Kdo jsme / Kdo je kdo Dnes je 28. 4. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek




Miroslav Herold

Rezidence Tovaryšstva Ježíšova
Křížkovského 2
779 00 Olomouc 2
mirek.herold(zavináč)gmail.com

Narodil se 10. dubna 1978 v Praze. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium tamtéž (1992-1996) a následně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně (1996-1998) přešel do Bratislavy, kde na Teologické fakultě Trnavské univerzity absolvoval studia filosofie (1998-2000). Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života fungující řeholní komunity, strávil v Praze u kostela sv. Ignáce, v letech 2000-2002. Zde se věnoval redakční práci bulletinu Jezuité, soustředil se na činnost při kostele sv. Ignáce atd. Následovala teologická studia na Papežské Řehořově univerzitě v Římě (Pontificia Università Gregoriana), završená bakalářským titulem. Ve třetím ročníku teologie byl dne 29. března 2005 vysvěcen na jáhna spolu s dalšími devíti spolubratry v hlavním řádovém chrámu del Gesù v Římě.

Následující akademický rok 2005/2006 prožil v Olomouci, kde na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého obdržel titul magistra teologie. Během tohoto období byl se spolubratrem Petrem Havlíčkem vysvěcen na kněze, a to pražským arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem, o slavnosti Zvěstování Páně, 25. března 2006, v jezuitském chrámu sv. Ignáce na Novém Městě v Praze. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. Následovala studia dějin umění a církevních dějin opět na římské Gregoriáně (2006-2010). V prvním oboru P. Herold dosáhl titulu bakaláře, ve druhém licenciátu.

Od 1. března 2010 působil v Brně při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde zastával funkci brněnského studentského kaplana. Od roku 2013 je členem jezuitské komunity v Olomouci. V akademickém roce 2014-2015 zastupoval P. Petra Havlíčka SJ ve funkci administrátora akademické farnosti v Olomouci. K 31. srpnu 2015 tuto službu ukončil. V akademickém roce 2015-2016 zahájil doktorské studium historie na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Nadále je členem jezuitské komunity v Olomouci.


Rozhovor s Miroslavem Heroldem: Hudba mě fascinuje, Bulletin Jezuité, 2006, č. 4, s. 8-12; Bez kreativity zakrní život, Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 9-12.


Náš tip

Mlčení

Šúsaku Endó

Mlčení japonského spisovatele Šúsaku Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v rozsáhlé epopeji Služebníci neužiteční, Endó pojal z neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana...
více »






Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
více »

Nejbližší akce

Barokní jezuitské Klatovy 2017


Duchovně-odpočinkový pobyt s P. Františkem Líznou


Absolventský Velehrad


Brněnská pouť do Křtin


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Nazírání Písma svatého


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


více »

Kalendárium

Památka Josefa Marie Rubia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil