Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 28. 6. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Miroslav Herold

Rezidence Tovaryšstva Ježíšova
Křížkovského 2
779 00 Olomouc 2
mirek.herold(zavináč)gmail.com

Narodil se 10. dubna 1978 v Praze. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium tamtéž (1992-1996) a následně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně (1996-1998) přešel do Bratislavy, kde na Teologické fakultě Trnavské univerzity absolvoval studia filosofie (1998-2000). Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života fungující řeholní komunity, strávil v Praze u kostela sv. Ignáce, v letech 2000-2002. Zde se věnoval redakční práci bulletinu Jezuité, soustředil se na činnost při kostele sv. Ignáce atd. Následovala teologická studia na Papežské Řehořově univerzitě v Římě (Pontificia Università Gregoriana), završená bakalářským titulem. Ve třetím ročníku teologie byl dne 29. března 2005 vysvěcen na jáhna spolu s dalšími devíti spolubratry v hlavním řádovém chrámu del Gesù v Římě.

Následující akademický rok 2005/2006 prožil v Olomouci, kde na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého obdržel titul magistra teologie. Během tohoto období byl se spolubratrem Petrem Havlíčkem vysvěcen na kněze, a to pražským arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem, o slavnosti Zvěstování Páně, 25. března 2006, v jezuitském chrámu sv. Ignáce na Novém Městě v Praze. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. Následovala studia dějin umění a církevních dějin opět na římské Gregoriáně (2006-2010). V prvním oboru P. Herold dosáhl titulu bakaláře, ve druhém licenciátu.

Od 1. března 2010 působil v Brně při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde zastával funkci brněnského studentského kaplana. Od roku 2013 je členem jezuitské komunity v Olomouci. V akademickém roce 2014-2015 zastupoval P. Petra Havlíčka SJ ve funkci administrátora akademické farnosti v Olomouci. K 31. srpnu 2015 tuto službu ukončil. V akademickém roce 2015-2016 zahájil doktorské studium historie na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Nadále je členem jezuitské komunity v Olomouci.


Rozhovor s Miroslavem Heroldem: Hudba mě fascinuje, Bulletin Jezuité, 2006, č. 4, s. 8-12; Bez kreativity zakrní život, Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 9-12.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis


Živé kameny na Svatojakubské cestě


Živé kameny v Santiagu de Compostela


Gotické katedrály ve Francii


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil