstva v pořadí 36. generální kongregace se bude konat koncem roku 2016, ve kterém otec Nicolás oslaví 80. narozeniny. Do doby, než generální kongregace přijme jeho rezignaci, zůstane Adolfo Nicolás generálním představeným Tovaryšstva se všemi svými pravomocemi.

V dopise z dnešního rána, určeném celému Tovaryšstvu, otec generál napsal: „Uplynulo již několik let od mého zvolení generálním představeným Tovaryšstva a nedávno jsem dosáhl 78 let. S ohledem na nadcházející roky jsem dospěl k osobnímu přesvědčení, že bych měl podniknout potřebné kroky k podání své rezignace generální kongregaci. Když jsem získal prvotní schválení od svých asistentů ad providentiam a informoval o tom Jeho Svatost papeže Františka, konzultoval jsem svůj úmysl formálně se svými asistenty ad providentiam a provinciály, jak naše předpisy vyžadují (Doplňkové normy 362). Výsledek těchto konzultací je příznivý ke svolání generální kongregace.“ Svůj dopis zakončil otec Nicolás modlitbou k Panně Marii: „Prosme Madonnu della Strada, aby přidružila Tovaryšstvo ke svému Synu, v tomto procesu rozlišování, který nyní začínáme.“

Vzhledem ke svolání generální kongregace otec generál zrušil původně plánované setkání jezuitských provinciálů z celého světa, které se mělo konat v lednu 2015 v indonéské Yogyakartě.

Generální kongregace je nejvyšším řídícím orgánem Tovaryšstva a svolává se pouze za účelem projednání záležitostí zvláštního významu nebo zvolení nového generálního představeného. Generální představený Tovaryšstva je volen do konce života, ale Konstituce řádu umožňují, aby se svého úřadu vzdal. Tak učinil rovněž Nicolásův předchůdce P. Peter-Hans Kolvenbach SJ, který, se souhlasem papeže Benedikta XVI., rezignoval na svůj úřad během poslední, 35. generální kongregace roku 2008. Jako důvody uvedl svůj pokročilý věk (dovršil téměř 80 let) a dlouhou dobu svého generalátu, který trval téměř 25 let.


Zdroj: SJWeb, Gesuitinews.it, America Magazine, Jesuitas.es.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil